KM Roofing 5
Kenneth Jåfs och Mikael Holm har varit egna företagare sedan 2012 och speciellt de senaste åren har tillväxten varit god.

Det har hunnit gå sju år sedan Kenneth Jåfs och Mikael Holm grundade sitt företag, KM Roofing, våren 2012. De unga företagarna fortsatte då sin tidigare arbetsgivares, Byggtjänst Håkan Enlunds arbete med fokus på plåtslageri. Det senaste året har tillväxten varit hög och förutom flera nyanställningar planerar de nu för byggstart av en egen, mer ändamålsenlig produktionshall i Korsholm.

KM Roofing arbetar i huvudsak med plåttak, men utför också andra plåtarbeten – allt från montering, reparation och underhåll av falsade plåttak, taksäkerhetsprodukter, rännor och stuprör, genomföringar, plåtlister, skorstensplåtar och hattar. I samband med många uppdrag och arbeten kommer även förfrågningar på förarbetet – ofta i trä – eller andra träarbeten omkring.

– Vi har många gånger varit tvungna att tacka nej till dem, eftersom vi de fyra första åren inte hade några anställda. För att kunna erbjuda kunderna helhetslösningar har vi därför valt att utöka personalstyrkan, och med tillväxten föddes också ett behov av en större produktionshall med lagerutrymme, förklarar Mikael och Kenneth.

KM Roofing 3Personalstyrkan på KM Roofing har ökat från två till fem de senaste åren och man kan nu därför erbjuda helhetskoncept innehållande både trä- och plåtarbeten till sina kunder. Stående ifrån vänster Anders Andlin, Lucas Vörgren och Frank Nyman, nedanför företagarna Kenneth Jåfs och Mikael Holm

Personalstyrkan uppgår nu till totalt fem personer, varav en är inhyrd egen företagare. Bakom sig har företaget en vinter, som normalt brukar vara lågsäsong, men som detta år hållit alla fem fullt sysselsatta.

– Stormen i början av året orsakade mycket skador, som i sin tur gett oss mycket jobb, konstaterar de.

Vid sidan om alla privata kunder finns även ett antal återkommande och regelbundna uppdragsgivare i form av elementhustillverkare. Hit hör Simons Element, Nyqvist Elementhus samt även Karvat Trä. Kunderna uppskattar att företaget kan erbjuda helhetslösningar och själva inte behöver anlita flera hantverkare eller företag för sina projekt. Arbetsområdet omfattar i princip hela Österbotten, där hallen på Fågelberget som de nu hyr fungerar som knytpunkt.

KM Roofing 6Den nya hallen är färdigt planerad och förhoppningsvis kan Kenneth och Mikael flytta sin verksamhet senast vid årsskiftet.

– Våra nuvarande 200 m² räcker inte längre till och vi har nu därför reserverat en egen tomt på den nya delen av industriområdet, och planerat för ett eget hallbygge omfattande drygt 470 m². Tanken är att vi ska få mer ändamålsenliga utrymmen med ett effektivare flöde där materialet tas in i en ände av hallen, medan färdiga produkter lastas i den andra. Lastningen kan ske dagen före tack vare nya lagerutrymmen, och följande morgon är det enkelt att inleda arbetet, förklarar de vidare.

Mikael och Kenneth siktar på att kunna flytta verksamheten till den nya hallen kring årsskiftet. Eftersom den byggs utanför det område som klassificeras som landsbygd, fanns det inga möjligheter att få investeringsstöd för bygget – något som de utrett tillsammans med Kjell Nydahl, direktör för företagstjänster på VASEK.

 

KM Roofing 11KM Roofings kunder består både av elementhustillverkare och av privatpersoner. Här byter man tak på ett egnahemshus i Kvevlax.

– Under åren har vi haft stor hjälp av VASEK, som var med redan i vårt startskede. Kjells och den övriga personalens rådgivning var guld värd, konstaterar Mikael.

Kjell konstaterar i sin tur att företaget nu är inne i en fin tillväxtfas, och att den nya hallen kommer att ge företagarna möjlighet att arbeta mer effektivt och smidigt.

– Siktet är inställt på fortsatt tillväxt förstås, ler han.

 

Investeringsplaner i ditt företag? Vi hjälper till, boka tid hos företagsrådgivare

 

Text och bilder: Anna Sand / bySand

 

‹ Gå till "Nyheter"