Tinto Roastery rostar Vasas lokalaste kaffe

24.02.2020

Janne Mäki ägare av Tinto Roastery och Startias direktör Tommi Virkama.Janne Mäki (till höger) importerar kaffebönor bland annat från Syd- och Mellanamerika. Tommi Virkama hjälpte företagaren att komma igång i företagets startskede.

På sommaren 2019 stod Janne Mäki bildligt talat i ett vägskäl: något nytt på arbetsfronten skulle sitta fint, men vad? Efter att ha lite undersökt alternativen bestämde han sig för att börja med något som han inte alls hade någon erfarenhet om, nämligen grunda ett kafferosteri.

– Jag övervägde först att börja importera kaffeprodukter, men konstaterade att efter all fraktande och lagrande är kaffet inte särskilt färskt mera när det väl levererats ända hit. Jag kom fram till att det allra färskaste kaffet skulle jag få genom att importera bönorna hit och rosta dem här, berättar Mäki.

– Intresset för kvalitativa produkter har ökat i Finland. Man är beredd att betala lite extra för bra kvalitet, säger Startias direktör Tommi Virkama.

När Mäki skulle grunda företaget bokade han tid till Startia för att få hjälp med affärsverksamhetsplanen och kalkylerna.

– Råden som jag fick där var guld värda! Affärsverksamhetsplanen behövdes senare på flera ställen och i början var det svårt att skaka kalkyler ur ärmen. Lyckligtvis hjälpte Tommi mig över startskedet. Jag fick även stöd av en företagsmentor, beskriver Mäki företagets startskede.

Byråkratin och förberedelserna sköttes under sommaren, medan det egentliga rostandet påbörjades i oktober 2019 i företagslokalen i Klemetsö, Vasa. Läget är smidigt nära centrum och flera Tinto Roasterys kunder – ifall vädret tillåter, hoppar Mäki på sin specialmålade Tinto Roastery-cykel och levererar nyrostade kaffebönor till närbelägna kunder. Företagets kundkrets består för tillfället huvudsakligen av lokala återförsäljare och hotell, men det finns intresse för Tintos kaffe även i andra städer.

Cykeln som Tommi Mäki levererar kaffe med.Med den här cykeln levererar Janne Mäki kaffe till närbelägna kunder, om vädret tillåter.

Men vad var det som lockade Mäki till en totalt främmande bransch, för att inte tala om det faktum att han dessutom startade eget?

– Min fru är colombianska, så jag har fått bekanta mig med sydamerikanska kaffesorter, och jag har nog varit intresserad av kaffe redan en längre tid. Jag har lite bakgrund i vinbranschen, men jag bestämde mig ändå för att satsa på det här med kaffe, berättar Mäki om sin bakgrund.

Enligt Virkama är det många som hittar sin företagsidé inom något de verkligen är intresserade av.

– Det är viktigt i företagandet att man verkligen brinner för det man gör, påpekar han.

– Jag har studerat litteratur som behandlar kafferostande och läst om ämnet på nätet, samt besökt andra rosterier för att inhämta kunskaper. I Danmark har de en egentlig skolning inom branschen, den har jag funderat på, berättar Mäki.

Företagarens vinbakgrund syns i Tinto Roasterys verksamhet på det sättet att företaget erbjuder vinprovning som sidotjänst. Företagaren överväger även att hyra ut företagslokalen för möten eller andra mindre tillfällen. Tiden får utvisa vartåt affärsverksamheten utvecklas, men det är ändå ett som är säkert:

– Mera lokalt än det här kan kaffet inte bli, konstaterar Mäki förnöjt.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Företagare tror ändå på framtiden – trots den svåra situationen

26.10.2020 | Nyheter
Coronakrisen som drabbade Finland under våren har påverkat alla företag på något sätt. Många företag har stött på stora ekonomiska svårigheter, de allra flesta kämpar framåt, vissa har dragit nytta av coronan, vissa har tvingats av krisen att söka nya möjligheter och utveckla verksamheten. Tjänstesektorerna, särskilt turistsektorn och resebranschen, har drabbats hårdast.
Läs mera

EnergyVaasa Talks-webbinarier presenterar energiteknologiteman hela året 2021

22.10.2020 | Nyheter
Arrangörerna för energibranschens internationella toppevenemang EnergyWeek startar i januari 2021 en ny webbinarserie: EnergyVaasa Talks. Webbinarserien sträcker sig över hela året 2021 och ämnena som behandlas har stark koppling till energiteknologin.
Läs mera

Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020 | Nyheter
Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

20.10.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020 | Nyheter
Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden. Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?
Läs mera

Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020 | Nyheter
Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera

Ägarskiftesrådgivningen lugnade inte helt ner sig ens under coronatiden

07.10.2020 | Nyheter
Till följd av coronasituationen fick VASEKs företagsrådgivning omorganisera sina företagstjänster och fokuserade på att hjälpa företag med de ekonomiska problem som orsakades av coronapandemin. Samtidigt skedde en tillfällig minskning av antalet kunder i start- och agärskiftesrådgivningen. – Under våren och sommaren främjades emellertid redan pågående ägar- eller generationsskiftesprocesser.
Läs mera