Rörelsekapital – vad betyder det och hur mycket behövs?

28.05.2021

joshua hoehne AZrBFoXP 3I unsplashMed rörelsekapital avses den penningmängd som är förbundet till ett företags löpande affärsverksamhet. Naturligtvis är behovet av rörelsekapital olika för alla företag, det påverkas väsentligt av verksamhetens art och omfattning. Vet du, hur mycket pengar som behövs för att kunna hålla ditt företag rullande i ett års tid?

Företagets verksamhet försvåras snabbt utan rörelsekapital. Det är just därför varje företagare behöver ha på klart hur mycket pengar, det vill säga kapital, som behövs. En startande förtagare bör beräkna hur mycket pengar som behövs innan företagets verksamhet påbörjas och innan ingen produkt eller tjänst sålts.

– Och någon form av felmarginal, till exempel 5 000 euro, är bra att inkludera. I de flesta fall underskattas behovet av rörelsekapital. Kostnaderna löper, även om inkomsterna låter vänta på sig. Förutom etableringskostnader kommer olika anslutningar och licenser samt nödvändig marknadsföring, påminner företagsrådgivare Antti Alasaari.

En företagare som säljer eller tillverkar produkter behöver vanligtvis mer rörelsekapital än en som producerar tjänster. Verksamhetens möjliga säsongsbetonade natur bör också beaktas.

En affärsverksamhetsplan underlättar

– I samband med utarbetandet av en affärsverksamhetsplan beräknas också behovet av rörelsekapital. På nyföretagsrådgivningen hjälper vi nya företagare med dessa beräkningar, säger Startias direktör Tommi Virkama och fortsätter:

– Genom oss får du åtkomst till Lissu-programmet för skapandet av en affärsverksamhetsplan, och vi kan genom programmet kommentera din plan och dina beräkningar. Lissu-programmet kan också användas om företaget redan är i drift men vill ändra planen och uppdatera affärsverksamhetsplanen. Kontakta oss om du vill ha inloggningsuppgifter till Lissu-programmet!

En separat formel för beräkning av rörelsekapital

– Aningen förenklat utgörs formeln av försäljningsfordringar + omsättningstillgångar – leverantörsskulder, säger Alasaari.

Han instruerar företagaren att titta på företagets balansräkning. Om man inte behärskar att beräkna rörelsekapitalet eller tolka balansposter, lönar det sig att vända sig till en expert:

– Den egna bokföraren är företagarens viktigaste partner som hjälper i dessa frågor. Vid behov kan man också få hjälp av oss företagsrådgivare. Utvecklingen av rörelsekapitalet bör följas upp regelbundet, inte bara en gång om året, utan även till exempel månadsvis. När man ser till att man har en rörelsekapitalbuffert för några månader framåt, klarar man sig också i oväntade situationer, försäkrar Alasaari.

Vad händer om rörelsekapitalet tryter eller riskerar att ta helt slut?

– I den situationen är det värt att försöka påskynda erhållandet av försäljningsfordringar. Det lönar sig att försöka förhandla om kortare betalningsplan eller påskynda lageromsättningen. Och naturligtvis kan man också begära om längre betalningstid för egna leverantörsskulder, listar Alasaari som till buds stående medel.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Tre lyckliga får Maria Veitola på besök i augusti – över hundra sökanden och anmälda

22.06.2021 | Nyheter
Vasa siktar på att bli den lyckligaste staden i världens lyckligaste land. Som en del av resan söker vi tillsamman med redaktör Maria Veitola den lyckligaste människan i Vasaregionen och samtidigt hela världen. Hela 115 personer anmälde sig själv eller blev anmälda av någon annan!
Läs mera

Avvikelser i VASEKs öppethållningstider och TE-byråns startpengsbehandling i juli

21.06.2021 | Nyheter
VASEK har stängt i juli vecka 28–29, det vill säga 12.–25.7.2021. Österbottens TE-byrå har sommarpaus i startpengsbehandlingen vecka 29, det vill säga 19.7.–25.7.2021.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

21.06.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Tredje ansökningsomgången av företagens kostnadsstöd – till vem, hur och vem hjälper till?

21.06.2021 | Nyheter
Ansökningstiden för kostnadsstöd tre börjar den 27 april. Ersättning för stängning kan också ansökas nu. Kostnadsstödet ansöks via Statskontorets elektroniska ansökningskanal (e-tjänsten).
Läs mera

FAIR-projektets rapport fördjupar sig i framtiden för eldriven flygtrafik i Kvarkenregionen

18.06.2021 | Nyheter
FAIR (Finding innovations to Accelerate the Implementation of electric Regional aviation) är ett två år långt projekt för att stödja en tidig och effektiv kommersialisering av eldrivna regionala flygningar i Kvarkenregionen. Rapporten Electric regional aviation – a fast and clean transport mode for the needs of Kvarken region, som projektet beställt av WSP, publicerades nyligen.
Läs mera

Dealflow Finland-tjänsten gör det möjligt för företag att möta internationella investerare

15.06.2021 | Nyheter
Dealflow Finland är en avgiftsfri tjänst som produceras av Business Finland för att introducera inhemska startup- och tillväxtföretag, som söker investerare, till internationella investerare. Även VASEK ger synlighet genom tjänsten till företag i Vasaregionen som är intresserade av internationell tillväxt.
Läs mera

Ta sommarbussen ut till regionens besöksmål

15.06.2021 | Nyheter
Visit Vasas sommarbussturer inleddes i maj och i juni körs turer fyra dagar i veckan. Med sommarbussen kan man i juni besöka bland annat Södra Vallgrunds och Svedjehamns destinationer, och i juli kommer utbudet att fyllas på med flera besöksmål.
Läs mera

Företagsrådgivaren tipsar: hurdan är en bra affärsidé?

08.06.2021 | Nyheter
Affärsidén är a och o när man ska starta eget, för att utan affärsidé blir företaget helt enkelt inte av. Affärsidén behöver dock inte vara färdigtänkt, utan Nyföretagscentrum Startias företagsrådgivare hjälper med att förädla idén till ett företag. Företagsrådgivarna ger i den här artikeln tips på hurdana egenskaper en bra affärsidé har.
Läs mera