Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020

pexels picjumbocom 196655Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post. På detta sätt kommer du att ha bevis på vad du blivit erbjuden och vad du har åtagit dig.

Enligt lagen är muntliga och skriftliga avtal lika giltiga. Det är dock omöjligt att senare bevisa innehållet i ett muntligt avtal. I ett skriftligt avtal bör man tydligt ange rättigheter och skyldigheter för båda parterna. Se till att du förstår vad du samtycker till. Underteckna inte om något är oklart.

– Synligheten är alltid viktigt för företagaren, och beroende av bransch kan det även finnas behov av olika kataloger. Det finns en stor mängd av olika tjänsteleverantörer, men deras servicenivå varierar. Därför är det alltid en god idé att noga ta reda på vilken typ av katalog det handlar om, och är det nödvändigt att alls vara med, ifall servicen är avgiftsbelagd, påminner företagsrådgivare Antti Alasaari och fortsätter:

– Många företagskataloger bygger på PRS:s avgiftsfria och offentliga uppgifter, lika som Vasaregionens företagsregister, som VASEK upprätthåller. Uppgifterna i VASEKs företagsregister kan man även själv ändra på nätet. Vårt register är alltid avgiftsfritt.

Han råder att konsekvent vägra beställa något via telefon:

– Be alltid om en anbudsbegäran, eller den informationen som skall granskas, via e-post och fatta ett beslut om beställning eller uppdatering först efter att noggrant ha läst igenom innehållet. Spara alltid anbudsbegäran och svarsmeddelandet du fått.

Företagarna i Finlands juristteam har samlat ihop instruktioner till företagare:

  • Det rekommenderas att man inte gör beställningar eller ingår avtal på telefonen.
  • Betala inte en otillbörlig räkning.
  • Gör omedelbart en reklamation och kräv att få höra bandupptagningen på telefonsamtalet. Ofta orsakar detta redan att säljaren ger upp.
  • Om betalningspåminnelser skickas, bör de inte betalas.
  • Trots reklamationen kan säljaren hänskjuta ärendet till en inkasseringsbyrå som skickar en inkasseringsfaktura. Då är det viktigt att bestrida fakturan genom att skicka en reklamation till inkasseringsbyrån skriftligt eller per epost. Som en bilaga lönar det sig att lägga med reklamationen som skickats till den ursprungliga fakturaavsändaren.
  • Det är mycket viktigt att kräva att inkasseringen upphävs som ett tvistemål och förbjuda inkasseringsbyrån att använda sig av tratta, alltså en betalningsuppmaning med betalningsanmärkning och hot om publicitet.

 

 ‹ Gå till "Nyheter"

Prestige Car Center valdes till Årets Nyföretagare 2020

25.11.2020 | Nyheter
Bilfirman Prestige Car Center Oy med vasaföretagaren Rasmus Lönnqvist i spetsen har valts till Nyföretagarcentralerna i Finland rf:s Årets Nyföretagare 2020. Hedersomnämnanden gick till företagarna bakom Laitaatsillan Telakka Oy i Nyslott och Taikakeppari Oy i Hattula nära Tavastehus.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

25.11.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Digitala evenemang får bättre synlighet via avgiftsfria evenemangskalendrar

19.11.2020 | Nyheter
Coronapandemin har gjort att många evenemangsarrangörer i Österbotten har behövt tänka om. Istället för fysiska evenemang har allt fler evenemang börjat hållas digitalt. De flesta av oss har tillbringat mer tid hemma. Då behövs också möjligheter att ta del av evenemang utan att befinna sig på platser med många andra människor.
Läs mera

Frågat av företagsrådgivaren: Firmabil eller privatbil – Vilket lönar sig?

19.11.2020 | Nyheter
Då företagaren fått igång företagsverksamheten börjar privatbilens körda kilometrar troligen öka: saker ska hämtas, olika körningar till kunder ska göras och det ska köras på utbildningar. Kan företagaren göra dessa resor med egen bil eller borde han/hon skaffa en firmabil?
Läs mera

Ett företags pris är alltid en överenskommelse mellan köpare och säljare

17.11.2020 | Nyheter
Under Ett planerat ägarskifte-webbinarseriets andra del fokuserade man på värdering av företag. Noogas sakkuniga Monika Ahlskog och Ville Hautala påminde att precis som det inte finns två likadana företag eller köpare, finns det inte heller två likadana ägarskiften.
Läs mera

Federica Polo har utnämnts till EU Affairs Manager på Teknologicentret Merinova

17.11.2020 | Nyheter
Federica Polo börjar som EU Affairs Manager på Teknologicentret Merinova från och med den 1 december 2020. I sin uppgift kommer hon att främja det aktiva samarbetet mellan högskolornas och företagsvärldens intressentgrupper inom europeiskt och internationellt forskningssamarbete, och att fungera som kontakt och katalysator för utvecklandet av projektidéer tillsammans med aktörer inom energiekosystemet i Vasaregionen.
Läs mera

Projektet ACCESS främjar miljövänliga resekedjor i Vasaregionen

16.11.2020 | Nyheter
Arbets- och näringsministeriet har beviljat Vasaregionens Utveckling Ab VASEK finansiering till ett projekt som ska främja den lokala turistnäringens återhämtning och vara till nytta för hela områdets turism. Projektets hela namn, ACCESS – Developing accessibility and new sustainable services in Vaasa region, sammanfattar målet: att öka tillgängligheten av Vasaregionens resmål genom hållbara medel.
Läs mera

Företag grundas nu i Vasaregionen lika flitigt som innan coronatiden

09.11.2020 | Nyheter
Åtta procent färre nya företag grundades via Finlands 30 Nyföretagarcentraler under perioden januari-september än under motsvarande period för ett år sedan. På Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia har året dock hittills liknat det föregående året, när det kommer till antalet grundade företag.
Läs mera