varjohallitus1VASEK erbjuder fem företag verksamma i Vasaregionen (varit verksamma redan några år) en avgiftsfri skuggstyrelse för ett halvt år. De valda företagen får en skuggstyrelse på några medlemmar och sammansättningen skapas utgående från företagets nuläge eller utmaningar. I skuggstyrelsen sitter exempelvis VASEKs företagsrådgivare, en ekonomiexpert och en individuellt för varje företag utvald expert inom någon bransch. Företagaren kan, om hen så vill, be sin bokförare att delta i skuggstyrelsen.

– Skicka en fritt formulerad ansökan till oss där du berättar om företagets nuläge, vilka delområden som du tycker att behöver utvecklas eller berätta om befintliga eller framtida utmaningar som du önskar få en lösning på, uppmanar Kjell Nydahl, direktör för företagstjänster.

Företagen som får en skuggstyrelse förväntas förbinda sig till verksamheten eftersom företaget och experterna kommer att träffas med ungefär 4 veckors mellanrum under 5–6 månader.

Skicka din ansökan senast 11.1.2018 till kjell.nydahl@vasek.fi. Företaget och skuggstyrelsen inleder sina möten genast i januari.

 

Kjell Nydahl
Kjell Nydahl
Direktör för företagstjänster
+358 50 368 2686
Ägar- och generationsskiften, Korsnäs

Läs mera:

Skuggstyrelsen ger en puff till företagets utveckling

Skuggstyrelseverksamhet gav företag egen marknadsföringsgrupp

 

 

‹ Gå till "Nyheter"