Projektet ACCESS främjar miljövänliga resekedjor i Vasaregionen

16.11.2020

access tiedote

Arbets- och näringsministeriet har beviljat Vasaregionens Utveckling Ab VASEK finansiering till ett projekt som ska främja den lokala turistnäringens återhämtning och vara till nytta för hela områdets turism. Projektets hela namn, ACCESS – Developing accessibility and new sustainable services in Vaasa region, sammanfattar målet: att öka tillgängligheten av Vasaregionens resmål genom hållbara medel. VASEK genomför projektet och Visit Vasa är med i projektets åtgärder som samarbetspartner.

– Detta är den första återhämtningsfinansieringen med samband till coronakrisen som delas ut till vår region via arbets- och näringsministeriet. Sammanlagt 89 ansökningar skickades in till den nationella utlysningen av finansiering och endast 29 projekt beviljades finansiering, så man kan säga att vi gjorde bra ifrån oss i hård konkurrens, konstaterar VASEKs vd Stefan Råback.

– Vi har märkt att våra besöksmål blir mer och mer populära för varje år som går. Samtidigt har även besökarnas miljömedvetenhet ökat, och därmed ökar också efterfrågan på hållbara transportsätt i besöksmålen. Inom detta projekt kommer vi därför att göra ett försök med regelbunden busstransport till exempel till världsarvsområdet, berättar projektchef Peter Källberg.

I och med regelbunden busstrafik minskar privatbilism till resmålen, vilket ökar trafiksäkerheten i närheten av destinationerna, minskar utsläppen och underlättar parkeringen på de ofta trånga parkeringsplatserna vid destinationerna. Även resmålens tillgänglighet förbättras, eftersom alla inte har tillgång till egen bil.

Busstidtabellerna kommer att koordineras så att de möter olika målgruppers behov och passar ihop med befintliga tidtabeller. En tur kunde till exempel hämta passagerare från Wasaline en gång i veckan, en annan köra runt campingställen och en tredje kunde plocka upp kunder på hotellen i centrum.

– Turerna ska planeras i samråd med företagarna så att man beaktar företagens tidtabeller gällande öppethållningstider och avgångar med båtturer i skärgården eller andra aktiviteter, beskriver Källberg.

Förutom regelbunden busstrafik kommer man att prova placera webbkameror i resmålen, så att besökarna kan utforska destinationerna via Visit Vasas webbsida innan de kommer på fysiskt besök.

– Utöver den gynnsamma miljöpåverkan möjliggör projektets åtgärder bättre digital tillgänglighet när man kan bekanta sig med resmålen i förväg. Dessutom kan man kombinera gemensamma transporter med digitala infomaterial av destinationerna under resan, till exempel i form av audioguidning eller material som tillhandahålls via mobila enheter, säger Visit Vasas vd Max Jansson.

ACCESS-projektet kommer att genomföras före slutet av år 2021.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Senaste information angående coronaläget för företagen

21.01.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Circle's Edge lockar företag som vill bli mera cirkulära och koldioxidneutrala

20.01.2021 | Nyheter
Under året 2021 startas ett nytt affärsbyggprojekt i Vasaregionen. Projektet heter Circle’s Edge och är ett affärsområde på Fågelberget i Korsholm, intill E8-vägen.
Läs mera

Ansökan för andra omgången av kostnadsstödet har inletts – förbered dig noggrant innan du ansöker

20.01.2021 | Nyheter
Den andra omgången av ansökningar om kostnadsstöd som utbetalas av Statskontoret inleddes 21.12.2020. Stödet kan sökas fram till 26.2.2021 kl. 16.15. Kostnadsstödet är avsett för nästan alla företag vars omsättning har minskat med minst 30 procent till följd av coronaviruset.
Läs mera

TietyEVRY utvidgar sin verksamhet i Vasa – omkring 160 nya arbeten

19.01.2021 | Nyheter
TietoEVRY julkaisi 13.1.2021 tiedotteen IT-tukipalveluidensa yhtenäistämisestä osana TietoEVRYn integraatiota. Vaasan seudulle tämä tarkoittaa hienoja uutisia, sillä muutoksen myötä TietoEVRY laajentaa Vaasan toimintaansa ja avaa kaupunkiin uuden IT-tukipalveluiden yksikön suomen- ja ruotsinkielisten asiakkaiden palvelemiseksi.
Läs mera

Företagare, svara på enkäten om kontinuitetsplanering

18.01.2021 | Nyheter
Studerande Ben Wahlberg från Svenska handelshögskolan gör för sin pro gradu-avhandling en enkät för finländska företag om kontinuitetsplanering.
Läs mera

Utveckla, förfina och förbättra – Expertens bästa råd för att starta en webbutik

14.01.2021 | Nyheter
Webbutiker är dagens melodi: år 2019 handlade finländarna för cirka 3,3 miljarder euro på nätet. Man får undra vad som är coronaårets 2020 siffra. Men hur ska en företagare gå till väga med att starta en webbutik? Webcores sakkunnig Joakim Östman gav sina bästa tips på Nyföretagscentrum Startias webbinar den 12 januari.
Läs mera

Företagen behövde råd och stöd under coronaåret 2020 – VASEKs kundantal fördubblades

13.01.2021 | Nyheter
Coronaåret 2020 var naturligtvis utmanande för företagen, vilket återspeglades genast från och med mars 2020 i Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivning. Företagens utmaningar, ekonomiska svårigheter och utvecklingsbehov som coronan orsakat ökade företagsrådgivningsvolymen anmärkningsvärt.
Läs mera

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten utses för första gången

11.01.2021 | Nyheter
När en arbetsplats satsar på jämställdheten mår de anställda bättre. Företag som tänker på jämställdhet har större möjlighet att utvecklas snabbare, är mer innovativa och kan också ofta uppvisa större ekonomisk lönsamhet. För att lyfta fram och hylla företag som aktivt försöker bli mer jämställda kommer priset Årets jämställdhetsföretag i Österbotten att delas ut våren 2021.
Läs mera