Nyheter

‹ Ta bort tagg-filter

Bask Mathias

Utvecklandet av logistik och transportservice kommer upp i full fart igen

03.08.2020 | Nyheter
Idag inleder PM Matias Båsk sitt vikariat som projektchef/logistikexpert på Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, efter att ha tagit tjänstledigt från sitt arbete som Korsholms kommuns näringslivschef. Han valdes till uppgiften redan i våras och kommer att fungera på VASEK som logistikexpert och vikariera för projektchefen i MoveIT-projektet 3.8.2020–31.7.2021.
Lue lisää
commuters on a bus 2203416

Nyheter från MoveIT-projektet

26.05.2020 | Nyheter
En ny chaufför för transportprojektet och Vasa stad fick statsunderstöd för branding av kollektivtrafiken.
Lue lisää
mobility kuvituskuva 600px

Hur påverkar coronaviruset transportservice i Vasaregionen?

23.04.2020 | Nyheter
Aktörer som arbetar med olika uppgifter inom transport och mobilitet i Vasaregionen samlades den 21 april runt samma virtuella bord för att diskutera coronavirusets effekter på transportservice i vår region. I webinariet, som ordnades inom projektet MoveIT – koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030, deltog såväl tjänstemän, utvecklare, representanter från företagsvärlden som forskare.
Lue lisää
IMG 5680 rajattu

Sättet att förflytta sig förändrar vi tillsammans – det hänger inte bara på att någon borde

27.11.2019 | Nyheter
I ett strategiseminarium arrangerat av projektet MoveIT den 21 november, diskuterades konkreta saker livligt, dvs. på vilka sätt man kan komma närmare en situation där koldioxidsnåla transporttjänster på riktigt skulle stå till buds i Vasaregionen.
Lue lisää
ilmasto ja liikenne 1920x1358

Koldioxidsnålare persontransport i Vasaregionen – nulägesanalysen ger grund för diskussion

09.10.2019 | Nyheter
I Vasaregionen arbetar man för koldioxidsnåltransport och mobilitet. Inom projektet MoveIT – Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030 har man som mål att ta fram en verksamhetsplan för att främja de koldioxidsnåla transportservicen i vår region. Som bakgrund för utarbetandet av verksamhetsplanen publicerades en nulägesanalys över Vasaregionens transportmål.
Lue lisää
0542927p

Hållbart resande gagnar både anställda och arbetsgivare

25.06.2019 | Nyheter
En sväng via dagis före arbetet, fram och tillbaka på möte till andra sidan stan, och hem igen efter arbetsdagen, via mataffären och dagis… Det vore fint att kunna cykla och gå mer i vardagen. Eller varför inte utnyttja kollektivtrafiken? Dock påverkar ofta andra människor och deras behov hur vi förflyttar oss från en plats till en annan.
Lue lisää
Aaltonen2

Stella Aaltonen: Målet med transportservice måste avgöras

08.05.2019 | Nyheter
Koordinator för trafik och rörelse inom spetsprojekten i Åbo stad, Stella Aaltonen, som talade på första workshopen för MoveIT-projektet den 24.4, har fått bevittna hur man i Åbo lyckats såväl förnya transportservicen gällande regionbiljetterna inom busstrafiken som framgångsrikt ta in trafiken som en del av annan service.
Lue lisää
IMG 5781

Koldioxidsnål transport förutsätter en attitydförändring

29.04.2019 | Nyheter
I Vasaregionen pågår flera förändringar som kommer att påverka transporten och hur människorna rör på sig, och därmed också transportens koldioxidsnålhet. – Nu har vi rätt momentum att koncentrera oss på att utveckla transportservicen, kartlägga nuläget och planera nytt, samt ta reda på vad grannarna i Finland och ute i världen gör, listade Anna Måtts-Fransén, projektchef för MoveIT-projektet, i sin inledning.
Lue lisää
0517848r

Momentum för utveckling av transportservice i Vasaregionen är nu

16.04.2019 | Nyheter
Målet med MoveIT – Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030-projektet är att skapa förutsättningar för Vasaregionen att möta de förändringar som nu sker i Finland gällande transportservice, kopplat till digitalisering och koldioxidneutrala transporter. Transportservicelagens första fas trädde i kraft 2018. Det är tänkt att lagen ändrar synen på kollektivtrafik till den grad att själva begreppet stegvis ersätts med transportservice och resekedjor, och kommunikation i fortsättningen ses som ett femte transportmedel.  
Lue lisää