Svenska gäster intresserade av Vasaregionens energikluster

16.02.2018

P6020053 veo meeting web

Vasaregionen fick svenska gäster från Jokkmokk på besök när kommunens näringslivsutvecklinsbyrå Strukturum kom för att bekanta sig med energiklustret och för att kartlägga samarbetsmöjligheter mellan regionens företag. Med på resan var Ulf Hägglund, Åsa Labba och Maya Forsberg.
Ungefär hälften av den svenska vattenkraften kommer från Jokkmokk. Därför började besöket vid VEO, som har kompetens inom bland annat vattenkraft, vindkraft och eldistribution. VEO har verksamhet på flera orter i Sverige, och Sveriges andel av VEOs försäljning är cirka 15 procent.
Under besöket på VEO diskuterades till exempel möjligheten att organisera en Energidag i kommunen Jokkmokk med vattenkraft som tema. Ett sådant här evenemang skulle locka med viktiga företag inom branschen.

Främjande av samarbetet

P6020066 merinova

I dagens program ingick också ett besök på teknologicentrum Merinova. Där fick de svenska gästerna information om Merinovas verksamhet och dess roll i att stödja energiklusterföretag.

Dessutom gjordes även ett besök på VASEK, där representanterna från Strukturum fick en mer exakt bild av regionens energikluster. Under dagen träffade gästerna även representanter från högskolorna i Vasa för att diskutera samarbetsmöjligheterna gällande utbildningar inom teknik. Därtill besöktes ännu Vasa Elektriska.

Besöket ordnades som en del av projektet Cleantech Kvarken. Både projektchef Mauritz Knuts och de svenska gästerna var mycket nöjda med dagens program.

– Under dagen har vi främjat samarbetet mellan finska och svenska företag, vilket är en av målsättningarna med projektet, säger Knuts.

 

Mer information:

[contact_member,name=Mauritz Knuts,id=22,details=Name-Designation-AdditionalInformation-Phone-MobilePhone-Email-MemberPhoto]

 BotniaAtlantica SVE CMYK

 ‹ Gå till "Nyheter"

Nurminen Logistics utökar sin internationella verksamhet med en ny spårförbindelse i Sverige

15.04.2024 | Nyheter
Det finländska logistikföretaget Nurminen Logistics öppnar en ny spårförbindelse i Sverige. I samarbete med VÄTE Rail AB går den nya rutten via Haparanda och Umeå till Göteborg, Nordens största hamn.
Läs mera

Om du inte syns finns du inte – by Sand hjälper dig bygga ditt varumärke

11.04.2024 | Nyheter
För att ditt företag ska sticka ut i mängden och fånga intresse hos potentiella kunder behöver du en visuell identitet som skapar en enhetlig bild av ditt företag och ökar förtroendet för ditt varumärke. En snygg logo är en bra början men tar dig tyvärr inte så långt.
Läs mera

Nya men bekanta ansikten till VASEKs styrelse

04.04.2024 | Nyheter
Omsättningen för 2023 uppgick till 2,42 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat för 2023 var drygt 12 tusen euro på plus. Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 3.4.2023 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Fiskare på heltid – en frihet med många utmaningar

02.04.2024 | Nyheter
Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.
Läs mera

Rekordantal besökare på EnergyWeek 2024

25.03.2024 | Nyheter
EnergyWeek 2024 lockade än en gång ett rekordantal besökare som kom till Vasa för evenemangveckans seminarier och mässor.
Läs mera

Stig för verkningsfullhet ger en helhetsbild av arbetet inom innovationsekosystemet

21.03.2024 | Nyheter
Aktörerna inom Vasas ekosystemavtal har skapat en så kallad stig för verkningsfullhet som beskriver målen, insatserna och åtgärderna som görs inom ekosystemavtalet samt belyser framgångarna och hur de mäts.
Läs mera

Serveringstillstånd kräver egenkontroll

18.03.2024 | Nyheter
Restaurang- och caféföretagare i Finland behöver flera olika tillstånd och dokument för att bedriva sin verksamhet lagligt. Om restaurangen eller caféet planerar att servera alkoholhaltiga drycker över 2,8 procent krävs ett serveringstillstånd, som ger rätt att servera alkohol.
Läs mera

Ökad synlighet med små medel i fokus på den första marknadsföringskliniken

08.03.2024 | Nyheter
Den 7 mars samlades ett gäng egenföretagare hos Startia för att få tips på hur de kan förstärka sin marknadsföring och synas bättre bland potentiella kunder. Kvällens diskussion tog avstamp i företagarnas utmaningar och tog sedan riktning på hur man med små resurser kan få utmärkt synlighet – bara man fokuserar på rätt saker.
Läs mera