Svenska gäster intresserade av Vasaregionens energikluster

16.02.2018

P6020053 veo meeting web

Vasaregionen fick svenska gäster från Jokkmokk på besök när kommunens näringslivsutvecklinsbyrå Strukturum kom för att bekanta sig med energiklustret och för att kartlägga samarbetsmöjligheter mellan regionens företag. Med på resan var Ulf Hägglund, Åsa Labba och Maya Forsberg.
Ungefär hälften av den svenska vattenkraften kommer från Jokkmokk. Därför började besöket vid VEO, som har kompetens inom bland annat vattenkraft, vindkraft och eldistribution. VEO har verksamhet på flera orter i Sverige, och Sveriges andel av VEOs försäljning är cirka 15 procent.
Under besöket på VEO diskuterades till exempel möjligheten att organisera en Energidag i kommunen Jokkmokk med vattenkraft som tema. Ett sådant här evenemang skulle locka med viktiga företag inom branschen.

Främjande av samarbetet

P6020066 merinova

I dagens program ingick också ett besök på teknologicentrum Merinova. Där fick de svenska gästerna information om Merinovas verksamhet och dess roll i att stödja energiklusterföretag.

Dessutom gjordes även ett besök på VASEK, där representanterna från Strukturum fick en mer exakt bild av regionens energikluster. Under dagen träffade gästerna även representanter från högskolorna i Vasa för att diskutera samarbetsmöjligheterna gällande utbildningar inom teknik. Därtill besöktes ännu Vasa Elektriska.

Besöket ordnades som en del av projektet Cleantech Kvarken. Både projektchef Mauritz Knuts och de svenska gästerna var mycket nöjda med dagens program.

– Under dagen har vi främjat samarbetet mellan finska och svenska företag, vilket är en av målsättningarna med projektet, säger Knuts.

 

Mer information:

[contact_member,name=Mauritz Knuts,id=22,details=Name-Designation-AdditionalInformation-Phone-MobilePhone-Email-MemberPhoto]

 BotniaAtlantica SVE CMYK

 ‹ Gå till "Nyheter"

Styrelsegården i Vasa – ett modernt exempel på en hållbar renovering

29.05.2023 | Nyheter
Vacker stuckatur från en svunnen tid blandas med modern färgsättning i ljusa toner, akustikdämpande fotoväggar och sofistikerade mattor i imponerande längder. Den energisnåla belysningen tänds automatiskt och steglöst vartefter vi äntrar mötesrummen, och i de som används mindre ofta noterar vi direkt en lägre temperatur. Vasa styrelsegård är ett helt nytt hus efter den omfattande renoveringen under 2020-2022.
Läs mera

Företag bör vara hållbara eftersom det är rätt sak att göra – men hur går man egentligen till väga?

17.05.2023 | Nyheter
Varför ska företag arbeta på ett ansvarsfullt sätt, samt tänka på hållbarhet och cirkulär ekonomi? Är det på grund av pengar? Eftersom det är bra för varumärket och ryktet? Eftersom det gör det lättare att rekrytera ny arbetskraft? Eller endast av den anledningen att det är den nya vägen att gå?
Läs mera

I vinnarföretaget är personalens mångfald en styrka

11.05.2023 | Nyheter
Österbottens jämställdhetsföretag 2023 är Bigro Ab från Närpes. Växthusföretaget Bigro sysselsätter cirka 70 personer, som representerar sex olika nationaliteter. Juryn motiverar sitt val med det mångsidiga arbete som gjorts i företaget för att bygga upp arbetsgemenskapens välmående och mångfald.
Läs mera

VASEK20-tidningen delas ut till varje hushåll

10.05.2023 | Nyheter
VASEK20-jubileumstidningen delades 10.5 som ett offentligt meddelande till alla hushåll i Vasaregionen. Tidningen är ett rejält paket om Vasaregionen och förstås om VASEK som firar jubileumsår.
Läs mera

Stubbtech – mer än namnet avslöjar

09.05.2023 | Nyheter
Den har varit segare än på mycket länge – våren – och tiden då högsäsongen inleds för Stubbtech och företagarna Jens Rodas och Thomas Söderlund. Men nu är den här och verksamheten, som fokuserar dels på stubbfräsning och gårdsarbeten, dels på utomhusmålning samt tak- och fasadtvätt, växer år för år. Planen är nu att omorganisera den tudelade verksamheten under separata marknadsföringsnamn.
Läs mera

”Förvänta dig inte resultat vid det första klicket” – E-handel är en gren som kräver flitighet

04.05.2023 | Nyheter
Den 26 april anordnade Viexpo och VASEK ett informationstillfälle om lanseringen av Österbottens e-handelsklubbverksamhet. På evenemanget höll Leevi Parsama, en expert inom digital handel, ett inspirerande tal om de tio viktigaste framgångspunkterna för e-handel.
Läs mera

Miljövänligt, energieffektivt och förmånligt

02.05.2023 | Nyheter
GreenStar är Finlands första koldioxidneutrala hotellkedja och allt fler väljer idag hotell utgående från hållbarhets- och miljöpolicy. Joensuubördige Kristian Ikonen var före sin tid då han grundade kedjan 2008 och skapade ett koncept som nu ligger helt rätt i tiden. Kedjans femte hotell öppnade i Vasa i november 2019, ett projekt som förverkligades av WasaGroup.
Läs mera

I generationsskiften finns alltid även känslorna på spel

20.04.2023 | Nyheter
Ett generationsskifte är ofta en process som involverar många olika tankar och känslor som kan påverka skiftets framgång. Osäkerhet, oro, sorg och längtan, lättnad, förtroende.
Läs mera