Kuva 1 Unikie 600pxUnikie Oy från Tammerfors är vann den nationella Årets 2019 Nyföretagare-tävlingen.

Unikie Oy är Årets Nyföretagare - hedersomnämnanden till skogsnäringen samt företag som skördat tillväxt genom ägarskifte

Tammerforsföretaget Unikie Oy har utsetts till Årets 2019 Nyföretagare. Hedersomnämnandena tilldelades Metsäpalvelu FourForest Oy från Kuopio och Vasaföretaget Kapkem Oy. Bekännelserna beviljas av Finlands Nyföretagarcentralerna i Finland (SUK ry) tillsammans med Patent- och registerstyrelsen samt pensionsförsäkringsbolaget Varma.

Unikie Oy – med självkörda bilar mot framgång

Unikies verkställande direktör Esko Mertsalmi grundade företaget år 2015 med sina fyra partners för konsultering och programutveckling inom IT-branschen. Unikie är specialiserade på observering av omgivningen och utveckling av lösningar gällande självkörande fordon. Företagets mål är att nå framkanten av den internationella marknaden för produkter relaterade till konstgjord syn.

– De första åren för ett nystartat företag är i regel alltid utmanande, men det stöd som vi fått i form av såväl sakkunnigtjänster som nätverkningstillfällen har skapat oss en verksamhetsmiljö där det är lätt att fungera. Internationalisering har varit en självklarhet för oss från första början och stödet som vi fått i hemlandet har hjälpt oss inleda även internationella projekt, berättar Esko Mertsalmi om samarbetet med Ensimetri.

Utöver Tammerfors har Unikie verksamhet även i Helsingfors, Uleåborg, Kuopio, Åbo, München i Tyskland och San Jose i USA. Företagets omsättning har redan ökat till 18 miljoner euro och resultatet har hela tiden varit positivt. Unikie sysselsätter för tillfället 180 personer.

– Juryn för Årets Nyföretagare-tävlingen fäste speciell uppmärksamhet på Unikies kraftiga tillväxt och internationalisering. Företaget är verksamt inom en framtidens bransch – vi har rätt att förvänta oss framgång också i fortsättningen, säger Nyföretagscentralerna i Finlands (SUK ry) verkställande direktör Susanna Kallama.

Skogsvårdstjänster från Rautavaara till Rantasalmi

Kuva 2 Fourforest 300px

Juryn tilldelade det Kuopiobaserade Metsäpalvelu FourForest Oy ett hedersomnämnande. Företaget verkar i enlighet med skogsstrategin för Norra Savolax och har verksamhet inom en av de starka branscherna i Norra Savolax, skogsnäringssektorn.

– Metsäpalvelu FourForest är ett fint exempel på att det finns utrymme för företagande även inom de mera traditionella branscherna. Företaget har också en betydande roll i bioekonomins värdekedja. Fourforest förser bioekonomin med nödvändig råvara och ökar skogarnas kapacitet för koldioxidupptag avsevärt, konstaterar Susanna Kallama.

Företaget är grundat år 2015 och är redan en anmärkningsvärd sysselsättare för att vara ett ungt företag: det har 16 egna anställda och 8 via underleverantörer.

– Vi hade ingen tidigare erfarenhet av företagande, utan vi satte igång som riktiga gröngölingar. Det första vi gjorde var väl därför att kila till Kuopionseudun Uusyrityskeskus, berättar Pekka Silén om FourForests första tider.

Tillväxtföretagare genom ägarskifte

Det andra hedersomnämnandet gavs till Vasaföretaget Kapkem Oy, partiaffär inom sanitets- och hygienbranschen. Företaget som grundats år 1997 fick en ny start i januari 2017, då Mika Kultti och Sakari Rahtu beslutade att köpa ett redan fungerande företag av dess ursprungliga ägare, som snart skulle gå i pension, i stället för att starta ett nytt. I och med de nya ägarna har företagets omsättning och personal fördubblats.

Kuva 3 Kapkem 600pxKapkems personal tog med glädje emot det lokala priset för Årets Nyföretagare.

– Kapkem är ett utmärkt exempel på möjligheterna och påverkningarna av ägarskifte. De unga företagarna kom genast igång med företagandet och ett nytt tillväxtföretag blev till. Sådana här ägarskiftesberättelser hör vi förhoppningsvis mera även i framtiden, säger Susanna Kallama.

Tävlingsjuryn ansåg det värdefullt att ägarskiftet genomfördes med sådant mod.

– Branschen var från förr obekant för oss båda, vilket ledde till att den första tiden gick åt att försöka lära sig allt nytt. Men det att vi trodde på oss själva gav förtroende till att allt ska gå bra, säger Mika Kultti och Sakari Rahtu.

Nyföretagarcentralerna i Finland (SUK ry) väljer årligen nationella Årets Nyföretagare tillsammans med Patent- och registerstyrelsen samt pensionsförsäkringsbolaget Varma. Valet görs bland företag som fungerat i två till fem år och har grundats med hjälp av nyföretagarcentraler. Företagen som varit framgångsrika i Årets Nyföretagare 2019-tävlingen prisbelöntes i samband med nyföretagarcentralnätverkets sommardagar vid hotell Järvisydän 5.6.2019.

Tilläggsinformation:

Suomen Uusyrityskeskukset ry/Nyföretagarcentralerna i Finland
verkställande direktör Susanna Kallama
susanna.kallama@uusyrityskeskus.fi
tel. 040 587 2445

Unikie Oy
Esko Mertsalmi
verkställande direktör
esko.mertsalmi@unikie.com
tel. 0400 675 918

Metsäpalvelu FourForest Oy
Pekka Silén
verkställande direktör
pekka.silen@fourforest.fi
tel. 010 325 3610

Kapkem Oy
Sakari Rahtu
försäljnings- och marknadsföringschef
sakari@kapkem.fi
tel. 040 532 6262

‹ Gå till "Nyheter"