Inmedi1
Företagare Hennamari Hietala planerar arbetsskift tillsammans med Kristiina Annila.

kasvu open logo 2015 web 01Hennamari Hietala från vasaföretaget Inmedi Ab, som erbjuder hemsjukvårds- och distansläkartjänster, deltog redan för andra gången i KasvuOpen -sparringstävlingen Tillväxtstig och gick vidare till den nationella finalen.

– Vi deltog för första gången för några år sedan, när företaget var nyligen startat, men i efterhand har vi insett att det kanske var lite för tidigt att tänka på tillväxt. Nu, vid andra gången, var vi inbjudna att delta i tävlingen igen, efter företagsrådgivare Sari Saarikoskis antydan, och jag måste nog säga att den rätta tidpunkten var just nu, berättar Hietala och fortsätter:

– Styrelsearbetet i vårt företag hade varit lite slumpmässigt och Inmedi var redan i full gång så att tillväxten började vara oundviklig för att man också själv som företagare skulle orka bättre. Från Tillväxtstigen ville vi ha råd i synnerhet för att finansiera vår tillväxt.

Enligt Hietala var alla sakkunniga, som fungerade som Tillväxtstigens rådgivare, mycket hjälpsamma och erbjöd konkreta råd i frågor som rör företagets framtid. Till programmet hör sparring under Startbanedagarna, vilka enligt henne var intensiva men också på ett sätt tuffa:

– Startbanedagarna var verkligen inget slöseri med tid, bara man bröt sig ordentligt loss från det vardagliga arbetet och fokuserade på att göra det mesta av dagarna och rådgivarnas expertis.

De företag som deltog i Tillväxtstigen fick även välja varsin Tillväxtspecialist, det vill säga en sakkunnig, som går med dig sida vid sida, och som även var med i sparringarna som en utomstående, men med öronen på helspänn.

– Vi fick själva välja Tillväxtspecialisterna från en webbtjänst och mitt eget val blev nog fullträff. Hen fungerar som en viktig sparringspartner för mig och mitt företag ännu idag, även efter tävlingen. Under Tillväxtstigens sparringar lyssnade hen noga på rådgivarna och kunde reflektera över informationen från olika vinklar än jag själv. På så sätt uppstod en hel del bra diskussioner och en mängd olika perspektiv på att ta itu med saker, säger Hietala tacksamt.

Inmedi2InMedi erbjuder hemsjukvårds- och distansläkartjänster.

Hietala uppmuntrar alla tillväxtinriktade företag att med öppet sinne delta i den avgiftsfria Tillväxtstigen:

– Allt du behöver är vilja och tid att åta dig att arbeta med rådgivarna för ditt företags tillväxt. Från Startbanedagarna får man viktigt perspektiv från en utomstående, särskilt om företaget ännu inte har en tillräckligt stark styrelse. Företaget behöver inte ännu vara framgångsrikt, utan för alla slags företag kan hittas omfattande kompetens.

Hietala påpekar dock:

– Man behöver vara ärlig. På Startbanedagarna måste man ärligt kunna berätta om tillståndet i företaget, även om det just då skulle vara svagt. Annars kan man inte få tillräckligt med hjälp, om rådgivarna inte känner till alla fakta.

Enligt Hietalas uppfattning hade KasvuOpen -finalen en bra och avslappnad stämning och alla uppmuntrade varandra uppriktigt.

– Att pitcha sin affärsidé var spännande, även om jag är pratsam. Efter att ha tränat, gick pitchet allt bättre, och man blev även skickligare i att hantera sin personliga tid. Men vi var ända inte bland de tio finalisterna.

– Definitivt värt att delta i Tillväxtstigen! uppmuntar Hietala till slut.

Till Österbottens Tillväxtstig kan ansökas senast 9.2.2018. Dessförinnan lönar det sig att delta i Tillväxt Workshop -eventet, som kommer att hållas i Vasa 31.1.2018. Själva Startbanedagarna är i mars och april. Läs mer.

Närmare uppgifter

Tommi Virkama
Tommi Virkama
Startias direktör
+358 400 919 361
Nya företagare


‹ Gå till "Nyheter"