P7140003 markot 600pxMarko Kuokkanen & Marko Koski

17.4 börjar vårens EnergySpin-acceleratorprogram, i vilket sammanlagt nio företag ska delta:

  • CarbonOrO (Nederländerna)
  • Fuusio Labs (Finland)
  • LAAVAT (Finland)
  • LGM (Polen)
  • MobiiKey (Indien)
  • Nikola Labs (USA)
  • OBF (Lettland)
  • Re:Power (Ryssland)
  • SpinDrive (Finland)

Företagen till vårens acceleratorprogram offentliggjordes på EnergySpin Forum under Vaasa EnergyWeek. Urvalet har gjorts enligt partnerföretagens önskemål. Partnerföretagen hoppas kunna hitta nya lösningar för att utveckla sin egen verksamhet och även hitta potentiella samarbetspartners. Alla acceleratorns samarbetspartners är globala spetsföretag inom energisektorn och digitaliseringen.

Det tar tid att börja samarbeta med ett storföretag

På EnergySpin Forum diskuterades bland annat den artificiella intelligensens effekter på startup-företagens affärsmodeller ur investerarnas synvinkel. Startup-investeraren och företagaren Pontus Stråhlman anser att det utbredda införandet av artificiell intelligens kommer exempelvis att förbättra sysselsättningen, även om några av arbetsplatserna kommer att försvinna.

– Stora företag kanske inte anpassar sig lika lätt som mindre företag till de nya affärsmodellerna som artificiell intelligens för med sig, säger Stråhlman.

På EnergySpin Forum togs också upp till diskussion samarbete med storföretagen. Ekonomidirektör Dag Sandås från The Switch anser att startup-företagaren bör ha erfarenhet av att arbeta i ett storföretag för att förstå deras verksamhetsmodeller. Sandås uppmuntrar startup-företag att ha tålamod med storföretag.
– Håll dig lugn och ge inte upp, eftersom det kan ta tid innan samarbetet kan börja, påpekar han.

Även deltagarna från den första acceleratorn, som ordnades på hösten 2017, var med och berättade om sina erfarenheter från programmet.
– Jag ville utmana mitt eget tänkande och även träffa acceleratorns samarbetspartners. Programmet gjorde det möjligt för mig att starta lovande diskussioner med partners, säger Esa Sointula från Fintras Ab.

Foton från EnergySpin Forum 20.3

 

P7140013 yleiso 600

Evenemanget lockade en stor publik till konsthallen.P7140027 ves 600px

Oskari Kaskinen och Kristýna Kotková från Vaasa Entrepreneurship Society presenterade de 30 mest lovande startup-företagen, vilka hade valts ut av 15 studerande.

P7140010 pontus kaj 600px

Kaj Rönnlund och Pontus Stråhlman diskuterade effekterna som den artificiella intelligensen har på affärsverksamhetsmodeller.

.P7140042 disruptive technologies 600px

Jyrki Arponen, Andrey Shigaev och Dag Sandås tog i sina tal upp samarbetet med stora företag.P7140046 startupit 600px

Marko Kuokkanen och Marko Koski intervjuade Esa Sointula från Fintras och Erik Parsons från Energy Solaris, av vilka båda har deltagit i acceleratorprogrammet hösten 2017.

 EnergySpin 400px

pohjanmaanliitto-kolmikielinen vaeri 300RGB

‹ Gå till "Nyheter"