Regionalt utvecklingsbolag 20 år – VASEKs jubileumsår startar

10.01.2023

5 rajattu kotisivuille LOGOLLA

Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs 20-årsjubileum firas under år 2023. VASEK grundades 2003 av de 11 dåtida kommuner i Vasaregionen. Nu 2023 har bolaget sju ägarkommuner, och huvuduppgifterna — företagstjänster, regional utveckling och regional marknadsföring — är fortfarande desamma som när företaget grundades.

– Vi firar VASEKs jubileumsår främst i arbetets tecken, men nog kommer vi att ha några höjdpunkter också. I maj skickar vi till varje hushåll i Vasaregionen en tidning om vår verksamhet och Vasaregionen, och i september publiceras en jubileumsbok om VASEK och den regionala utvecklingens historia, listar VD Stefan Råback och fortsätter:

– Under hösten arrangerar vi även evenemang i alla kommuner i regionen och bjuder in regionens företagare. Men mera om dessa efter sommaren.

Högre sysselsättningsgrad och osäkra ekonomiska utsikter påverkar viljan att starta eget

Statistiken som belyser 2022 aktiviteter har redan sammanställts. VASEK hade sammanlagt 1193 olika företag som kunder och därtill  524 personer som planerade att inleda företagsverksamhet.

 • Nyföretagscentrum Startia besöktes av 524 kunder (2021: 748). Antalet kundkontakter (möte, telefonsamtal, e-post, videokonferens) var 1 065 (2021: 1 213).
 • Med hjälp av Startia grundades 178 nya företag i regionen (2021: 196).
 • 1 193 olika verksamma företag (2021: 1 104) drog nytta av företagstjänster i sammanlagt 2 602 kundkontakter (2021: 2 756).
 • Av dessa kunder hade 157 företag ägarskifte på gång, antingen köp eller försäljning (2021: 182).
 • 66 företagsrådgivningskunder fick hjälp i en ekonomiskt utmanande situation (2021: 40).
 • Av företagsrådgivningens kunder 149 olika företag (2021: 153) träffade VASEK-representanter främst angående branschutveckling.
 • Av olika intressentgrupper träffades representanter för 154 olika organisationer (2021: 148).

– Startias siffror visar tydligt att sysselsättningssituationen i regionen är mycket god. När jobbutsikterna ser ljusa ut, går det  lätt så planerna om att starta eget skjuts upp till en senare tidpunkt. Å andra sidan hindrar osäkerheten om de ekonomiska utsikterna också starten på ny affärsverksamhet. När det gäller verksamma företag och ägarskiften har volymerna legat kvar på en hög nivå. Tyvärr har antalet företagskunder i ekonomiska svårigheter på grund av utmaningarna i verksamhetsmiljön ökat också under det gångna året, påpekar Råback.

Verksamheten fick utmärkta resultat i enkäten

VASEKs intressentenkät gjordes i november. Respondenterna representerade näringslivsorganisationer, regionala utvecklingsmyndigheter, utbildningssektorn och utvecklingsprojektansvariga. Ordförandena för ägarkommunernas kommunfullmäktige samt -styrelser fick också besvara enkäten.

 • 88,89 % (2021: 92,86 %) av de som svarade var av samma eller helt samma åsikt om att VASEK har lyckats väldigt bra med sitt arbete inom företags- och näringslivstjänster. På en skala 1–4 var medeltalet 3,56 (2021: 3,67).

 • För region- och branschutveckling var medeltalet 3,37 (2021: 3,45)

 • och 3,36 för marknadsföring av regionen (2021: 3,26).

 • 55,55 % (2021: 60,71 %) av intressentenkätens respondenter gav berömligt skolvitsord (10 eller 9) för VASEKs verksamhet som helhet. Medeltalet var 8,6.

I de öppna frågorna, erbjöd respondenterna många åsikter om vad VASEK bör ägna särskild uppmärksamhet åt och gav tips om upplevda utvecklingsbehov.

– Resultatet av intressentundersökningen har diskuterats vid styrelsemötet den 14 december och utifrån de öppna svar som inkommit fördes en lång diskussion om prioriteringar för åtgärder. Resultaten kommer också att utnyttjas i bolagets strategiuppdatering nästa år, säger Råback.

Enkäten om kundrespons skickades också till alla start- och företagsrådgivningskunder under året och resultaten var lysande:

 • 92,98 % av Startias kunder som har besökt startrådgivningen skulle också med stor sannolikhet rekommendera tjänsten till andra (2021: 90,91%). Den genomsnittliga kundnöjdheten på en skala från 1 till 4 var 3,84 (2021: 3,82).

 • 83,7 % av företagsrådgivningskunderna skulle också vara mycket benägna att rekommendera tjänsten till andra (2021: 86,11%). Den genomsnittliga kundnöjdheten på en skala från 1 till 4 var 3,76 (2021: 3,83).

”Erittäin asiantuntevaa palvelua, konkreettisia neuvoja sekä ideoita.”
”Skulle inte ha fått ihop allt detta på egen hand. Allt som skall uträknas och allt möjligt som skall skrivas, aldrig att man skulle komma på det själv. Är verkligen supernöjd med betjäningen."

‹ Gå till "Nyheter"

Framtidens hållbara samhälle kräver fördomsfrihet

28.09.2023 | Nyheter
Under Hållbarhetsveckan som pågick från den 25 till den 28 september, hölls i Vasa även Green Skills Week. Under denna vecka fick studerande från Vasa universitet, Vamia och Novia höra experter föreläsa om den gröna övergången, välfärdsteknologi, hållbarhet, cirkulär ekonomi och arbetslivet i framtiden.
Läs mera

Familjeföretaget Wellmedic från Korsholm till finalen i den nationella årets nyföretagare-tävlingen

26.09.2023 | Nyheter
Finlands nyföretagarcentrum delar årligen ut pris i årets nationella nyföretagare. Förutom priset i årets nyföretagare som väljs ut av en panel, kommer även ett pris i publikens favorit att delas ut genom en öppen omröstning. Du kan rösta på din favorit online från 26 september till 9 oktober 2023.
Läs mera

SOF-projektet vill lyfta fram Österbotten som ett nav för hållbarhet och cirkularitet

20.09.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen är i full gång och vi vill hjälpa Österbottniska företag att ställa om och vara rustade för de krav som ställs.
Läs mera

Finnair lägger till en ny tur på måndagsmorgnar

14.09.2023 | Nyheter
Lentoyhtiö Finnair lisää 30.10. alkaen maanantaiaamuihin Vaasa-Helsinki välille uudet lentoyhteydet seuraavasti:
Läs mera

Jordbrukare - men framförallt entreprenör med stor E

11.09.2023 | Nyheter
Spannmålsdammet ligger i luften och torken går för fullt hos Aulis Nuuja i Tuurala i Storkyro. Även om Nuuja själv också är jordbrukare utgör den egna odlingsarealen endast en liten del av hans verksamhet, som omfattar allt från maskinförsäljning till fastighetsuthyrning, entreprenadarbeten och egen produkttillverkning.
Läs mera

VASEK-anställda belönades med handelskammarens förtjänsttecken

06.09.2023 | Nyheter
VASEK firade sitt 20-årsjubileum den 5 september och hedrade samtidigt anställda som har tjänstgjort i företaget med handelskammarens förtjänsttecken enligt följande:
Läs mera

VASEK 20 år – betydande resultat genom samarbete

05.09.2023 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, ett utvecklingsbolag som ägs av sju kommuner i Vasaregionen, firar 20-årsjubileum den 5 september på företagardagen. Vasaregionens kommuner grundade VASEK år 2003.
Läs mera

Vasaregionen i utveckling -jubileumsboken erbjuder flera synvinklar på VASEKs verksamhet

05.09.2023 | Nyheter
I jubileumsboken Vasaregionen i utveckling, som gavs ut på Företagardagen den 5 september, presenteras de viktigaste händelserna under VASEKs första 20 verksamhetsår. Boken beskriver hur vi jobbar som utvecklingsbolag och den kopplar också verksamheten till större skeenden i samhället och näringslivet.
Läs mera