Stella Aaltonen: Målet med transportservice måste avgöras

08.05.2019

Aaltonen3Koordinator för trafik och rörelse inom spetsprojekten i Åbo stad, Stella Aaltonen, som talade på första workshopen för MoveIT-projektet den 24.4, har fått bevittna hur man i Åbo lyckats såväl förnya transportservicen gällande regionbiljetterna inom busstrafiken som framgångsrikt ta in trafiken som en del av annan service.

– I höstas har vi och Åbo stad inlett ett biljettsamarbete, där en Föli-kollektivtrafikbiljett med några timmars giltighetstid alltid ingår i teaterbiljetten. Då åker man alltså kollektivt till teatern!

Men var borde man börja med utvecklingen av transportservicen i Vasa enligt Aaltonen?

– Det är viktigt att forma en helhetsbild. Man måste veta hurdana data man har och vad som fattas. Olika brister på servicen ska identifieras och man ska känna till tillgängligheten och utsträckningen på servicen. Det är viktigt att veta vad användarna av servicen önskar. Visst kan det ofta vara utmanande eftersom användarna inte nödvändigtvis kan blicka tillräckligt långt eller efterlängta sådana tjänster som inte ännu ens finns.

Aaltonen påpekar att många resor börjar hemifrån och det vore nog på sin tid att undersöka ifall det finns något där som hindrar eller möjliggör utnyttjandet av cyklande eller kollektivtrafik:

– Beror det på ens eget engagemang om man tar till cykeln eller inte, eller är det speciellt besvärligt att förvara eller utföra service på den? Vanan är den största utmaningen även här. Det är svårt att lära sig bort från de invanda transportsätten. Kanske kamratstöd kunde vara till hjälp? funderar Aaltonen.

I Åbo fick man mycket respons när transportservicen förnyades, men Aaltonen tog med glädje emot all kritik:

– Kritik är inte enbart dåligt, utan med hjälp av den kan vi bättre ta i beaktande vissa områden och utveckla dem vidare. Det kan framkomma även överraskande aspekter ur responsen och all gensvar måste man ta på allvar.

Det som Aaltonen anser vara mest lyckat med utvecklandet av transportservicen i Åbo är att varumärket Föli är lätt att känna igen och det att de som bor i regionen kan nuförtiden färdas igenom hela området med bara en tre euros biljett, ända från Nådendal till Pargas. Området är alltså inte helt litet.

– Användningen av kollektivtrafik har ökat beständigt, även om det nu förra året minskade på grund av de utmaningar som torgparkeringsbygget i Åbo centrum förde med sig.

Efter nulägesanalysen och identifierandet av bristerna i servicen råder Aaltonen Vasaregionen att bestämma vad man vill sikta på med transportservice. Efter detta bör man ta reda på vilka aktörer som är intresserade att gå med i processen.

– Utvecklandet av transportservice är som ett föränderligt pussel. Själva bilden blir inte annorlunda men pusselbitarna förvandlas ständigt.

Nästa steg gällande transportservice i Åbo är enligt Aaltonen utnyttjandet av det data som samlats in. Hon riktar också blicken långt in i framtiden:

– En gång i framtiden kunde kollektivtrafiken i Åbo och Stockholm vara sammanhängande. Du åker kollektivt till hamnen och efter båtresan betalar du tunnelbanebiljetten med samma resekort som i Åbo. Även kreditkortsbetalning på de kollektiva färdmedlen är på kommande i Åbo och det fungerar helt på samma sätt som på metron i London.

Läs mera om MoveIT-projektet Läs mera om MoveIT-projektets workshop 24.4.

 ‹ Gå till "Nyheter"

EnergyVaasa Talks-webbinarier presenterar energiteknologiteman hela året 2021

22.10.2020 | Nyheter
Arrangörerna för energibranschens internationella toppevenemang EnergyWeek startar i januari 2021 en ny webbinarserie: EnergyVaasa Talks. Webbinarserien sträcker sig över hela året 2021 och ämnena som behandlas har stark koppling till energiteknologin.
Läs mera

Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020 | Nyheter
Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

20.10.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020 | Nyheter
Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden. Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?
Läs mera

Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020 | Nyheter
Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera

Ägarskiftesrådgivningen lugnade inte helt ner sig ens under coronatiden

07.10.2020 | Nyheter
Till följd av coronasituationen fick VASEKs företagsrådgivning omorganisera sina företagstjänster och fokuserade på att hjälpa företag med de ekonomiska problem som orsakades av coronapandemin. Samtidigt skedde en tillfällig minskning av antalet kunder i start- och agärskiftesrådgivningen. – Under våren och sommaren främjades emellertid redan pågående ägar- eller generationsskiftesprocesser.
Läs mera

VASEK och Startia övergår tillfälligt till att betjäna sina kunder på distans

05.10.2020 | Nyheter
VASEK och Nyföretagscentrum Startia övergår som försiktighetsåtgärd från och med måndag 5 oktober att betjäna sina kunder endast på distans. Alla redan bokade möten ändras till distansmöten.
Läs mera