Regionens logistikfrågor på ministeriet

10.11.2011

Ställningstagandet om att Vasa hamn ska ingå i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), som utarbetats den 9 november, framhäver hamnens betydelse som en del av E12-rutten och som möjliggörare för regionens export. 7 procent av Finlands totala export och 12 procent av landets totala export inom den teknologiska industrin transporteras från Vasaregionen.

Vasa hamndirektör Teijo Seppelin anser att det inte är acceptabelt att Vasa hamn lämnas utanför TEN-T-nätet.  I det förslag till nya riktlinjer för TEN-T-nätet som Europeiska kommissionen lade fram den 19.10.2011 föreslås Europavägen 12 ingå i TEN-T-nätet.  

- Vasa hamn betjänar energiindustrins transportbehov och säkerställer dem. Enligt prognoserna når hamnen i år en godsmängd på 1,5 miljoner ton. Om Vasa lämnar utanför TEN-T-nätet, är det oklart med vilka förutsättningar och vilken tidtabell det är möjligt att kunna komma tillbaka i nätet.

Vasa hamn har gemensamma utvecklingsprojekt och gemensamma investerings- och finansieringsbehov med Umeå som ligger på E12-rutten. I kommissionens nya TEN-T-politik finansieras i fortsättningen projekt som bl.a. förbättrar trafikförbindelserna mellan flera medlemsstater.

Ett antal åtgärder i Vasa hamns utvecklingsplan har redan genomförts. Regionens företag är starkt engagerade i hamnen och det byggs kraftigt på området, bland annat tack vare den stora förbränningsanläggningen för biogas som blir färdig hösten 2012 och som redan i första skedet är världens största, och vindkraftsbolaget Mervento Ab:s tomtreservering.

Fortsatta planer klara

Under besöket till trafik- och kommunikationsministeriet och riksdagen onsdagen den 2 november togs upp förutom TEN-T-nätets klassificeringar även Kvarkentrafiken och fortsättning av nuvarande trafiken samt flygtrafiken i Vasa och flygplatsens investeringar.

Österbottens förbunds landskapsdirektör Olav Jerns förslag om behovet att tillsätta en tjänstemannaarbetsgrupp ledd av trafikministeriet för utveckling av Kvarkentrafiken, godkändes.  

Utvecklandet av flyglogistikområdet i Vasa fortsätter. Det blev inte ännu klart om det stöd på 1,6 miljoner euro som ansökts av staten för lastningsplattformen för flygfrakten beviljas. Målet är att byggarbetet påbörjas i mars-april.

VASEKs projektchef Riitta Björkenheim ser framåt med förväntan:
- Nu fick vi konkreta tidtabeller för hur logistikfrågorna kommer att framskrida. Dessutom kommer vi att inbjuda regeringsrådet Mikael Nyberg och trafikrådet Lassi Hilska på besök till Vasaregionen för att bekanta sig med regionen, EnergyVaasa och företagen.  

 

Närmare uppgifter
Riitta Björkenheim
VASEK
044 512 66 12

Teijo Seppelin
Vasa Hamn
06 325 45 00, 040 559 96 52

 ‹ Gå till "Nyheter"

Koldioxidsnålare persontransport i Vasaregionen – nulägesanalysen ger grund för diskussion

09.10.2019 | Nyheter
I Vasaregionen arbetar man för koldioxidsnåltransport och mobilitet. Inom projektet MoveIT – Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030 har man som mål att ta fram en verksamhetsplan för att främja de koldioxidsnåla transportservicen i vår region. Som bakgrund för utarbetandet av verksamhetsplanen publicerades en nulägesanalys över Vasaregionens transportmål.
Läs mera

Företagen lockar teknikstuderande vid Aalto-universitetet att jobba i Vasa

08.10.2019 | Nyheter
Arbetsgivare från Vasa åker tillsammans till Otnäs i Esbo på Karriärcoccare 25.10 för att locka diplomingenjörs- och arkitektstuderande vid Aalto-universitetet att komma och jobba i Vasa. Med är Wärtsilä, ABB, YIT, WasaGroup, Wapice, Devatus, TK-Engineering och Vasa stad.
Läs mera

Vasaregionens evenemangskalender har förnyats

03.10.2019 | Nyheter
Regionens båda stora evenemangskalendrar har gått samman för att kunna betjäna publiken och evenemangsarrangörerna i Vasaregionen och Österbotten på bästa sätt.
Läs mera

Flygande start

30.09.2019 | Nyheter
Efter semestersäsongen tog vi ett steg närmare hösten och fick en flygande start i takt med att bland annat konkreta byggandet av den nya färjan påbörjades och vi fick positiva statsbudgetbeslut.
Läs mera

Av företagare för företagare – Linqit erbjuder en digital mötesplats för företag

30.09.2019 | Nyheter
Linqit är en ny digital mötesplats för företag där dessa snabbt och enkelt kan hitta och upphandla extra resurser för kortare eller längre uppdrag. Företaget inledde sin verksamhet för närmare två år sedan, och blev i juli 2019 med i Vasaregionens Nyföretagscentrum Startias nätverk av sakkunnigpartners.
Läs mera

Konkreta resultat och väl underbyggda underlag

27.09.2019 | Nyheter
Det treåriga MABA II-projektet (Midway Alignment Botnia Atlantica II) når sitt mål i slutet av september. Projektresultaten har sammanställts inför slutrapporteringen och de sista aktiviteterna genomfördes i somras. Förväntningarna för det gränsöverskridande projektet överträffades redan då man i god tid innan projektslut hann beställa den nya specialanpassade färjan.
Läs mera

Företagarattityden bör värnas

26.09.2019 | Nyheter
Självständighet, beslutsamhet, engagemang, lösningsorientation och mod är egenskaper som förutsätts av företagare. Samtidigt är de egenskaper som barn och unga ofta förväntas besitta och som de stödjas för att de ska tillägna. Egenskaperna kunde även sammanfattas med ett ord: företagarattityd.
Läs mera

Sonja böt bransch och blev företagare

23.09.2019 | Nyheter
Stela axlar och värkande muskler – första tanken för många är att boka tid till massören eller fysioterapeuten, men man kan också få hjälp från en naprapat.
Läs mera