Planeringen av en anodmaterialfabrik för batteriindustrin fortsätter i Vasa

28.10.2022

GigaVaasa illustrative pic

Finlands Malmförädling och Epsilon Advanced Materials har ingått ett intentionsavtal, utifrån vilket bolagen bedömer möjligheterna att grunda en fabrik för produktion av anodmaterial i Vasa. För fabriken har på GigaVaasa-området reserverats den tomt som blev ledig då samarbetet med Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials upphörde 25.8.2022.  

– Jag är väldigt nöjd med att GigaVaasa-området utvecklas enligt planerna då värdekedjan även kompletteras med anodmaterialproduktion. Samarbetet med Epsilon och Finlands Malmförädling har varit produktivt och väldigt fungerande, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.  

Tomtreserveringen godkändes på Vasa stadsstyrelses sammanträde 3.10.2022. Tomt nr 18 som företaget reserverat ligger nära tomten som FREYR Battery reserverat för en battericellfabrik.   
I ett pressmeddelande från Finlands Malmförädling står det att samarbetet gällande fabriksprojektet börjar med beredning av programmet för bedömning av miljökonsekvenser. Målet är att MKB-förfarandet gällande projektet inleds i början av 2023 då MKB-programmet kan lämnas in till kontaktmyndigheten.    

– I Europa planeras i nuläget battericellproduktion på cirka 1 200 gigawattimmar fram till slutet av detta årtionde, vilket förutsätter en stark produktion av batterimaterial. Vi är med Epsilon bland de första som inleder ett projekt gällande produktion av anodmaterial för litiumjonbatterier. Ur Finlands Malmförädlings perspektiv kompletterar detta projekt våra katodmaterialprojekt som redan framskridit, konstaterar Vesa Koivisto, direktör för Finlands Malmförädlings batteriaffärsverksamhet.  

– Världen håller på att övergå till ett elektriskt ekosystem, vilket mångdubblar efterfrågan på batterier. Vi förväntar oss att investeringarna i batterivärdekedjan ökar globalt och att den lokala batteritillverkningen stärks i och med investeringarna. Vårt samarbete med Finlands Malmförädling inleds i rätt tid. Vi har som mål att i Europa bygga upp en verksamhetsmiljö för ett hållbart batteriekosystem, säger Vikram Handa, verkställande direktör för Epsilon Advanced Materials.  

Det som hittills har skett på GigaVaasa-området: 

  • April 2021: Den första reserveringen på GigaVasa-området; Johnson Matthey valde Vasa som förläggningsplats för en hållbar batterimaterialfabrik. 
  • Augusti 2021: FREYR Battery valde Vasa som förläggningsort för en battericellsfabrik, ett intentionsavtal har ingåtts om en 90 hektar stor tomt. 
  • November 2021: Johnson Matthey meddelade att bolaget säljer sin batterimaterialaffärsverksamhet, Vasa fortgår dock med förhandlingar med företagets kommande nya ägare.  
  • Januari 2022: Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials ingick ett intentionsavtal med Vasa stad om att bygga en anodmaterialfabrik för batteriindustrin på GigaVaasa-området. 
  • Januari 2022: FREYR Batterys miljökonsekvensbedömning framskrider. 
  • Maj 2022: FREYR Battery och Vasa stad ingick ett tidsbundet arrendekontrakt om en 130 hektar stor tomt. 
  • Augusti 2022: Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials häver sitt samarbetsavtal. Diskussionen med Vasa stad fortsätter. 
  • September 2022: Intentionsavtalet med Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials måste formellt hävas då företagens samarbete har upphört och för att nya förhandlingar om tomten i fråga ska kunna inledas med företagen. 
  • Oktober 2022: Finlands Malmförädling och Epsilon Advanced Materials ingår ett intentionsavtal, utifrån vilket möjligheterna att i Vasa grunda en fabrik för produktion av anodmaterial för batteriindustrin bedöms.  

 ‹ Gå till "Nyheter"

EnergyWeek 2023 större än någonsin – seminarierna fyllde salarna

28.03.2023 | Nyheter
Förra veckan lockade EnergyWeek 2023 ett rekordstort antal besökare till seminarierna och utställningarna i Vasa. – Också i år varade EnergyWeek hela veckan och blev mer omfattande än tidigare; vi fick fler besökare än någonsin. Vi märkte detta redan före evenemangsveckan, då det fanns 30% fler anmälda redan på måndag än tidigare år, säger Kristoffer Jansson, EnergyVaasas Communications & Brand Manager.
Läs mera

Ett företag kan säljas via flera olika kanaler

28.03.2023 | Nyheter
Webbinariet Försäljningskanaler för att sälja ett företag lockade lyssnare som antingen redan tänkte sälja sitt företag eller som hade tänkt på det. Som alltid när det gäller ägarskiften är det viktigt att börja förbereda sig i god tid, och denna gång diskuterades under webbinaret olika sätt att sälja företaget.
Läs mera

EnergyWeek arrangeras redan för elfte gången nästa vecka

13.03.2023 | Nyheter
Energibranschens toppevenemang EnergyWeek arrangeras i Vasa stadshus nästa vecka 20-24.3. Registreringen öppnades 15.1 och det ser väldigt bra ut med anmälningar. Tusentals deltagare från tiotals olika länder väntas återigen närvara på EnergyWeek och utställarna har gjort många reserveringar under alla fyra mässdagar.
Läs mera

Kvevlax Sparbank hjälper till att sätta företagarens bankärenden i ordning

09.03.2023 | Nyheter
Kvevlax Sparbank hör till Sparbanksgruppen som har varit verksam i redan 200 år. Banken är en av de lokala sparbanker som finns runtom i Finland. Här i Vasaregionen kan man sköta ärenden på kontoret i Vasa eller Kvevlax.
Läs mera

Ett utmanande år för företagen påverkade företagsrådgivningen på VASEK

09.03.2023 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs årsberättelse har publicerats, och enligt verkställande direktör Stefan Råback var året 2022 lyckat trots olika utmaningar i verksamhetsomgivningen:
Läs mera

Årets första ansökningsomgång för Vasa ekosystemavtal kommer att fokusera på hållbar stadsutveckling

08.03.2023 | Nyheter
Vid ansökningsomgången för hållbar stadsutveckling/Vasas ekosystemavtal efterlyses projekt som är förenliga med målen i ekosystemavtalet mellan Vasa stadsregion och staten. Projekten ska främja målen för åtgärdshelheterna som definierats i ekosystemavtalet.
Läs mera

Företagsmentorerna hjälper företagaren att nå sina egna mål

07.03.2023 | Nyheter
Företagsmentorstjänsten är avsedd för alla företagare som behöver en extern mentor och rådgivare för att stödja sitt företagande och nå sina egna mål.
Läs mera

Utmaningarna med pandemin ledde till utveckling och tillväxt vid Jukajan Ristikko

03.03.2023 | Nyheter
Det har gått 25 år sedan Laihela-företaget Jukajan Ristikko grundades, och 2023 är jubileumsår i företaget som sysselsätter knappt 30 anställda. När sex personer gick samman för att starta verksamheten 1998 var huvudprodukten, såsom namnet även säger, takstolar.
Läs mera