Städerna inom IRIS-projektet möts i Vasa 4–6.6

31.05.2019

iris logoStäder och aktörer inom IRIS-projektet som testar nya lösningar för stadsutveckling möts i Vasa 4–6.6. Som värd för sammankomsten fungerar Vasa stad, teknologicentret Merinova Ab, Vasa universitet och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK. I projektet medverkar totalt 44 aktörer från 7 länder.

IRIS-projektets städer och sakkunnigorganisationer träffas för fjärde gången, den här gången i Vasa.

IRIS är ett lighthouse-projekt inom det EU-finansierade Horizon 2020-programmet, med vilket man strävar efter att hitta lösningar på det nutida stadslivets utmaningar med hjälp av mer hållbara och integrerade lösningar. Sammankomstens tema handlar om hur man på bästa möjliga sätt kan dra nytta av det kunnande och de teknologier som IRIS-projektaktörerna har.

Lighthouse-städerna Utrecht (Nederländerna), Göteborg (Sverige) och Nice Côte d’Azur (Frankrike) samt förutom Vasa de övriga follower-städerna Alexandroupolis (Grekland), Santa Cruz de Tenerife (Spanien) och Foscani (Rumänien), i vilka projektets lösningar utvecklas och testas för att kopieras till andra projektstäder, bekantar sig i Vasa med bl.a. avfallshantering och biogasproduktion, energieffektiva bostadsområden samt Kvarkens världsarvsområde.

Inom IRIS-projektet testas nya lösningar för stadsutveckling på områdena energi, mobilitet och IKT. Grundtanken är att städerna ska lära sig av en lighthouse-stad och kunna replikera andras lösningar.

Vasa stad leder en helhet som fokuserar på replikering och spridningen av lösningarna, dels till de städer som är med i projektet, men också till andra ställen i Europa. IRIS – Integrated and Replicable solutions for co-creation in Sustainable cities – är ett av Europeiska kommissionens Smart Cities and Communities lighthouse-projekt.‹ Gå till "Nyheter"

Koldioxidsnålare persontransport i Vasaregionen – nulägesanalysen ger grund för diskussion

09.10.2019 | Nyheter
I Vasaregionen arbetar man för koldioxidsnåltransport och mobilitet. Inom projektet MoveIT – Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030 har man som mål att ta fram en verksamhetsplan för att främja de koldioxidsnåla transportservicen i vår region. Som bakgrund för utarbetandet av verksamhetsplanen publicerades en nulägesanalys över Vasaregionens transportmål.
Läs mera

Företagen lockar teknikstuderande vid Aalto-universitetet att jobba i Vasa

08.10.2019 | Nyheter
Arbetsgivare från Vasa åker tillsammans till Otnäs i Esbo på Karriärcoccare 25.10 för att locka diplomingenjörs- och arkitektstuderande vid Aalto-universitetet att komma och jobba i Vasa. Med är Wärtsilä, ABB, YIT, WasaGroup, Wapice, Devatus, TK-Engineering och Vasa stad.
Läs mera

Vasaregionens evenemangskalender har förnyats

03.10.2019 | Nyheter
Regionens båda stora evenemangskalendrar har gått samman för att kunna betjäna publiken och evenemangsarrangörerna i Vasaregionen och Österbotten på bästa sätt.
Läs mera

Flygande start

30.09.2019 | Nyheter
Efter semestersäsongen tog vi ett steg närmare hösten och fick en flygande start i takt med att bland annat konkreta byggandet av den nya färjan påbörjades och vi fick positiva statsbudgetbeslut.
Läs mera

Av företagare för företagare – Linqit erbjuder en digital mötesplats för företag

30.09.2019 | Nyheter
Linqit är en ny digital mötesplats för företag där dessa snabbt och enkelt kan hitta och upphandla extra resurser för kortare eller längre uppdrag. Företaget inledde sin verksamhet för närmare två år sedan, och blev i juli 2019 med i Vasaregionens Nyföretagscentrum Startias nätverk av sakkunnigpartners.
Läs mera

Konkreta resultat och väl underbyggda underlag

27.09.2019 | Nyheter
Det treåriga MABA II-projektet (Midway Alignment Botnia Atlantica II) når sitt mål i slutet av september. Projektresultaten har sammanställts inför slutrapporteringen och de sista aktiviteterna genomfördes i somras. Förväntningarna för det gränsöverskridande projektet överträffades redan då man i god tid innan projektslut hann beställa den nya specialanpassade färjan.
Läs mera

Företagarattityden bör värnas

26.09.2019 | Nyheter
Självständighet, beslutsamhet, engagemang, lösningsorientation och mod är egenskaper som förutsätts av företagare. Samtidigt är de egenskaper som barn och unga ofta förväntas besitta och som de stödjas för att de ska tillägna. Egenskaperna kunde även sammanfattas med ett ord: företagarattityd.
Läs mera

Sonja böt bransch och blev företagare

23.09.2019 | Nyheter
Stela axlar och värkande muskler – första tanken för många är att boka tid till massören eller fysioterapeuten, men man kan också få hjälp från en naprapat.
Läs mera