TietyEVRY utvidgar sin verksamhet i Vasa – omkring 160 nya arbeten

19.01.2021

TietoEVRYTietoEVRY publicerade den 19 januari 2021 ett pressmeddelande om förenhetligande av sina IT-stödtjänster som en del av TietoEVRYs integration. För Vasaregionens del innebär detta goda nyheter, eftersom i och med förändringen utvidgar TietoEVRY sin verksamhet i Vasa och öppnar en ny enhet för IT-stödtjänster i staden för att betjäna finsk- och svenskspråkiga kunder. I Vasaenheten öppnas cirka 160 nya arbeten inom IT-stödtjänster.

Rekryteringarna inleds redan den här veckan och de fortgår fram till hösten 2021. TietoEVRYs nuvarande lokaler i Vasa har redan delvis utvidgats och kommer att utvidgas mera. 

– Det är fint att utvidga vår verksamhet i Vasa samt att vara med och utveckla områdets näringsliv. Tvåspråkiga och framåtskridande Vasa är en internationell stad med mångsidigt kunnande och ett omfattande högskolenätverk, säger TietoEVRYs Finlands landschef Satu Kiiskinen och fortsätter:

– Vårt mål är att skapa högklassiga kunderfarenheter – vi kommer att skapa i vår Vasaenhet intressanta och omväxlande uppgifter inom IT-stödtjänster och erbjuder en utsiktspunkt för den snabbt framåtskridande teknologisektorn samt möjligheten att utvecklas och växa som IT-proffs som en del av en internationell gemenskap med 24 000 experter. Jag välkomnar varmt alla sökande som är intresserade av teknologisektorn.

 – Vi är mycket glada över TietoEVRYs betydande satsning på Vasa. Bolaget med global verksamhet kommer att ytterligare utvidga nätverken för internationell affärsverksamhet i regionen och särskilt föra in stark digitaliseringsexpertis till regionens energiindustrikluster. Vasa och regionens aktörer har redan tidigare samarbetat framgångsrikt med TietoEVRY bland annat inom vårt Data Platform-projekt för att nå stadens och samhällets koldioxidneutralitetsmål, berättar Vasa stadsdirektör och Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs styrelseordförande Tomas Häyry.

Även VASEKs vd Stefan Råback gläds åt samarbetet:

– Den starka utvidgningen av TietoEVRYs verksamhet i Vasaregionen stärker avsevärt EnergyVaasa-klustret. Resultatet av Invest In-arbetet som vi gör tillsammans med Vaasa Parks är ett fint bevis på hur Vasaregionens näringsliv främjas i samarbete med olika organisationer. Vi fortsätter arbetet med att stöda TietoEVRYs regionala nätverksarbete, bland annat relaterat till rekrytering av kunnig arbetskraft.

 

Nyheten har uppdaterats 19.1. kl. 17.19.
Länken till rekryteringssidan tillagts 20.1.2021‹ Gå till "Nyheter"

Första steget var det största

04.12.2023 | Nyheter
Trots 23 års erfarenhet av företagande och ett omfattande företagsköp för några år sedan, hade Jukka Hämäläinen inte tidigare använt sig av VASEK: s tjänster. När han nu genom en investeringsstödsansökan fått bättre insikt i organisationens serviceutbud, vill han rekommendera alla företagare att då och då ta sig tid för att stanna upp och fundera på vilken hjälp man skulle...
Läs mera

GigaVaasa-arbetet har varit mer som en ultramaraton än en maraton

30.11.2023 | Nyheter
Marko Kuokkanen, försäljnings- och marknadsföringschef för GigaVaasa, har arbetat med batterifabriksområdet i fem år. Arbetet möjliggörs delvis genom projektet Smart och hållbar batterivärdekedja, som genomförs inom ramen för innovations- och ekosystemavtalet.
Läs mera

EnergyVaasas internationaliseringspris är en gemensam prestation

24.11.2023 | Nyheter
Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar.
Läs mera

Vill du ha ett blomstrande företag ännu om 5 år?

20.11.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen ställer krav på alla typer av företag, inom alla branscher. Dessa krav kan gälla koldioxidavtryck, spårbarhet och material. Kraven ställs av såväl myndigheter, kunder som leverantörer. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för just ditt företag, hur du kan gå till väga för att uppfylla de krav och förfrågningar som ställs.
Läs mera

Garnbutiken och studion fick nya lokaler på några dagar

13.11.2023 | Nyheter
Ibland faller pusselbitarna på plats utan extra ansträngning. Detta var vad som hände i höst: Esa Siltaloppi, fotograf som ägde en lokal i hörnet av Långviksgatan och Verkstadsgatan, tog kontakt med VASEKs VD Stefan Råback och bad om tips på företag som kanske skulle vara intresserade av lokalen som blivit ledig.
Läs mera

Färsk företagare förser Österbotten med fiber

07.11.2023 | Nyheter
Det har snart gått två år sedan Joni-Pekka Kangasmäki från Laihela fick frågan av sin dåvarande arbetsgivare om han var intresserad av att köpa och driva företaget vidare. Joni-Pekka, som då jobbat med svetsning av fiberkabel för Kai Myllyniemi Oy i drygt fem år, hade aldrig tänkt tanken på att själv vara företagare.
Läs mera

Hållbarhet och investeringar diskuterades under VASEKs jubileumsturné

31.10.2023 | Nyheter
Under VASEKs 20-årsjubileum besökte Hållbarhetsturnén samtliga av VASEKs ägarkommuner. Turnén startade i mitten av september och avslutades i slutet av oktober. Totalt deltog närmare 200 personer för att nätverka, samt lära sig om företagets hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation, tillgängliga företagsstöd och förberedelser för stora investeringar planerade för Vasaregionen.
Läs mera

Förbindelsen mellan Vasa och Umeå utvecklas till en grön sjöfartskorridor

25.10.2023 | Nyheter
Vasa stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline och Kvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa.
Läs mera