Tuija Räihä-Pundars är VASEKs nya företagsrådgivare

31.05.2021

Pundars Tuija rajattuTuija Räihä-Pundars har valts bland 23 sökande till Vasaregionens Utveckling Ab VASEK som företagsrådgivare. Hon börjar sitt uppdrag den 31 maj. Räihä-Pundars har lång erfarenhet av befattningen som Finnveras ekonomichef, varefter hon har fungerat som företagskundansvarig på banken samt vid olika företag som verkställande direktör och försäljningschef samt i olika uppgifter inom ekonomiförvaltning.

Räihä-Pundars kommer att arbeta i VASEKs team för företagstjänster och råda företag under hela deras livscykel. Hennes arbetsinsats kommer främst att riktas till företag som startar och bedriver verksamhet i Vasa och Korsholm. Hon kommer också att delta i genomförandet av ReStart-projektet, som inleddes på VASEK under våren. Syftet med ReStart-projektet är att hjälpa ensamföretagare och småföretagare som hamnat i en utmanande situation på grund av coronapandemin att utveckla sitt företags verksamhet och få nytt flyt.

– Räihä-Pundars har gedigen erfarenhet av företagsverksamhet inom olika branscher i livscykelns alla skeden och olika situationer, vilket ger oss omfattande tilläggskapacitet till vårt team för företagstjänster. Hon har gjort en lång karriär inom företagsfinansiering och det ger utmärkta förutsättningar för att analysera utvecklingsmöjligheter med våra kundföretag. Våra kundantal har fortsatt växa och vi behöver stärka våra resurser, berättar vd Stefan Råback.

VASEKs och Nyföretagscentrum Startias företagsrådgivare har under det här året träffat redan över 360 personer som överväger att starta eget och nästan 570 företagare. Med hjälp av Startia har redan över 80 nya företag grundats i Vasaregionen. Takten för nystartande förespår ett rekordår inom nyföretagande. Inom rådgivningen för befintliga företag är ekonomiska utmaningar relaterade till coronan och olika företags- och coronastöd i fokus för ungefär en tredjedel av mötena.

– Jag är verkligen glad över att få ansluta mig till VASEKs experter och nätverk. Mitt mål är att vara till stöd för företag av alla storlekar och nya företagare under företagets hela livscykel, berättar Räihä-Pundars nöjt.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Tre lyckliga får Maria Veitola på besök i augusti – över hundra sökanden och anmälda

22.06.2021 | Nyheter
Vasa siktar på att bli den lyckligaste staden i världens lyckligaste land. Som en del av resan söker vi tillsamman med redaktör Maria Veitola den lyckligaste människan i Vasaregionen och samtidigt hela världen. Hela 115 personer anmälde sig själv eller blev anmälda av någon annan!
Läs mera

Avvikelser i VASEKs öppethållningstider och TE-byråns startpengsbehandling i juli

21.06.2021 | Nyheter
VASEK har stängt i juli vecka 28–29, det vill säga 12.–25.7.2021. Österbottens TE-byrå har sommarpaus i startpengsbehandlingen vecka 29, det vill säga 19.7.–25.7.2021.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

21.06.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Tredje ansökningsomgången av företagens kostnadsstöd – till vem, hur och vem hjälper till?

21.06.2021 | Nyheter
Ansökningstiden för kostnadsstöd tre börjar den 27 april. Ersättning för stängning kan också ansökas nu. Kostnadsstödet ansöks via Statskontorets elektroniska ansökningskanal (e-tjänsten).
Läs mera

FAIR-projektets rapport fördjupar sig i framtiden för eldriven flygtrafik i Kvarkenregionen

18.06.2021 | Nyheter
FAIR (Finding innovations to Accelerate the Implementation of electric Regional aviation) är ett två år långt projekt för att stödja en tidig och effektiv kommersialisering av eldrivna regionala flygningar i Kvarkenregionen. Rapporten Electric regional aviation – a fast and clean transport mode for the needs of Kvarken region, som projektet beställt av WSP, publicerades nyligen.
Läs mera

Dealflow Finland-tjänsten gör det möjligt för företag att möta internationella investerare

15.06.2021 | Nyheter
Dealflow Finland är en avgiftsfri tjänst som produceras av Business Finland för att introducera inhemska startup- och tillväxtföretag, som söker investerare, till internationella investerare. Även VASEK ger synlighet genom tjänsten till företag i Vasaregionen som är intresserade av internationell tillväxt.
Läs mera

Ta sommarbussen ut till regionens besöksmål

15.06.2021 | Nyheter
Visit Vasas sommarbussturer inleddes i maj och i juni körs turer fyra dagar i veckan. Med sommarbussen kan man i juni besöka bland annat Södra Vallgrunds och Svedjehamns destinationer, och i juli kommer utbudet att fyllas på med flera besöksmål.
Läs mera

Företagsrådgivaren tipsar: hurdan är en bra affärsidé?

08.06.2021 | Nyheter
Affärsidén är a och o när man ska starta eget, för att utan affärsidé blir företaget helt enkelt inte av. Affärsidén behöver dock inte vara färdigtänkt, utan Nyföretagscentrum Startias företagsrådgivare hjälper med att förädla idén till ett företag. Företagsrådgivarna ger i den här artikeln tips på hurdana egenskaper en bra affärsidé har.
Läs mera