Tillväxt med blicken västerut

02.03.2020

JV Nortech Metal.Skärande bearbetning – svarvning och fräsning – utgör grunden för tillverkningen på JV Nortech Metal. Ett lyckat resultat kräver både en modern maskinpark och CNC-tekniker som behärskar mjukvaran, maskinerna och verktygen.

Stark framåtanda med fokus på innovation och kreativitet, kontinuerlig utveckling genom investeringar samt fastslagna, strategiska tillväxtmål, konkretiserade i siffror, kännetecknar Storkyro-företaget JV Nortech Metal. Genom ständig utveckling vill företaget bli en föregångare inom branschen.

Företaget, som grundades 1996, har idag drygt 40 anställda samt två produktionshallar där olika komponenter till maskiner, motorer och andra enheter inom processindustrin samt den marina industrin tillverkas. Sedan knappt tre år tillbaka fungerar Jorma Lähetkangas som företagets VD.

– Företagets grundare Jari Viertola har ända sedan starten haft siktet inställt på tillväxt, och sedan ett par år tillbaka har vi även en konkret tillväxtstrategi, berättar Lähetkangas.

Jorma Lähetkangas, VD.Jorma Lähetkangas fungerar som VD för JV Nortech Metal sedan knappt tre år tillbaka. Företaget har 41 anställda och verkar i två produktionshallar på industriområdet i Storkyro.

Enligt den ska omsättningen år 2020 år uppgå till elva miljoner euro, då den under senaste år uppgick till cirka sju miljoner euro.

– Tillväxten har under varje år varit 10-15 procent, likaså ifjol. Sådana siffror gör det möjligt att bättre hålla tillväxten undre kontroll och framför allt lönsam.  Det betyder dock att vi med samma takt inte kommer att uppnå de fastställda målen, och vi håller nu därför ögonen öppna även för andra sätt att växa. Företagsköp kan var ett sådant, fortsätter Lähetkangas.

Merparten av kunderna finns idag inom landet, även om cirka 95 procent av produkterna sedan går på export via dem. Företaget befinner sig nu i början av ett målmedvetet arbete att bredda sin marknad, i första hand över Kvarken.

– Vi har förnyat våra hemsidor, som nu finns i fullständiga versioner på både svenska och engelska, och kartlägger för tillfället etableringsmöjligheter i norra delen av Sverige. Umeå ligger geografiskt närmare oss än till exempel Jyväskylä, så det vore dumt att förbise möjligheterna där, anser Lähetkangas.

JV Nortech Metal.Här tillverkas olika komponenter till maskiner, motorer och andra enheter inom processindustrin samt den marina industrin. Merparten av kunderna finns idag inom landet, men nu vänder företaget sina blickar västerut och kartlägger möjligheterna i norra Sverige.

I huvudsak söker företaget nya, strategiska kunder för både kontinuerligt och regelbundet samarbete.

– I Finland tar en sådan etablering omkring ett år – utomlands får man räkna med minst den dubbla tiden. Ett realistiskt mål är ändå att inom detta år kunna sälja mindre partier med testprodukter till exempelvis Västerbotten och Norrbotten, hoppas han.

För att lyckas med målsättningarna krävs en modern maskinpark. Regelbundna nyinvesteringar görs därför, och en viktig partner i detta arbete är VASEK.

– Företagsrådgivare Antti Alasaari har under flera års tid bistått med sin hjälp när det är dags att ansöka om investeringsstöd, vilket är mycket tacksamt. Byråkratin kring stödansökningarna är sådan att man behöver experthjälp – det vore dumt att gå miste om stödmöjligheterna på grund av att man själv missat någon lite detalj, tillägger Lähetkangas.

En större ansökningsprocess avslutades vid årsskiftet.

– Jag har under flera års tid fått följa den här fina tillväxtsagan, där företagaren långsiktigt har fokuserat på att växa genom betydande och sysselsättande investeringar. JV Nortech Metal kan konsten att ta tillvara den kompetens som finns och dessutom höja den. Strategierna för att utveckla företagets brand, få nya kunder och ökad tillväxt är starka och framtiden ser mycket ljus ut för företaget, konstaterar Antti Alasaari från VASEKs sida.

JV Nortech Metal.

 

Text: Anna Sand/bySand
Bilder: Anna Sand samt JV Nortech Metal‹ Gå till "Nyheter"

Fundera hur du genomför ett generationsskifte – det påverkar beskattningen

02.12.2020 | Nyheter
Den tredje och sista delen av webbinarseriet Ett planerat ägarskifte fokuserade på den kanske svåraste aspekten av ägar- och generationsskiften: beskattning. Kaj Grüssner, sakkunnig på KPMG, presenterade olika modeller för hur ett generationsskifte kan genomföras samt hur olika val påverkar beskattningen.
Läs mera

Gemensamma värden och visioner förenar företagarna på FysioX – Konkret kundstig ett framgångskoncept

01.12.2020 | Nyheter
Gemensamma värderingar och en vilja att själva få skapa sin drömarbetsplats förde företagarkollegorna Sannamari Ulvinen och Satu Latvala samman för tre år sedan. De hade då arbetat som fysioterapeuter och motionsgruppsinstruktörer på samma arbetsplats i flera år, och när omorganiseringar blev aktuella där var tiden mogen för att starta eget.
Läs mera

Prestige Car Center valdes till Årets Nyföretagare 2020

25.11.2020 | Nyheter
Bilfirman Prestige Car Center Oy med vasaföretagaren Rasmus Lönnqvist i spetsen har valts till Nyföretagarcentralerna i Finland rf:s Årets Nyföretagare 2020. Hedersomnämnanden gick till företagarna bakom Laitaatsillan Telakka Oy i Nyslott och Taikakeppari Oy i Hattula nära Tavastehus.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

25.11.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Digitala evenemang får bättre synlighet via avgiftsfria evenemangskalendrar

19.11.2020 | Nyheter
Coronapandemin har gjort att många evenemangsarrangörer i Österbotten har behövt tänka om. Istället för fysiska evenemang har allt fler evenemang börjat hållas digitalt. De flesta av oss har tillbringat mer tid hemma. Då behövs också möjligheter att ta del av evenemang utan att befinna sig på platser med många andra människor.
Läs mera

Frågat av företagsrådgivaren: Firmabil eller privatbil – Vilket lönar sig?

19.11.2020 | Nyheter
Då företagaren fått igång företagsverksamheten börjar privatbilens körda kilometrar troligen öka: saker ska hämtas, olika körningar till kunder ska göras och det ska köras på utbildningar. Kan företagaren göra dessa resor med egen bil eller borde han/hon skaffa en firmabil?
Läs mera

Ett företags pris är alltid en överenskommelse mellan köpare och säljare

17.11.2020 | Nyheter
Under Ett planerat ägarskifte-webbinarseriets andra del fokuserade man på värdering av företag. Noogas sakkuniga Monika Ahlskog och Ville Hautala påminde att precis som det inte finns två likadana företag eller köpare, finns det inte heller två likadana ägarskiften.
Läs mera

Federica Polo har utnämnts till EU Affairs Manager på Teknologicentret Merinova

17.11.2020 | Nyheter
Federica Polo börjar som EU Affairs Manager på Teknologicentret Merinova från och med den 1 december 2020. I sin uppgift kommer hon att främja det aktiva samarbetet mellan högskolornas och företagsvärldens intressentgrupper inom europeiskt och internationellt forskningssamarbete, och att fungera som kontakt och katalysator för utvecklandet av projektidéer tillsammans med aktörer inom energiekosystemet i Vasaregionen.
Läs mera