Scenografin sätter stämningen – Pia utformar scenmiljöer för teater, film och TV

09.08.2022

PISC 5VPia Enroth, hemma från Vassor men numera bosatt i Vasa, är scenograf och driver det egna företaget PISC - Scenograf Pia Enroth sedan i höstas. Hennes ateljé vittnar om ett mycket kreativt yrke som omfattar allt från att teckna, bygga modell och göra tekniska ritningar samt framställa skisser till scenbilder, rekvisita och kostymer.

En passion för färg, form och hur man kan förändra stämningen i ett rum med yttre attribut, har alltid funnits hos Pia Enroth, hemma från Korsholm men numera Vasabo. Kombinerat med ett stort teaterintresse var det kanske givet att hon skulle jobba som scenograf. Efter drygt 20 år inom teaterbranschen är Pia numera egen företagare och från första stund har det varit full fart.

Pia Enroths lägenhet, där hon har sin ateljé, skvallrar inte bara om ett stort inredningsintresse, utan också om talang och ett öga för såväl både helhet som för detalj.

– Tankarna på att bli scenograf fanns där redan under gymnasietiden, men då valde jag att utbilda mig till dramainstruktör i stället, inleder Pia sin berättelse. Jag fick jobb på Wasa Teater under sitt sista studieår och blev sedan kvar där i över 20 år. I huvudsak jobbade jag då med försäljning och marknadsföring, och var länge försäljningschef.

PISC 2– Det roligaste är att se slutresultatet av sina modeller på film, tycker Pia.

Efter att ha varit alterneringsledig ett år och jobbat med filmproduktion, beslöt hon sig för att söka in till scenografutbildningen i Skellefteå, som lyder under Luleå Tekniska Universitet. Efter två års studier och praktik i Stockholm för BECK-filmerna, återvände Pia 2018 till teatern som produktionsplanerare, då med en ny examen i fickan.

– Jag jobbade kvar fram till i höstas. Mitt företag hade jag grundat redan något år innan och haft det som bisyssla, men beslöt mig då för att ta steget fullt ut och bli företagare på heltid, berättar Pia.

Att det fanns värdefull expertis på Startia och VASEK visste hon sedan tidigare och vände sig till företagsrådgivare Tuija Räihä-Pundars för att få hjälp med affärsplan och startpeng.

– Om det är något jag är fullständigt ointresserad av så är det ekonomi och bokföring, och det var otroligt skönt att få hjälp med kalkylerna. Jag har aldrig behövt känna mig dum, oavsett fråga, och tröskeln att ta kontakt med Startia är mycket låg. Tuijas hjälp har verkligen underlättat för min del, tillägger Pia.

PISC 9Pia hoppas kunna ha en egen verkstad och ateljé utanför hemmet någon gång i framtiden. Som scenograf samarbetar hon med många olika yrkeskategorier – hantverkare och snickare, sömmerskor och skräddare mer flera.

Räihä-Pundars konstaterar i sin tur att Pia utstrålar en sådan kreativitet och personlighet att hon aldrig tvivlat på huruvida hon skulle lyckas eller inte, trots att det är en speciell bransch hon är verksam i.

– Första tanken var kanske hur förutsättningarna ser ut i den, men tack vare Pias stora kontaktnät och samarbetsmöjligheterna hon hade i Sverige efter sin studietid där, blev hennes marknad genast mycket större, fortsätter Räihä-Pundars, som också gett råd till Pia kring arbetsarrangemangen i Sverige samt om vikten av att ansluta sig till en arbetslöshetskassa för företagare.

Pia själv var inställd på att hon skulle få ägna det första halvåret som företagare åt till att bygga sitt brand samt skapa portfolio och hemsida för att kunna marknadsföra sig.

– Inget av det har jag hunnit med ännu, ler hon. Jag har haft jobb sedan dag ett och kan med gott samvete ta sommarsemester. Mitt mål var att kunna gå ner i arbetstid utan att behöva gå ner i lön, och det har jag lyckats med.

PISC 12Allt som syns på teaterscenen eller i filmad dramatik, alltifrån scenrummets ljus- och färgsättning och inredning till enskilda föremål eller detaljer i klädseln, hör till scenografens ansvarsområde.

Hennes uppdrag är av mycket varierande art och sedan starten har hon gjort arbeten för olika teatrar, kommunbibliotek, reklamfilm och mycket mer. En stor del av våren har hon tillbringat i Skellefteå där hon fungerat som både projektledare och scenograf för den stora spel- och kulturfestivalen Nordsken. Uppdragen kan omfatta allt från endast planering och konstruktionsritningar till nyckeln i hand-koncept med både scenbygge och dekor.

– Jag har också ett stort hantverksintresse och scenografutbildningen var delvis väldigt praktisk, så jag är inte främmande för att själv plocka fram verktygen, ler Pia.

Drömmen är att i framtiden ha en egen ateljé med tillhörande verkstad på markplan någonstans. Att anställa finns dock inte i Pias planer – hon bygger hellre ut sitt samarbetsnätverk.

– Jag prioriterar att anlita lokala snickare och skräddare, och jobbar gärna i team med alla andra som behövs i projektet. Jag stortrivs som egen företagare och har inte ångrat mig en dag, avslutar Pia.
 

Text och bilder: Anna Sand/bySand

 ‹ Gå till "Nyheter"

Hållbarhetskväll för turismföretag

22.09.2022 | Nyheter
Projektet Hållbart Österbotten ordnade 6.9 en informationskväll med hållbarhetsinspiration på Nanoq i Jakobstad. Som inspiratör fungerade Gustav Stenbeck som har bland annat jobbat som hållbarhetschef för Petter Stordalen (Nordic Choice Hotels) och hjälpt företag som ICA, Coca-Cola, DB SChenker, Electrolux och Swedbank att utveckla sitt hållbarhetsarbete.
Läs mera

Köpare letar efter företag inom produktion och handel

21.09.2022 | Nyheter
Företagsrådgivare på Startia och VASEK föreslår som ett alternativ för dem som planerar att starta eget att köpa ett företag som redan är verksamt. Men även de som är intresserade av att köpa ett företag är ofta i kontakt med VASEK och frågar vilka typer av företag som är till salu.
Läs mera

Bli en del av lösningen genom att göra mer än minimikraven

15.09.2022 | Nyheter
Under eftermiddagsseminariet som ordnades av Projektet Byggnadsbranschens hållbara framtid i Vasaregionen och Green Building Council Finland den 7 september förberedde man sig för den cirkulära ekonomin och funderade på hur byggbranschen bör förnya sig själv. Ella Lahtinen från Green Building Council Finland påpekade att byggbranschen också vill vara en del av lösningen och inte bara en del av problemet, vilket...
Läs mera

Från hobby till projektodling och aktiebolag

13.09.2022 | Nyheter
”Market Gardening” är en form av odlingskoncept som fokuserar på jordhälsa och ekologisk odling. Kännetecknande för metoden är att man odlar många olika grödor småskaligt, men samtidigt också effektivt. Ulrica Taylor driver vid sidan om sitt normala arbete företaget Ecogai Ab inom just denna bransch.
Läs mera

Startia 30 år - Startia tidningen delas ut till varje hushåll

07.09.2022 | Nyheter
Hur startar du ett företag? Vilken hjälp kan du få för att starta eget? Vilka är de bästa tipsen för nya företagare från företag som är verksamma i Vasaregionen? Du hittar svar på dessa i Startia-tidningen, som delas ut idag 7.9. till varje hushåll i Vasaregionen.
Läs mera

Den andra ERUF-projektansökan i ekosystemavtalet öppnas 15.9

06.09.2022 | Nyheter
Den första ERUF-projektansökan med anknytning till ekosystemavtalen utlystes i maj och den andra ansökningsomgången öppnas 15.9. Den här gången finns det cirka 565 000 euro att dela ut i finansiering för projekt, som främjar de tre åtgärdshelhetsmålen som fastslagits i Vasas ekosystemavtal: ett klimatneutralt Vasa 202X, utvecklande av hamnområdet och utvecklande av forskningsinfrastrukturen. Ansökningstiden går ut 19.10.2022.
Läs mera

Kvarken Brewery är Startias Årets Nyföretagare 2022 i Vasaregionen

05.09.2022 | Nyheter
Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia har utsett Korsholmsbaserade Kvarken Bryggeri Ab till Årets Nyföretagare 2022 i Vasaregionen. Företaget, som går under marknadsföringsnamnet Kvarken Brewery, grundades 2017 av Patrik Willför, Patrik Björkman och Tore Björkman.
Läs mera

Ändringar i avtalet mellan aktörerna på GigaVaasa-området – den aktiva diskussionen om hur man ska g

02.09.2022 | Nyheter
Det finska bolaget Grafintec Oy och det indiska Epsilon Advanced Materials, som har gjort en tomtreservering på GigaVaasa-området, har i ett börsmeddelande meddelat att de häver sitt samarbetsavtal. Vasa stad fortsätter dock förhandlingarna med båda företagen.
Läs mera