Stöd för ensamföretagare kan ansökas nu – VASEK tar emot ansökningarna i Vasaregionen

20.04.2020

Ensamföretagare kan ansöka om stöd på grund av coronavirusläget hos företagets hemkommun. Stödet är 2 000 euro och av engångsnatur. Stödet beviljas för att täcka ensamföretagarens kostnader för att bedriva verksamhet. Syftet med coronastödet för ensamföretagare är att säkerställa ensamföretagarnas verksamhet på en mera hållbar ekonomisk grund under pandemin och efter den. Understöd kan betalas för kostnader för tiden 16.3.2020–31.8.2020. Stödet är tidsbegränsat och i kraft endast för att hantera den akuta likviditetskris som pandemin orsakat. Stödet kan sökas fram till 30.9.2020.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, ett utvecklingsbolag som ägs av kommuner, ansvarar för mottagning och behandling av ansökningar för sina medlemskommuner (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela, Storkyro). På basis av ansökningskriteriernas uppfyllelse gör VASEK även beslutsförslag till kommunerna. Tjänsteinnehavare som kommunerna utsett för uppdraget gör de slutgiltiga stödbesluten och företagets hemkommun sköter om stödutbetalningen till företagare.

Arbets- och näringslivsministeriet gav ut de slutgiltiga instruktionerna och ansökningsblanketten även på svenska den 17 april. Regionens kommundirektörer beslutade om ett gemensamt förfaringssätt gällande ansökningsprocessen likaså den 17 april, och ansökningen kunde öppnas idag.

– Vi ville bemöta båda språkgrupperna i vår region jämlikt och öppnade ansökningen först när blanketten och instruktionerna därtill fanns tillgängliga även på svenska. Vi väntar ännu på engelskt instruktionsmaterial, blanketten finns på engelska redan nu, berättar nyföretagscentrum Startias direktör Tommi Virkama, som ansvarar för ensamföretagarstödet på VASEK.

– Instruktionerna var redan under veckoslutet tillgängliga för företagarna, eftersom vi ville att alla bekantar sig noggrant med anvisningarna och kriterierna innan ansökning. I den ansökningsrusning som nu börjar kommer bristfälligt ifyllda ansökningar att fördröja stödprocessen anmärkningsvärt. Vi råder alltså att läsa igenom instruktionerna, samla ihop alla nödvändiga bilagor och först efter det fylla i ansökningen, råder Virkama.

Ansökningsinstruktioner och länk till ansökningsblanketten

VASEK har reserverat mycket resurser till behandlingen av ansökningar:

– Sammanlagt åtta personer behandlar stödansökningar dagligen, varav två på heltid och de andra vid sidan om företagsrådgivningsuppgifter. Vi hjälper ständigt företag även med att söka andra stöd, så som NTM-centralernas eller Business Finlands stöd. Vi gör vårt bästa för att varje företag i behov av hjälp får svar på sina frågor eller ett beslut om sin ansökan så fort som möjligt. Naturligtvis gör det vårt arbete märkbart enklare och smidigare ifall företagen bekantar sig noggrant med alla instruktioner, betonar vd Stefan Råback.

Genom VASEK har hittills nästan 300 företag fått hjälp och råd i sin situation och med olika stödansökningar under coronakrisen.

– Företagare borde inte bli ensam med sina bekymmer. Kontakta oss, så reder vi tillsammans ut vad vi kan göra och vilka stöd man kan ansöka om, avslutar Virkama.

 



‹ Gå till "Nyheter"

Äppelgårdens Djurpensionat börjar sakta återhämta sig efter coronakrisen 

06.07.2020 | Nyheter
Maj-Lis Isojoki har hållit på med hundar i hela sitt liv. När hon gick i pension efter att jobbat 40 år som lektor på Handelsläroverket hade hon på klart att hon vill fortsätta jobba med något. Detta var hundar och nu har hon drivit djurpensionat i 10 år.  
Läs mera

VASEKs företagstjänster betjänar hela sommaren – över 1 000 företag redan fått hjälp i coronaläget

30.06.2020 | Nyheter
I och med att semesterperioden inleds och coronarestriktionerna lindras underlättar även företagens situation. – Det är fint att coronaläget nu är sådant att olika restriktioner redan kan börja upphävas. Detta är en välkommen nyhet för företagare, som haft en jätteutmanande vår, konstaterar VASEKs vd Stefan Råback.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

30.06.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Musikern Charles Plogman väntar på att få uppträda live igen

26.06.2020 | Nyheter
Charles Plogman blev intresserad av musik redan i tonåren och har sedan dess hållit på med allt möjligt musikrelaterat. Han grundade musikförlaget Meir Music år 1997 och efter ett par år öppnades möjligheten för honom att hålla på med musik på heltid.
Läs mera

Kyrolandet – resmålet med dragningskraft

24.06.2020 | Nyheter
Kyrolandet, det vill säga Storkyro, Laihela och Lillkyro, är ett potentiellt resmål för såväl inhemska som internationella turister. Laihelas omtalade snålhet är känt i hela Finland, plåtslagarkunnandet i Lillkyro är värt att beundra och tack vare Kyrö Distillery och verksamheten som byggts upp kring det är Storkyro känt även utomlands.
Läs mera

Stöd för ensamföretagare

24.06.2020 | Nyheter
Kommunerna beviljar ensamföretagare bidrag för att stabilisera verksamheten till följd av coronaepidemin. Beslutet om bidrag för ensamföretagare fattas i den kommun som företaget i företags- och organisationsregistret har som hemkommun (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela eller Storkyro).
Läs mera

Ensamföretagarstödet ett hjälp i nöden för loppisföretagaren

18.06.2020 | Nyheter
Susanna Jokinen är ensamföretagare och har drivit eget lopptorg i Tervajoki i fyra år. Hennes lopptorg Susan kirppis fungerar där som ett vanligt lopptorg, men också som ett ställe där folk möter varann. Man kan inte kalla Susan kirppis endast en vanlig loppis, eftersom det utvecklats också ett café vid sidan om lopptorgsverksamheten.
Läs mera

Ny typ av båtcharter erbjuder fartfyllda upplevelser ute till havs

17.06.2020 | Nyheter
Med hemmahamn i Molpe och med den yttre skärgården bara 15 minuter bort, inleder i dagarna West Coast Rib Charter en helt ny typ av upplevelseinriktad båtcharter.
Läs mera