En företagsaccelerator för energibranschen kör igång sin verksamhet i Vasa i september. Till verksamheten söks startup-företag som siktar på internationell tillväxt.

– Som namnet säger så ökar acceleratorn takten på startup-företagens tillväxt, berättar chefen för EnergySpin Marko Koski. – Vårt mål är att snabbt dra nytta av innovationer, vilket gynnar hela energibranschens kompetenscentrum, EnergyVaasa.

M M 4 500px
Marko Koski (t.v.)  och Marko Kuokkanen

Under det tio veckor långa acceleratorprogrammet får företagen handledning i planering av affärsverksamhet, produktutveckling, kommersialisering, marknadsföring och kommunikation samt speciellt i finansieringsfrågor. Programmet är avgiftsfritt för de deltagande företagen.

– Alla startup-företag inom energibranschen kan söka till programmet och även startups med kopplingar till energibranschen såsom företag inom digitalisering, IoT, big data, blockkedja, cybersäkerhet och spelifiering, tillägger Koski. Möten, nätverkande och matchning av rätt kontakter spelar en viktig roll i acceleratorns handledning. Olika företagssparringpartner stöder de antagna företagens resa mot tillväxt. Dessutom skapas ett nätverk av mentorer som stöder företagen.

– EnergySpin är en fantastisk möjlighet för startup-företagen att få ta del av utvecklingsutsikterna i Vasaregionens energikluster. Målet med acceleratorn är även att stärka företagens förutsättningar att skapa nya innovationer för framtiden, beskriver EnergySpin Key Account Manager Marko Kuokkanen.spinit 600px

Tio företag väljs ut till det första acceleratorprogrammet som börjar i september. Ansökningstiden går ut 15.8.2017.

EnergySpin-acceleratorns verksamhet finansieras av företagspartnerna Danfoss, Wärtsilä, Yaskawa/The Switch, Vasa Elektriska, EY, Elisa, Tieto, Viria, Citec och VNT Management. Företagsacceleratorn är ett av utvecklingsprojekten inom Vasas tillväxtavtal och det genomförs i samarbete mellan Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Teknologicentret Merinova.

Tilläggsuppgifter ger

Marko Koski
EnergySpin Head of Operations & Partnerships
tel. 050 561 5858

Marko Kuokkanen
EnergySpin Key Account Manager
tel. 040 587 4474

Sök till acceleratorn på adressen http://energyspin.fi/application/

 EnergySpin 400px

‹ Gå till "Nyheter"