Scenografin sätter stämningen – Pia utformar scenmiljöer för teater, film och TV

09.08.2022

PISC 5VPia Enroth, hemma från Vassor men numera bosatt i Vasa, är scenograf och driver det egna företaget PISC - Scenograf Pia Enroth sedan i höstas. Hennes ateljé vittnar om ett mycket kreativt yrke som omfattar allt från att teckna, bygga modell och göra tekniska ritningar samt framställa skisser till scenbilder, rekvisita och kostymer.

En passion för färg, form och hur man kan förändra stämningen i ett rum med yttre attribut, har alltid funnits hos Pia Enroth, hemma från Korsholm men numera Vasabo. Kombinerat med ett stort teaterintresse var det kanske givet att hon skulle jobba som scenograf. Efter drygt 20 år inom teaterbranschen är Pia numera egen företagare och från första stund har det varit full fart.

Pia Enroths lägenhet, där hon har sin ateljé, skvallrar inte bara om ett stort inredningsintresse, utan också om talang och ett öga för såväl både helhet som för detalj.

– Tankarna på att bli scenograf fanns där redan under gymnasietiden, men då valde jag att utbilda mig till dramainstruktör i stället, inleder Pia sin berättelse. Jag fick jobb på Wasa Teater under sitt sista studieår och blev sedan kvar där i över 20 år. I huvudsak jobbade jag då med försäljning och marknadsföring, och var länge försäljningschef.

PISC 2– Det roligaste är att se slutresultatet av sina modeller på film, tycker Pia.

Efter att ha varit alterneringsledig ett år och jobbat med filmproduktion, beslöt hon sig för att söka in till scenografutbildningen i Skellefteå, som lyder under Luleå Tekniska Universitet. Efter två års studier och praktik i Stockholm för BECK-filmerna, återvände Pia 2018 till teatern som produktionsplanerare, då med en ny examen i fickan.

– Jag jobbade kvar fram till i höstas. Mitt företag hade jag grundat redan något år innan och haft det som bisyssla, men beslöt mig då för att ta steget fullt ut och bli företagare på heltid, berättar Pia.

Att det fanns värdefull expertis på Startia och VASEK visste hon sedan tidigare och vände sig till företagsrådgivare Tuija Räihä-Pundars för att få hjälp med affärsplan och startpeng.

– Om det är något jag är fullständigt ointresserad av så är det ekonomi och bokföring, och det var otroligt skönt att få hjälp med kalkylerna. Jag har aldrig behövt känna mig dum, oavsett fråga, och tröskeln att ta kontakt med Startia är mycket låg. Tuijas hjälp har verkligen underlättat för min del, tillägger Pia.

PISC 9Pia hoppas kunna ha en egen verkstad och ateljé utanför hemmet någon gång i framtiden. Som scenograf samarbetar hon med många olika yrkeskategorier – hantverkare och snickare, sömmerskor och skräddare mer flera.

Räihä-Pundars konstaterar i sin tur att Pia utstrålar en sådan kreativitet och personlighet att hon aldrig tvivlat på huruvida hon skulle lyckas eller inte, trots att det är en speciell bransch hon är verksam i.

– Första tanken var kanske hur förutsättningarna ser ut i den, men tack vare Pias stora kontaktnät och samarbetsmöjligheterna hon hade i Sverige efter sin studietid där, blev hennes marknad genast mycket större, fortsätter Räihä-Pundars, som också gett råd till Pia kring arbetsarrangemangen i Sverige samt om vikten av att ansluta sig till en arbetslöshetskassa för företagare.

Pia själv var inställd på att hon skulle få ägna det första halvåret som företagare åt till att bygga sitt brand samt skapa portfolio och hemsida för att kunna marknadsföra sig.

– Inget av det har jag hunnit med ännu, ler hon. Jag har haft jobb sedan dag ett och kan med gott samvete ta sommarsemester. Mitt mål var att kunna gå ner i arbetstid utan att behöva gå ner i lön, och det har jag lyckats med.

PISC 12Allt som syns på teaterscenen eller i filmad dramatik, alltifrån scenrummets ljus- och färgsättning och inredning till enskilda föremål eller detaljer i klädseln, hör till scenografens ansvarsområde.

Hennes uppdrag är av mycket varierande art och sedan starten har hon gjort arbeten för olika teatrar, kommunbibliotek, reklamfilm och mycket mer. En stor del av våren har hon tillbringat i Skellefteå där hon fungerat som både projektledare och scenograf för den stora spel- och kulturfestivalen Nordsken. Uppdragen kan omfatta allt från endast planering och konstruktionsritningar till nyckeln i hand-koncept med både scenbygge och dekor.

– Jag har också ett stort hantverksintresse och scenografutbildningen var delvis väldigt praktisk, så jag är inte främmande för att själv plocka fram verktygen, ler Pia.

Drömmen är att i framtiden ha en egen ateljé med tillhörande verkstad på markplan någonstans. Att anställa finns dock inte i Pias planer – hon bygger hellre ut sitt samarbetsnätverk.

– Jag prioriterar att anlita lokala snickare och skräddare, och jobbar gärna i team med alla andra som behövs i projektet. Jag stortrivs som egen företagare och har inte ångrat mig en dag, avslutar Pia.
 

Text och bilder: Anna Sand/bySand

 ‹ Gå till "Nyheter"

EnergyWeek 2023 större än någonsin – seminarierna fyllde salarna

28.03.2023 | Nyheter
Förra veckan lockade EnergyWeek 2023 ett rekordstort antal besökare till seminarierna och utställningarna i Vasa. – Också i år varade EnergyWeek hela veckan och blev mer omfattande än tidigare; vi fick fler besökare än någonsin. Vi märkte detta redan före evenemangsveckan, då det fanns 30% fler anmälda redan på måndag än tidigare år, säger Kristoffer Jansson, EnergyVaasas Communications & Brand Manager.
Läs mera

Ett företag kan säljas via flera olika kanaler

28.03.2023 | Nyheter
Webbinariet Försäljningskanaler för att sälja ett företag lockade lyssnare som antingen redan tänkte sälja sitt företag eller som hade tänkt på det. Som alltid när det gäller ägarskiften är det viktigt att börja förbereda sig i god tid, och denna gång diskuterades under webbinaret olika sätt att sälja företaget.
Läs mera

EnergyWeek arrangeras redan för elfte gången nästa vecka

13.03.2023 | Nyheter
Energibranschens toppevenemang EnergyWeek arrangeras i Vasa stadshus nästa vecka 20-24.3. Registreringen öppnades 15.1 och det ser väldigt bra ut med anmälningar. Tusentals deltagare från tiotals olika länder väntas återigen närvara på EnergyWeek och utställarna har gjort många reserveringar under alla fyra mässdagar.
Läs mera

Kvevlax Sparbank hjälper till att sätta företagarens bankärenden i ordning

09.03.2023 | Nyheter
Kvevlax Sparbank hör till Sparbanksgruppen som har varit verksam i redan 200 år. Banken är en av de lokala sparbanker som finns runtom i Finland. Här i Vasaregionen kan man sköta ärenden på kontoret i Vasa eller Kvevlax.
Läs mera

Ett utmanande år för företagen påverkade företagsrådgivningen på VASEK

09.03.2023 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs årsberättelse har publicerats, och enligt verkställande direktör Stefan Råback var året 2022 lyckat trots olika utmaningar i verksamhetsomgivningen:
Läs mera

Årets första ansökningsomgång för Vasa ekosystemavtal kommer att fokusera på hållbar stadsutveckling

08.03.2023 | Nyheter
Vid ansökningsomgången för hållbar stadsutveckling/Vasas ekosystemavtal efterlyses projekt som är förenliga med målen i ekosystemavtalet mellan Vasa stadsregion och staten. Projekten ska främja målen för åtgärdshelheterna som definierats i ekosystemavtalet.
Läs mera

Företagsmentorerna hjälper företagaren att nå sina egna mål

07.03.2023 | Nyheter
Företagsmentorstjänsten är avsedd för alla företagare som behöver en extern mentor och rådgivare för att stödja sitt företagande och nå sina egna mål.
Läs mera

Utmaningarna med pandemin ledde till utveckling och tillväxt vid Jukajan Ristikko

03.03.2023 | Nyheter
Det har gått 25 år sedan Laihela-företaget Jukajan Ristikko grundades, och 2023 är jubileumsår i företaget som sysselsätter knappt 30 anställda. När sex personer gick samman för att starta verksamheten 1998 var huvudprodukten, såsom namnet även säger, takstolar.
Läs mera