Stöd för ensamföretagare kan ansökas nu – VASEK tar emot ansökningarna i Vasaregionen

20.04.2020

Ensamföretagare kan ansöka om stöd på grund av coronavirusläget hos företagets hemkommun. Stödet är 2 000 euro och av engångsnatur. Stödet beviljas för att täcka ensamföretagarens kostnader för att bedriva verksamhet. Syftet med coronastödet för ensamföretagare är att säkerställa ensamföretagarnas verksamhet på en mera hållbar ekonomisk grund under pandemin och efter den. Understöd kan betalas för kostnader för tiden 16.3.2020–31.8.2020. Stödet är tidsbegränsat och i kraft endast för att hantera den akuta likviditetskris som pandemin orsakat. Stödet kan sökas fram till 30.9.2020.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, ett utvecklingsbolag som ägs av kommuner, ansvarar för mottagning och behandling av ansökningar för sina medlemskommuner (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela, Storkyro). På basis av ansökningskriteriernas uppfyllelse gör VASEK även beslutsförslag till kommunerna. Tjänsteinnehavare som kommunerna utsett för uppdraget gör de slutgiltiga stödbesluten och företagets hemkommun sköter om stödutbetalningen till företagare.

Arbets- och näringslivsministeriet gav ut de slutgiltiga instruktionerna och ansökningsblanketten även på svenska den 17 april. Regionens kommundirektörer beslutade om ett gemensamt förfaringssätt gällande ansökningsprocessen likaså den 17 april, och ansökningen kunde öppnas idag.

– Vi ville bemöta båda språkgrupperna i vår region jämlikt och öppnade ansökningen först när blanketten och instruktionerna därtill fanns tillgängliga även på svenska. Vi väntar ännu på engelskt instruktionsmaterial, blanketten finns på engelska redan nu, berättar nyföretagscentrum Startias direktör Tommi Virkama, som ansvarar för ensamföretagarstödet på VASEK.

– Instruktionerna var redan under veckoslutet tillgängliga för företagarna, eftersom vi ville att alla bekantar sig noggrant med anvisningarna och kriterierna innan ansökning. I den ansökningsrusning som nu börjar kommer bristfälligt ifyllda ansökningar att fördröja stödprocessen anmärkningsvärt. Vi råder alltså att läsa igenom instruktionerna, samla ihop alla nödvändiga bilagor och först efter det fylla i ansökningen, råder Virkama.

Ansökningsinstruktioner och länk till ansökningsblanketten

VASEK har reserverat mycket resurser till behandlingen av ansökningar:

– Sammanlagt åtta personer behandlar stödansökningar dagligen, varav två på heltid och de andra vid sidan om företagsrådgivningsuppgifter. Vi hjälper ständigt företag även med att söka andra stöd, så som NTM-centralernas eller Business Finlands stöd. Vi gör vårt bästa för att varje företag i behov av hjälp får svar på sina frågor eller ett beslut om sin ansökan så fort som möjligt. Naturligtvis gör det vårt arbete märkbart enklare och smidigare ifall företagen bekantar sig noggrant med alla instruktioner, betonar vd Stefan Råback.

Genom VASEK har hittills nästan 300 företag fått hjälp och råd i sin situation och med olika stödansökningar under coronakrisen.

– Företagare borde inte bli ensam med sina bekymmer. Kontakta oss, så reder vi tillsammans ut vad vi kan göra och vilka stöd man kan ansöka om, avslutar Virkama.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Senaste information angående coronaläget för företagen

21.01.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Circle's Edge lockar företag som vill bli mera cirkulära och koldioxidneutrala

20.01.2021 | Nyheter
Under året 2021 startas ett nytt affärsbyggprojekt i Vasaregionen. Projektet heter Circle’s Edge och är ett affärsområde på Fågelberget i Korsholm, intill E8-vägen.
Läs mera

Ansökan för andra omgången av kostnadsstödet har inletts – förbered dig noggrant innan du ansöker

20.01.2021 | Nyheter
Den andra omgången av ansökningar om kostnadsstöd som utbetalas av Statskontoret inleddes 21.12.2020. Stödet kan sökas fram till 26.2.2021 kl. 16.15. Kostnadsstödet är avsett för nästan alla företag vars omsättning har minskat med minst 30 procent till följd av coronaviruset.
Läs mera

TietyEVRY utvidgar sin verksamhet i Vasa – omkring 160 nya arbeten

19.01.2021 | Nyheter
TietoEVRY julkaisi 13.1.2021 tiedotteen IT-tukipalveluidensa yhtenäistämisestä osana TietoEVRYn integraatiota. Vaasan seudulle tämä tarkoittaa hienoja uutisia, sillä muutoksen myötä TietoEVRY laajentaa Vaasan toimintaansa ja avaa kaupunkiin uuden IT-tukipalveluiden yksikön suomen- ja ruotsinkielisten asiakkaiden palvelemiseksi.
Läs mera

Företagare, svara på enkäten om kontinuitetsplanering

18.01.2021 | Nyheter
Studerande Ben Wahlberg från Svenska handelshögskolan gör för sin pro gradu-avhandling en enkät för finländska företag om kontinuitetsplanering.
Läs mera

Utveckla, förfina och förbättra – Expertens bästa råd för att starta en webbutik

14.01.2021 | Nyheter
Webbutiker är dagens melodi: år 2019 handlade finländarna för cirka 3,3 miljarder euro på nätet. Man får undra vad som är coronaårets 2020 siffra. Men hur ska en företagare gå till väga med att starta en webbutik? Webcores sakkunnig Joakim Östman gav sina bästa tips på Nyföretagscentrum Startias webbinar den 12 januari.
Läs mera

Företagen behövde råd och stöd under coronaåret 2020 – VASEKs kundantal fördubblades

13.01.2021 | Nyheter
Coronaåret 2020 var naturligtvis utmanande för företagen, vilket återspeglades genast från och med mars 2020 i Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivning. Företagens utmaningar, ekonomiska svårigheter och utvecklingsbehov som coronan orsakat ökade företagsrådgivningsvolymen anmärkningsvärt.
Läs mera

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten utses för första gången

11.01.2021 | Nyheter
När en arbetsplats satsar på jämställdheten mår de anställda bättre. Företag som tänker på jämställdhet har större möjlighet att utvecklas snabbare, är mer innovativa och kan också ofta uppvisa större ekonomisk lönsamhet. För att lyfta fram och hylla företag som aktivt försöker bli mer jämställda kommer priset Årets jämställdhetsföretag i Österbotten att delas ut våren 2021.
Läs mera