Trafiken i Vasa hamn ökade kraftigt

03.02.2023

ASA1394JaSalo

Även framtidsutsikterna för hamnen är goda

Siffrorna för Kvarken Ports i Vasa år 2022 visar på en stark expansion av verksamheten över hela linjen. Kvarken Ports är det gemensamma hamnbolaget för Vasa och Umeå. Industrins tillväxt och den positiva trenden mot miljövänliga fartygstransporter i Vasaregionen återspeglas på flera av Kvarken Ports Vasas trafiksegment.

Det totala tonnaget ökade med nästan 40 % från år 2021. Wasalines starka år återspeglas också i hamnens ökade transportmängder, men även den övriga godstrafiken växte.

  • Totalt tonnage fraktgods: 1,35 miljoner ton (+39 %)

  • Passagerartrafik: 266 282 passagerare (+ 147 %)

  • Fartygsanlöp: 819 (+ 11 %)

– Tillväxten var stark (+53 %) bland annat inom maskiner och utrustning, dit också komponenter för vindkraftverk räknas, och inom osågat virke, ett för oss nytt varuflöde som ska uppfylla behoven hos kraftverket i Vasklot. Det här är transporter som tidigare skett enbart via landsväg. Dessutom steg antalet fartygsanlöp till över 800, vilket är ett alla tiders rekord i Vasa hamn, säger Teijo Seppelin, verkställande direktör för Kvarken Ports och tillägger:

– År 2022 var ett alldeles ypperligt år för oss och det är fantastiskt att se hur våra gemensamma ansträngningar ger resultat. Driftsförutsättningarna för världens miljövänligaste passagerar- och bilfärja, Wasalines Aurora Botnia, är nu i ordning och vi fokuserar även i fortsättningen på att stödja den industriella tillväxten och gröna omställningen i regionen. Det finns fortfarande en enorm potential för en övergång från väg- till sjötransporter.

Investeringar i framtiden genom samarbete

Vasa hamn fortsätter att investera kraftigt i projekt som i första hand syftar till att förbättra konkurrenskraften hos industrin i regionen. Byggandet av den första fasen av förlängningen av lastkajen ska enligt planerna inledas under andra kvartalet 2023.

– Byggprojektet kommer att fördubbla kapaciteten för stora lastfartyg, vilket kommer att skapa förutsättningar för en effektivare hantering av lastfartygen och även minska den trängsel i fartygstrafiken som vi till exempel upplevde förra sommaren. Dessutom satsar hamnen kraftigt på att utöka lagerytorna och vi driver utvecklingsarbetet och planeringen framåt så att vi snabbt ska kunna uppfylla GigaVaasa-aktörernas behov, säger Tommi Tuominen, utvecklingsdirektör för Kvarken Ports.

I slutet av 2022 inskaffade hamnoperatören Blomberg Stevedoring i Vasa i en ny mobil kran med en lyftkapacitet på 208 ton. Den nya kranen kompletterar de två befintliga mobilkranarna som vardera kan lyfta 104 ton. I och med den här anskaffningen besitter hamnen i Vasa Nordens största lyftkapacitet med mobilkran i en hamn, något som gör det möjligt att hantera krävande projekt även långt in i framtiden.

– När det gäller utvecklingsprojekt har vi en tydlig plan för att bättre kunna tillgodose industrins nuvarande behov i regionen, i linje med målen för koldioxidneutralitet. Utöver det här finns det en annan helhet som vi satsar kraftigt på. Det är att möjliggöra miljövänliga transporter för framtida nya aktörer, tillägger Tuominen.

Anna Måtts-Fransén, logistikexpert på VASEK, som samarbetar med Kvarken Ports i hamnutvecklingsprojektet, är inne på samma linje som Tuominen:

– Hamnens roll har förändrats och utvecklats under de senaste åren. Hamnen ska fungera som en möjliggörare och redan nu erbjuda digitala möjligheter och olika koncept för utrymmen och lagring, utgöra en energihubb, med mera, men i ännu högre grad i framtiden. Vasa hamn har redan utvecklats i den här riktningen, och vi ser nu att takten och behovet av det här bara tilltar.‹ Gå till "Nyheter"

EnergyWeek 2023 större än någonsin – seminarierna fyllde salarna

28.03.2023 | Nyheter
Förra veckan lockade EnergyWeek 2023 ett rekordstort antal besökare till seminarierna och utställningarna i Vasa. – Också i år varade EnergyWeek hela veckan och blev mer omfattande än tidigare; vi fick fler besökare än någonsin. Vi märkte detta redan före evenemangsveckan, då det fanns 30% fler anmälda redan på måndag än tidigare år, säger Kristoffer Jansson, EnergyVaasas Communications & Brand Manager.
Läs mera

Ett företag kan säljas via flera olika kanaler

28.03.2023 | Nyheter
Webbinariet Försäljningskanaler för att sälja ett företag lockade lyssnare som antingen redan tänkte sälja sitt företag eller som hade tänkt på det. Som alltid när det gäller ägarskiften är det viktigt att börja förbereda sig i god tid, och denna gång diskuterades under webbinaret olika sätt att sälja företaget.
Läs mera

EnergyWeek arrangeras redan för elfte gången nästa vecka

13.03.2023 | Nyheter
Energibranschens toppevenemang EnergyWeek arrangeras i Vasa stadshus nästa vecka 20-24.3. Registreringen öppnades 15.1 och det ser väldigt bra ut med anmälningar. Tusentals deltagare från tiotals olika länder väntas återigen närvara på EnergyWeek och utställarna har gjort många reserveringar under alla fyra mässdagar.
Läs mera

Kvevlax Sparbank hjälper till att sätta företagarens bankärenden i ordning

09.03.2023 | Nyheter
Kvevlax Sparbank hör till Sparbanksgruppen som har varit verksam i redan 200 år. Banken är en av de lokala sparbanker som finns runtom i Finland. Här i Vasaregionen kan man sköta ärenden på kontoret i Vasa eller Kvevlax.
Läs mera

Ett utmanande år för företagen påverkade företagsrådgivningen på VASEK

09.03.2023 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs årsberättelse har publicerats, och enligt verkställande direktör Stefan Råback var året 2022 lyckat trots olika utmaningar i verksamhetsomgivningen:
Läs mera

Årets första ansökningsomgång för Vasa ekosystemavtal kommer att fokusera på hållbar stadsutveckling

08.03.2023 | Nyheter
Vid ansökningsomgången för hållbar stadsutveckling/Vasas ekosystemavtal efterlyses projekt som är förenliga med målen i ekosystemavtalet mellan Vasa stadsregion och staten. Projekten ska främja målen för åtgärdshelheterna som definierats i ekosystemavtalet.
Läs mera

Företagsmentorerna hjälper företagaren att nå sina egna mål

07.03.2023 | Nyheter
Företagsmentorstjänsten är avsedd för alla företagare som behöver en extern mentor och rådgivare för att stödja sitt företagande och nå sina egna mål.
Läs mera

Utmaningarna med pandemin ledde till utveckling och tillväxt vid Jukajan Ristikko

03.03.2023 | Nyheter
Det har gått 25 år sedan Laihela-företaget Jukajan Ristikko grundades, och 2023 är jubileumsår i företaget som sysselsätter knappt 30 anställda. När sex personer gick samman för att starta verksamheten 1998 var huvudprodukten, såsom namnet även säger, takstolar.
Läs mera