Tjäna pengar på din egendom – dra nytta av semesterbostäder

01.11.2022

IMG 3174 muokattu TuomasTuomas Kankaala, Luotain Consulting Oy

Gruppen av nuvarande och framtida ägare av semesterbostäder samlades i Storkyro på Kyrö Distillery i mitten av oktober för ett tvådagars ”Tuottava loma-asunto” infotillfälle. Många deltagare hade som mål att bedriva uthyrningsverksamhet lukrativt när det inte finns någon egen användning för det.

 Tillställningen leddes av Tuomas Kankaala, försäljnings- och digital marknadsföringsspecialist på Luotain Consulting Oy. Följande ämnen behandlades i evenemanget: tillstånd, bokningskanaler och villkor, prissättning, kundservice, städning, tilläggstjänster, ansvarsfrågor, försäkring och beskattning. Genom att reda ut vissa grunder, kan man minska på risken för misstag.

Enligt Kankaala är ens egen lägenhet inget att skämmas över. Det finns en efterfrågan på alla slags stugor och lägenheter:

– Det är inte bara nybyggda uthyrningsobjekten med de senaste trenderna inom inredning som lockar folk idag. Många väljer hellre något unikt. Genom att förfina idén kan du uppnå t.ex. lönsam Airbnb-verksamhet.

Sälj inte en femstjärnig stuga om verkligheten är annorlunda

 

En bra uthyrningssätt innebär i huvudsak tre saker att beakta: den allmänna snyggheten och renheten samt säkerhet.

– Det viktigaste att komma ihåg är att hyresgästen verkligen är din gäst, så uppskatta den satsning på tid och det som hen betalar dig. Du kan ärligt säga att stugan är retro så länge du beaktar dessa tre, betonar Kankaala.

Dessutom måste vi ta hänsyn till att förväntningarna hos finländska och utländska kunder är olika.

Om hyresobjektet ligger på en annan ort, rekommenderas det att man som ägare själv alltid emellanåt åker till stugan och ser hur det ser ut ur kundens perspektiv:

– Behöver något bytas, är städningen gjort så som man kommit överens? Ett tips är att installera ett så kallat smart lås till dörren. Det underlättar för gästerna, men det kan även fungera som en koll att det läggs ner den tid på städningen som är överenskommet, påpekar Kankaala.

 Risken för att uthyrningen ska bli misslyckad på grund av skador orsakade av gäster är cirka en procent. Enligt Kankaala behöver man inte vara rädd för detta utan man kan utgå från att människan i grunden är god:

– Gå noga igenom med försäkringsbolaget vad som täcks av olika försäkringarna. Ur säkerhetssynpunkt, förutom en brandvarnare och släckningsfilt, brukar det vara bra att ha en pärm med viktig information som behövs i nödfall.

yleisoa miinus oikea laita

Prissättning, bokningskanaler och samarbete
 

Vilka faktorer avgör prissättningen i praktiken?

– Tänk på stugans läge, storlek samt utrustningsnivå och jämför dem med andra uthyrningsobjekt i området. Vad skall ingå i priset, och vad är tilläggstjänster? Ingår städning och sängkläder? Hur mycket kan man ta för till exempel ved? Vanliga cyklar kan ingå i hyran, men om man har elcyklar så blir det skild hyra.

Har man ett företag, så skall man komma ihåg GDPR, och att man måste informera om det till kunderna. Vissa bokningskanaler erbjuder GDPR i sitt eget namn. Booking.com är den största kanalen men inte den enda. Gör jämförelser mellan olika kanaler och deras funktioner.

– God kundservice ger ofta bra omdömen i recensionerna. Se till att vara anträffbar ifall det är något som inte fungerar under gästernas vistelse. Det rekommenderas också att ha samarbete med de lokala Visit organisationen. Där kan man göra samarbete inom marknadsföring och få tips om evenemang som äger rum i området, avslutar Kankaala.    

            

Arrangör: Kyrolandets turismprojekt. Projektet finansieras av Leader Yhyres / Europeiska jordbruksfonden för landsbygden. Ansvarig organisation för projektet: Vasaregionens Utveckling Ab.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Första steget var det största

04.12.2023 | Nyheter
Trots 23 års erfarenhet av företagande och ett omfattande företagsköp för några år sedan, hade Jukka Hämäläinen inte tidigare använt sig av VASEK: s tjänster. När han nu genom en investeringsstödsansökan fått bättre insikt i organisationens serviceutbud, vill han rekommendera alla företagare att då och då ta sig tid för att stanna upp och fundera på vilken hjälp man skulle...
Läs mera

GigaVaasa-arbetet har varit mer som en ultramaraton än en maraton

30.11.2023 | Nyheter
Marko Kuokkanen, försäljnings- och marknadsföringschef för GigaVaasa, har arbetat med batterifabriksområdet i fem år. Arbetet möjliggörs delvis genom projektet Smart och hållbar batterivärdekedja, som genomförs inom ramen för innovations- och ekosystemavtalet.
Läs mera

EnergyVaasas internationaliseringspris är en gemensam prestation

24.11.2023 | Nyheter
Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar.
Läs mera

Vill du ha ett blomstrande företag ännu om 5 år?

20.11.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen ställer krav på alla typer av företag, inom alla branscher. Dessa krav kan gälla koldioxidavtryck, spårbarhet och material. Kraven ställs av såväl myndigheter, kunder som leverantörer. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för just ditt företag, hur du kan gå till väga för att uppfylla de krav och förfrågningar som ställs.
Läs mera

Garnbutiken och studion fick nya lokaler på några dagar

13.11.2023 | Nyheter
Ibland faller pusselbitarna på plats utan extra ansträngning. Detta var vad som hände i höst: Esa Siltaloppi, fotograf som ägde en lokal i hörnet av Långviksgatan och Verkstadsgatan, tog kontakt med VASEKs VD Stefan Råback och bad om tips på företag som kanske skulle vara intresserade av lokalen som blivit ledig.
Läs mera

Färsk företagare förser Österbotten med fiber

07.11.2023 | Nyheter
Det har snart gått två år sedan Joni-Pekka Kangasmäki från Laihela fick frågan av sin dåvarande arbetsgivare om han var intresserad av att köpa och driva företaget vidare. Joni-Pekka, som då jobbat med svetsning av fiberkabel för Kai Myllyniemi Oy i drygt fem år, hade aldrig tänkt tanken på att själv vara företagare.
Läs mera

Hållbarhet och investeringar diskuterades under VASEKs jubileumsturné

31.10.2023 | Nyheter
Under VASEKs 20-årsjubileum besökte Hållbarhetsturnén samtliga av VASEKs ägarkommuner. Turnén startade i mitten av september och avslutades i slutet av oktober. Totalt deltog närmare 200 personer för att nätverka, samt lära sig om företagets hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation, tillgängliga företagsstöd och förberedelser för stora investeringar planerade för Vasaregionen.
Läs mera

Förbindelsen mellan Vasa och Umeå utvecklas till en grön sjöfartskorridor

25.10.2023 | Nyheter
Vasa stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline och Kvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa.
Läs mera