Systematisk försäljning – så ökar du både kundantal och intäkter

11.10.2022

Vallonia 1 PIENEMPI rajatumpiFrån VASEK deltog företagsrådgivarna Olav Nylund, längst bak till vänster, samt Tuija Räihä-Pundars i föreläsningen med Sakarias Liimatainen, längst fram till vänster. Tillsammans med Kent Ekman driver han företaget Kensoft Consulting.

Alla företagare torde ha en sak gemensamt – de är beroende av sin försäljning och sina kunder för sin inkomst. Att satsa på sin försäljning är därmed av yttersta vikt. VASEK arrangerade i början av oktober en föreläsning på detta tema.

Som föreläsare fungerade Sakarias Liimatainen från Startias sakkunnigpartner Kensoft Consulting och föreläsningen riktade sig till alla intresserade företagare och även blivande sådana. Liimatainen inledde kvällen med att gå igenom systematiken i att skaffa leads, vikten av att följa upp dem och användningen av olika CRM-verktyg som hjälpmedel i detta arbete. Han kategoriserade leadsen – de potentiella kunderna eller köparna – som kalla, ljumma eller varma.

– Det är på de varma leadsen man ska lägga ner energi och tid, poängterade han.

Hur skaffar man då fler leads?

– Att nätverka och öka antalet kontakter är av största vikt. Det lönar sig att vara medlem i den lokala handelskammaren, att delta i mässor och event. Ett trick är att försöka väcka nyfikenhet, på ett smart sätt, tipsade Liimatainen.

Vallonia 8 pienempiFöreläsningen riktade sig till alla intresserade företagare och även blivande sådana och hölls på hotell Vallonia i Smedsby.

Det kontinuerliga arbetet med att skaffa leads och nya kunder kräver också uppföljning – något som blir betydligt enklare med någon form av CRM-verktyg – ett program för Customer Relationship Management.

– Jag föredrar att kalla det Conctact Relationship Management – i programmet kan man plocka in alla sina kontakter – även konkurrenter, partners, leverantörer också vidare, förtydligade Kent Ekman, som själv utvecklat Kensoft Consultings CRM-verktyg.

Personlig försäljning är att föredra framom traditionell marknadsföring enligt Liimatainen.

För att upprätta det förtroende som krävs för B2B-försäljning krävs ofta face to face-möten - ett telefonsamtal eller mejl räcker sällan.

– Det gäller då också att kunna sälja sig själv, och se till att man syns, fortsatte Liimatainen. Att synas på sociala medier är inte det samma som försäljning – det är skillnad på marknadsföring och försäljning, betonade han. För att lyckas med sin B2B-försäljning krävs mer än närvaro på sociala medier.

Under kvällen berördes även vikten av uppföljning och analys av säljinsatser samt hur man ska leda ett säljteam. Har man anställda försäljare måste man ändå själv vara delaktig i deras arbete och jobba nära dem. Regelbundna möten med genomgång av statistiken är ett måste.

Speciellt om man som finländsk företagare vill lyckas med försäljningen i Sverige, bör man vara medveten om skillnaderna i företagskultur, attityder och tankesätt.

–  Det finns enorma nyansskillnader i våra språk – även om det är samma språk. Ordet ”intressant” betyder helt olika saker i Sverige och i Finland, och ordvalet är av största vikt när man jobbar med Sverige, anser Liimatainen.

Att lära känna sina kunder är av största betydelse. Vilka kulturskillnader finns och vilka kommunikationskanaler vill respektive kund kommunicera med?

–  Fundera och överväg noggrant, avrundade han.

 

Text och foto: Anna Sand

 ‹ Gå till "Nyheter"

Första steget var det största

04.12.2023 | Nyheter
Trots 23 års erfarenhet av företagande och ett omfattande företagsköp för några år sedan, hade Jukka Hämäläinen inte tidigare använt sig av VASEK: s tjänster. När han nu genom en investeringsstödsansökan fått bättre insikt i organisationens serviceutbud, vill han rekommendera alla företagare att då och då ta sig tid för att stanna upp och fundera på vilken hjälp man skulle...
Läs mera

GigaVaasa-arbetet har varit mer som en ultramaraton än en maraton

30.11.2023 | Nyheter
Marko Kuokkanen, försäljnings- och marknadsföringschef för GigaVaasa, har arbetat med batterifabriksområdet i fem år. Arbetet möjliggörs delvis genom projektet Smart och hållbar batterivärdekedja, som genomförs inom ramen för innovations- och ekosystemavtalet.
Läs mera

EnergyVaasas internationaliseringspris är en gemensam prestation

24.11.2023 | Nyheter
Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar.
Läs mera

Vill du ha ett blomstrande företag ännu om 5 år?

20.11.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen ställer krav på alla typer av företag, inom alla branscher. Dessa krav kan gälla koldioxidavtryck, spårbarhet och material. Kraven ställs av såväl myndigheter, kunder som leverantörer. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för just ditt företag, hur du kan gå till väga för att uppfylla de krav och förfrågningar som ställs.
Läs mera

Garnbutiken och studion fick nya lokaler på några dagar

13.11.2023 | Nyheter
Ibland faller pusselbitarna på plats utan extra ansträngning. Detta var vad som hände i höst: Esa Siltaloppi, fotograf som ägde en lokal i hörnet av Långviksgatan och Verkstadsgatan, tog kontakt med VASEKs VD Stefan Råback och bad om tips på företag som kanske skulle vara intresserade av lokalen som blivit ledig.
Läs mera

Färsk företagare förser Österbotten med fiber

07.11.2023 | Nyheter
Det har snart gått två år sedan Joni-Pekka Kangasmäki från Laihela fick frågan av sin dåvarande arbetsgivare om han var intresserad av att köpa och driva företaget vidare. Joni-Pekka, som då jobbat med svetsning av fiberkabel för Kai Myllyniemi Oy i drygt fem år, hade aldrig tänkt tanken på att själv vara företagare.
Läs mera

Hållbarhet och investeringar diskuterades under VASEKs jubileumsturné

31.10.2023 | Nyheter
Under VASEKs 20-årsjubileum besökte Hållbarhetsturnén samtliga av VASEKs ägarkommuner. Turnén startade i mitten av september och avslutades i slutet av oktober. Totalt deltog närmare 200 personer för att nätverka, samt lära sig om företagets hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation, tillgängliga företagsstöd och förberedelser för stora investeringar planerade för Vasaregionen.
Läs mera

Förbindelsen mellan Vasa och Umeå utvecklas till en grön sjöfartskorridor

25.10.2023 | Nyheter
Vasa stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline och Kvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa.
Läs mera