Trafiken i Vasa hamn ökade kraftigt

03.02.2023

ASA1394JaSalo

Även framtidsutsikterna för hamnen är goda

Siffrorna för Kvarken Ports i Vasa år 2022 visar på en stark expansion av verksamheten över hela linjen. Kvarken Ports är det gemensamma hamnbolaget för Vasa och Umeå. Industrins tillväxt och den positiva trenden mot miljövänliga fartygstransporter i Vasaregionen återspeglas på flera av Kvarken Ports Vasas trafiksegment.

Det totala tonnaget ökade med nästan 40 % från år 2021. Wasalines starka år återspeglas också i hamnens ökade transportmängder, men även den övriga godstrafiken växte.

  • Totalt tonnage fraktgods: 1,35 miljoner ton (+39 %)

  • Passagerartrafik: 266 282 passagerare (+ 147 %)

  • Fartygsanlöp: 819 (+ 11 %)

– Tillväxten var stark (+53 %) bland annat inom maskiner och utrustning, dit också komponenter för vindkraftverk räknas, och inom osågat virke, ett för oss nytt varuflöde som ska uppfylla behoven hos kraftverket i Vasklot. Det här är transporter som tidigare skett enbart via landsväg. Dessutom steg antalet fartygsanlöp till över 800, vilket är ett alla tiders rekord i Vasa hamn, säger Teijo Seppelin, verkställande direktör för Kvarken Ports och tillägger:

– År 2022 var ett alldeles ypperligt år för oss och det är fantastiskt att se hur våra gemensamma ansträngningar ger resultat. Driftsförutsättningarna för världens miljövänligaste passagerar- och bilfärja, Wasalines Aurora Botnia, är nu i ordning och vi fokuserar även i fortsättningen på att stödja den industriella tillväxten och gröna omställningen i regionen. Det finns fortfarande en enorm potential för en övergång från väg- till sjötransporter.

Investeringar i framtiden genom samarbete

Vasa hamn fortsätter att investera kraftigt i projekt som i första hand syftar till att förbättra konkurrenskraften hos industrin i regionen. Byggandet av den första fasen av förlängningen av lastkajen ska enligt planerna inledas under andra kvartalet 2023.

– Byggprojektet kommer att fördubbla kapaciteten för stora lastfartyg, vilket kommer att skapa förutsättningar för en effektivare hantering av lastfartygen och även minska den trängsel i fartygstrafiken som vi till exempel upplevde förra sommaren. Dessutom satsar hamnen kraftigt på att utöka lagerytorna och vi driver utvecklingsarbetet och planeringen framåt så att vi snabbt ska kunna uppfylla GigaVaasa-aktörernas behov, säger Tommi Tuominen, utvecklingsdirektör för Kvarken Ports.

I slutet av 2022 inskaffade hamnoperatören Blomberg Stevedoring i Vasa i en ny mobil kran med en lyftkapacitet på 208 ton. Den nya kranen kompletterar de två befintliga mobilkranarna som vardera kan lyfta 104 ton. I och med den här anskaffningen besitter hamnen i Vasa Nordens största lyftkapacitet med mobilkran i en hamn, något som gör det möjligt att hantera krävande projekt även långt in i framtiden.

– När det gäller utvecklingsprojekt har vi en tydlig plan för att bättre kunna tillgodose industrins nuvarande behov i regionen, i linje med målen för koldioxidneutralitet. Utöver det här finns det en annan helhet som vi satsar kraftigt på. Det är att möjliggöra miljövänliga transporter för framtida nya aktörer, tillägger Tuominen.

Anna Måtts-Fransén, logistikexpert på VASEK, som samarbetar med Kvarken Ports i hamnutvecklingsprojektet, är inne på samma linje som Tuominen:

– Hamnens roll har förändrats och utvecklats under de senaste åren. Hamnen ska fungera som en möjliggörare och redan nu erbjuda digitala möjligheter och olika koncept för utrymmen och lagring, utgöra en energihubb, med mera, men i ännu högre grad i framtiden. Vasa hamn har redan utvecklats i den här riktningen, och vi ser nu att takten och behovet av det här bara tilltar.‹ Gå till "Nyheter"

Koll på kosmetikareglerna och dina skyldigheter

21.05.2024 | Nyheter
I Finland behöver du inget förhandstillstånd för att sälja kosmetikaprodukter men när produkten väl är till salu övervakas försäljningen av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Därför är det viktigt att du på förhand har koll på din roll och dina skyldigheter, som du hittar via Tukes hemsida.
Läs mera

Renergi Kick-off: Mot en hållbarare framtid med hjälp av cirkulär ekonomi

17.05.2024 | Nyheter
Det var stor förväntan i luften när över 30 experter och representanter för intressegrupper samlades för Renergis kick-off -evenemang i fågelbergets nya restaurang HÖK den 14.5. Evenemanget fungerade som en språngbräda till nytt tänkande och befrämjande av cirkulär ekonomi och stort intresse väcktes hos de deltagande företagarna, läroanstalterna och de övriga intressegrupperna.
Läs mera

En mer strategisk hamn

16.05.2024 | Nyheter
För närvarande pågår stora utvecklingsprojekt i Vasa hamn, och samtidigt pågår hela tiden planeringen för de kommande åren. Aktörerna inom projektet Framtidens hållbara och smarta hamn från VASEK och Kvarken Ports ordnade den 14 maj en hamnworkshop för att få största möjliga underlag för utvecklingen från branschens aktörer.
Läs mera

Synergifördelar och samarbetsplaner

15.05.2024 | Nyheter
Projektledarna för Ekosystemavtalsprojekten träffades för informationsutbyte den 14.5. Under tillfället fick ledarna för fjorton olika projekt berätta om projektets mål, framskridande, framgångar och utmaningar samt svara på frågor. Och det blev många frågor. Under förmiddagsträffen föddes såväl synergier som samarbetsplaner.
Läs mera

Företagarkassan är företagarens ekonomiska livlina

14.05.2024 | Nyheter
Hur lovande ditt företags framtid än verkar vara, har det, speciellt de senaste åren, blivit tydligt hur viktigt det är att ha något att falla tillbaka på när det oförutsedda händer. Som företagare är Företagarkassan den enda källan till inkomstrelaterad dagpenning ifall du blir arbetslös på grund av avslutad företagsverksamhet.
Läs mera

Trädgårdsintresset blev deltidssyssla

13.05.2024 | Nyheter
Efter en kylig och försenad vår är nu trädgårdssäsongen äntligen igång i Österbotten – något som Minna Saari i Tervajoki också märker som första årets företagare i just den branschen. Telefonen har gått varm de senaste veckorna och kalendern fylls med allt från beskärnings- till planteringsuppdrag.
Läs mera

Vi söker: Projektchef inom bygg- och infrasektorn

08.05.2024 | Nyheter
Vi behöver stärka våra resurser inom region- och företagsutveckling. Som projektchef kommer du att genomföra regionala utvecklingsprojekt inom bygg- och infrasektorn samt främja energieffektivitetsutvecklingen inom den byggda miljön. Det omfattar bl.a. att leda Regional Network towards Sustainable Construction 2025 -utvecklingsarbetet tillsammans med våra intressegrupper.
Läs mera

Bokföringsbyrån är fortfarande företagarens viktigaste partner

26.04.2024 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startias expertpartner Kjell Ahläng från Convido besökte VASEK i april för att träffa företagsrådgivare. Under samtalet delade han med sig av bokföringsbyråernas hälsningar till nya företagare och andra företagskunder, samt förstås till företagsrådgivarna.Enligt Ahläng har de senaste utvecklingsstegen inom ekonomiprogram revolutionerat företagens bokföring:
Läs mera