iris logoStäder och aktörer inom IRIS-projektet som testar nya lösningar för stadsutveckling möts i Vasa 4–6.6. Som värd för sammankomsten fungerar Vasa stad, teknologicentret Merinova Ab, Vasa universitet och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK. I projektet medverkar totalt 44 aktörer från 7 länder.

IRIS-projektets städer och sakkunnigorganisationer träffas för fjärde gången, den här gången i Vasa.

IRIS är ett lighthouse-projekt inom det EU-finansierade Horizon 2020-programmet, med vilket man strävar efter att hitta lösningar på det nutida stadslivets utmaningar med hjälp av mer hållbara och integrerade lösningar. Sammankomstens tema handlar om hur man på bästa möjliga sätt kan dra nytta av det kunnande och de teknologier som IRIS-projektaktörerna har.

Lighthouse-städerna Utrecht (Nederländerna), Göteborg (Sverige) och Nice Côte d’Azur (Frankrike) samt förutom Vasa de övriga follower-städerna Alexandroupolis (Grekland), Santa Cruz de Tenerife (Spanien) och Foscani (Rumänien), i vilka projektets lösningar utvecklas och testas för att kopieras till andra projektstäder, bekantar sig i Vasa med bl.a. avfallshantering och biogasproduktion, energieffektiva bostadsområden samt Kvarkens världsarvsområde.

Inom IRIS-projektet testas nya lösningar för stadsutveckling på områdena energi, mobilitet och IKT. Grundtanken är att städerna ska lära sig av en lighthouse-stad och kunna replikera andras lösningar.

Vasa stad leder en helhet som fokuserar på replikering och spridningen av lösningarna, dels till de städer som är med i projektet, men också till andra ställen i Europa. IRIS – Integrated and Replicable solutions for co-creation in Sustainable cities – är ett av Europeiska kommissionens Smart Cities and Communities lighthouse-projekt.

 

Mauritz Knuts
Mauritz Knuts
Projektchef
+358 50 306 8419
Future Cleantech Solutions, VTT:s ombud

Taggar:
‹ Gå till "Nyheter"