Ställningstagandet om att Vasa hamn ska ingå i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), som utarbetats den 9 november, framhäver hamnens betydelse som en del av E12-rutten och som möjliggörare för regionens export. 7 procent av Finlands totala export och 12 procent av landets totala export inom den teknologiska industrin transporteras från Vasaregionen.

Vasa hamndirektör Teijo Seppelin anser att det inte är acceptabelt att Vasa hamn lämnas utanför TEN-T-nätet.  I det förslag till nya riktlinjer för TEN-T-nätet som Europeiska kommissionen lade fram den 19.10.2011 föreslås Europavägen 12 ingå i TEN-T-nätet.  

- Vasa hamn betjänar energiindustrins transportbehov och säkerställer dem. Enligt prognoserna når hamnen i år en godsmängd på 1,5 miljoner ton. Om Vasa lämnar utanför TEN-T-nätet, är det oklart med vilka förutsättningar och vilken tidtabell det är möjligt att kunna komma tillbaka i nätet.

Vasa hamn har gemensamma utvecklingsprojekt och gemensamma investerings- och finansieringsbehov med Umeå som ligger på E12-rutten. I kommissionens nya TEN-T-politik finansieras i fortsättningen projekt som bl.a. förbättrar trafikförbindelserna mellan flera medlemsstater.

Ett antal åtgärder i Vasa hamns utvecklingsplan har redan genomförts. Regionens företag är starkt engagerade i hamnen och det byggs kraftigt på området, bland annat tack vare den stora förbränningsanläggningen för biogas som blir färdig hösten 2012 och som redan i första skedet är världens största, och vindkraftsbolaget Mervento Ab:s tomtreservering.

Fortsatta planer klara

Under besöket till trafik- och kommunikationsministeriet och riksdagen onsdagen den 2 november togs upp förutom TEN-T-nätets klassificeringar även Kvarkentrafiken och fortsättning av nuvarande trafiken samt flygtrafiken i Vasa och flygplatsens investeringar.

Österbottens förbunds landskapsdirektör Olav Jerns förslag om behovet att tillsätta en tjänstemannaarbetsgrupp ledd av trafikministeriet för utveckling av Kvarkentrafiken, godkändes.  

Utvecklandet av flyglogistikområdet i Vasa fortsätter. Det blev inte ännu klart om det stöd på 1,6 miljoner euro som ansökts av staten för lastningsplattformen för flygfrakten beviljas. Målet är att byggarbetet påbörjas i mars-april.

VASEKs projektchef Riitta Björkenheim ser framåt med förväntan:
- Nu fick vi konkreta tidtabeller för hur logistikfrågorna kommer att framskrida. Dessutom kommer vi att inbjuda regeringsrådet Mikael Nyberg och trafikrådet Lassi Hilska på besök till Vasaregionen för att bekanta sig med regionen, EnergyVaasa och företagen.  

 

Närmare uppgifter
Riitta Björkenheim
VASEK
044 512 66 12

Teijo Seppelin
Vasa Hamn
06 325 45 00, 040 559 96 52

 

‹ Gå till "Nyheter"