Nyheter

‹ Ta bort tagg-filter

IMG 9620edit

GigaVaasa-arbetet har varit mer som en ultramaraton än en maraton

30.11.2023 | Nyheter
Marko Kuokkanen, försäljnings- och marknadsföringschef för GigaVaasa, har arbetat med batterifabriksområdet i fem år. Arbetet möjliggörs delvis genom projektet Smart och hållbar batterivärdekedja, som genomförs inom ramen för innovations- och ekosystemavtalet.
Läs mera
Hayry

Genom samarbete skissades framtidens Vasaregion

15.12.2022 | Nyheter
Som en del av projektet Systemdesign av den koldioxidneutrala Vasaregionens referensmiljö ordnades en Framtidsworkshop för Vasa stads innovationsekosystem 28.11 vid Vasa universitet. Närmare 40 representanter för företag, högskolor, forskningsinstitut, finansiärer och andra intressenter inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) samlades för att utbyta tankar och sammanställa presentationer om de utvecklingsåtgärder som ska genomföras inom ramen för innovationsekosystemavtalet mellan Vasa stadsregion och staten. Målet var att ta detta arbete till en mer konkret nivå.
Läs mera
TomasHayry TommiAnttonen

Man måste förbinda sig i kontinuitet och öka FoUI-bidragen över regeringsperioder

07.10.2022 | Nyheter
VASEKs styrelseordförande, Vasas stadsdirektör Tomas Häyry, är vice ordförande i styrgruppen för det nationella Innostäder-nätverket (Innovoivat kaupungit ja yhteisöt). Vasa stad är en av 18 städer som har ingått ett innovationsekosystemavtal med arbets- och näringsministeriet. Avtalet gäller åren 2021–2027. Häyry bedömer att ekosystemavtalets långa tidsperiod ger möjlighet för Vasa att utvecklas i enlighet med de mål som anges i avtalet.
Läs mera
VaasanSatama17 KatjaLosonen 2014 large 1

Den andra ERUF-projektansökan i ekosystemavtalet öppnas 15.9

06.09.2022 | Nyheter
Den första ERUF-projektansökan med anknytning till ekosystemavtalen utlystes i maj och den andra ansökningsomgången öppnas 15.9. Den här gången finns det cirka 565 000 euro att dela ut i finansiering för projekt, som främjar de tre åtgärdshelhetsmålen som fastslagits i Vasas ekosystemavtal: ett klimatneutralt Vasa 202X, utvecklande av hamnområdet och utvecklande av forskningsinfrastrukturen. Ansökningstiden går ut 19.10.2022.
Läs mera
VASEK piktogrammi kattely RGB

Med hjälp av Vasas ekosystemavtal främjas grön omställning såväl nationellt som regionalt

13.05.2022 | Nyheter
I Vasaregionen har det redan länge bedrivits omfattande samarbete i överensstämmelse med ekosystemmodellen, men nu upprättades separata avtal med universitetsstäderna i överensstämmelse med Ekosystemavtalet, som sträcker sig över åren 2021–2027.
Läs mera
T005277 web

Mot ett nytt årtionde

18.12.2019 | Nyheter
Ett på många sätt inspirerande och engagerande år går mot jul och årsskifte. Strax efter den välförtjänta julledigheten (vi har nämligen stängt 23–27.12) inleder vi år 2020, och utöver allt det sedvanliga kommer vi även att ha allt möjligt nytt på gång.
Läs mera