På HammasSydän står kunden i centrum

16.09.2020

IMG 1205HammasSydän verkar i vackra, rymliga och ljusa utrymmen. "När en kund är här fokuserar jag bara på hen. Jag reserverar alltid gott om tid för varje patient så att jag har tid att lyssna på patienten och svara på frågor. Jag vill undvika känslan av stress och alltid göra kundens dag lite bättre," berättar munhygienist Henrika Koivusalo.

Henrika Koivusalo, munhygienist från Lillkyro, grundade eget företag 2018 efter att ha fullgjort företagarens yrkesexamen organiserad av Vamia.

– Det var rätt tillfälle och skede i livet, och jag ville prova på företagande. Om jag hade haft ett permanent jobb skulle jag nog ha lämnat tanken på att bli förtagare. Min man uppmanande mig att delta i en infokväll för nya företagare vid Nyföretagscentrum Startia, och därifrån fick jag ett mångsidigt informationspaket. Senare fick jag också hjälp med att utarbeta en affärsplan och ansöka om startbidrag.

Koivusalos företag HammasSydän erbjuder munhygienisttjänster i centrum av Laihela:

– Vem som helst kan boka en tid till HammasSydän, man behöver ingen remiss. Munhälsan har också stor inverkan på vår allmänna hälsa, så det är bra att besöka en tandhygienist en till två gånger om året för att sköta om sina tänder. I allmänhet är tandhälsan mycket individuell, så tillsammans med munhygienisten kan man komma överens om ett lämpligt behandlingsintervall. Vid behov kan jag också hänvisa patienten till tandläkaren. För många räcker det väl med vanliga munhygienisttjänster, vilket innebär att man inte behöver besöka tandläkaren lika ofta, säger Koivusalo.

HammasSydän verkar i vackra, rymliga och ljusa utrymmen. Som bakgrundsmusik i behandlingsrummet hörs fågelsång.

– När en kund är här fokuserar jag bara på hen. Jag reserverar alltid gott om tid för varje patient så att jag har tid att lyssna på patienten och svara på frågor. Jag vill undvika känslan av stress och alltid göra kundens dag lite bättre.

IMG 1218Omsorgsfull skyddsutrustning har också ökat företagets kostnader. "Kostnaderna för skyddsutrustning, såsom munskydd, har mångdubblats, men det viktigaste är naturligtvis att skydda maximalt så att kunderna känner sig trygga att komma till behandling." 

Coronavåren påverkade naturligtvis också HammasSydäns verksamhet:

–  Jag köpte just affärslokalerna på våren. Tidpunkten var kanske lite ogynnsam, men det jag kunde ju inte veta i förväg. Tidsbokningar för patienter i riskgruppen avbokades direkt, men nu på hösten prioriteras de istället, så att munhälsoproblem inte går för långt på grund av framskjuten behandling.

Omsorgsfull skyddsutrustning har också ökat företagets kostnader:

–  Jag har alltid använt visir vid behandlingsingrepp, men nu har jag utöver det tagit i användning sköljning med väteperoxid och börjat använda skyddsjacka. Kostnaderna för skyddsutrustning, såsom munskydd, har mångdubblats, men det viktigaste är naturligtvis att skydda maximalt så att kunderna känner sig trygga att komma till behandling, tillägger Koivusalo.

Koivusalo ansökte om och blev beviljad ensamföretagarstöd för bland annat dessa nya utgifter. Stödet beviljades av företagets officiella hemkommun Vasa.

IMG 1225 rajattu

Koivusalo har varit nöjd med sitt beslut att bli företagare och säger att det har uppfyllt hennes förväntningar:

–  Att arbeta självständigt passar mig och jag har friheten att genomföra olika idéer utan strikta mönster. Entreprenörskap kräver mod, och det lönar sig att söka hjälp och regelbundet diskutera den egna affärsidén och företagets verksamhet med någon annan också. Med Antti Alasaari på VASEK har jag bland annat diskuterat affärslokaler, och det var också av honom jag fick tipset om det nuvarande utrymmet.

Koivusalo uppmuntrar också till nätverkande och deltagande i förtagsföreningarnas verksamhet. Hon är själv mycket involverad i nätverk med andra företagare i Laihela och samarbetar med bland annat ett närliggande apotek.

–  Målsättningen för de närmaste åren är naturligtvis att växa och öka kundbasen. Det är viktigt att satsa på marknadsföringen, och på det kunde man fast sätta hur mycket tid som helst. Lyckligtvis har jag en bra samarbetspartner som hjälper till med marknadsföringen och hemsidorna. Dessa ämnen diskuteras också med min företagsmentor, avslutar Koivusalo.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Företagare tror ändå på framtiden – trots den svåra situationen

26.10.2020 | Nyheter
Coronakrisen som drabbade Finland under våren har påverkat alla företag på något sätt. Många företag har stött på stora ekonomiska svårigheter, de allra flesta kämpar framåt, vissa har dragit nytta av coronan, vissa har tvingats av krisen att söka nya möjligheter och utveckla verksamheten. Tjänstesektorerna, särskilt turistsektorn och resebranschen, har drabbats hårdast.
Läs mera

EnergyVaasa Talks-webbinarier presenterar energiteknologiteman hela året 2021

22.10.2020 | Nyheter
Arrangörerna för energibranschens internationella toppevenemang EnergyWeek startar i januari 2021 en ny webbinarserie: EnergyVaasa Talks. Webbinarserien sträcker sig över hela året 2021 och ämnena som behandlas har stark koppling till energiteknologin.
Läs mera

Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020 | Nyheter
Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

20.10.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020 | Nyheter
Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden. Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?
Läs mera

Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020 | Nyheter
Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera

Ägarskiftesrådgivningen lugnade inte helt ner sig ens under coronatiden

07.10.2020 | Nyheter
Till följd av coronasituationen fick VASEKs företagsrådgivning omorganisera sina företagstjänster och fokuserade på att hjälpa företag med de ekonomiska problem som orsakades av coronapandemin. Samtidigt skedde en tillfällig minskning av antalet kunder i start- och agärskiftesrådgivningen. – Under våren och sommaren främjades emellertid redan pågående ägar- eller generationsskiftesprocesser.
Läs mera