Österbottens Tillväxtstig hjälper företag med tillväxtplanernas konkreta genomförande

10.02.2021

kutsu kasvupolulle 1280x720 pohjanmaa

Tillväxtstig-sparringen är avsedd för företag i Österbotten och Mellersta Österbotten. Företagen får hjälp bland annat till återhämtning efter coronapandemin, utökandet av sina finansieringskunskaper samt till försäljning och marknadsföring.

Tillväxtstigen är en regional eller branschspecifik helhet på två dagar. Frivilliga sakkunniga från olika branscher är sparringpartner på Tillväxtstigen.

Alla företag som har ett FO-nummer och en stark vilja att se sin verksamhet växa kan söka till Tillväxtstigen sparringen. Sparringen är kostnadsfri för alla företag som valts med till Tillväxtstigen.

– Sparringpartnerna ger konkreta råd och öppnar upp sina nätverk. Sparringen innebär alltså inte bara finjustering av affärsmodellen, utan hjälp till att få kontakt med potentiella samarbetspartner och kunder, säger tillväxtföretaget Secapps affärsverksamhetsdirektör Jani Lehtinen. Secapp har deltagit två gånger i sparringen.

Varje tillväxtföretag som valts med till tillväxtstigen:

  • får personlig sparring för sin affärsverksamhet under två sparringdagar.
  • får träffa 5–8 företagsspecifikt utvalda sakkunniga från olika branscher, dvs. sparringpartner.
  • får nätverka med betydelsefulla samarbetspartners inom sin region/bransch och nationellt.
  • kan tävla om titeln Årets tillväxtföretag om man så önskar.

Ansökan och urval

  • Ansökningstiden till Österbottens Tillväxtstig är 4.1–17.3.2021. 
  • Fyll i ansökan på Kasvu Opens webbplats och ansök om att vara med på Österbottens Tillväxtstig. Skicka in din ansökan här.

Till Österbottens Tillväxtstig väljs 15 tillväxtföretag ut. Deltagarna väljs av Tillväxtstigens jury som består av representanter för Tillväxtstigen-samarbetspartner. Företagen väljs ut till sparringen på basis av ansökningarna.

Tillväxtstigens jury bedömer företagen enligt kriterierna: 

  • marknadspotential
  • team,
  • tillväxtpotential
  • bevis.

Kriterierna är desamma för alla Kasvu Opens Tillväxtstigar.

Samarbetspartner till Österbottens Tillväxtstig är: Kpedu, Myynninmaailma, Österbottens handelskammare, Vasa universitet, VAMK, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Viexpo.

Vi kontaktar alla sökanden när ansökningstiden har löpt ut.‹ Gå till "Nyheter"

Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi ger företagen verktyg

24.02.2021 | Nyheter
CERM-projektets aktörer VASEK, Concordia, Företagshuset Dynamo och Kristinestads Näringslivscentral lanserar 24.2.2021 en drygt 80 sidor lång färdplan för att hjälpa företagen i främjandet av sin verksamhet mot cirkulär ekonomi och hållbarhet. Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi innehåller praktiska exempel med vars hjälp företag kan inleda sitt eget hållbarhetsarbete och utveckla hållbarhetstänket
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

24.02.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Vasa Maskin och verktyg Ab fortsätter Konemyynti Hannu Harju Oy:s verksamhet

19.02.2021 | Nyheter
Sedan en månad tillbaka har det drygt 20 år gamla företaget Konemyynti Hannu Harju Oy, beläget på Fågelberget i Korsholm, nya ägare. Hannu Harju går under våren i pension och verksamheten drivs vidare av Jani Uusitalo, också han med lång erfarenhet av företagande – dock i vårt grannland Sverige.
Läs mera

Sparra ditt företag i toppform kostnadsfritt med stöd av en erfaren företagsledare

17.02.2021 | Nyheter
Har du under din företagarkarriär funderat på vilken riktning du skall välja för att ta dig vidare? Skulle du behöva ett bollplank för att testa dina idéer?
Läs mera

Coronaåret gav en knuff åt dem som går i företagartankar

15.02.2021 | Nyheter
Under 2020 grundades via Nyföretagarcentralerna 10 procent mindre företag i Finland än året innan. Den största minskningen av antalet grundade företag syntes direkt när coronakrisen började mellan april och juni både nationellt och i Vasaregionen. Därefter ökade företagarintresset avsevärt. Den försvagade sysselsättningen fick många att förverkliga sina länge dolda företagardrömmar.
Läs mera

Österbottens Tillväxtstig hjälper företag med tillväxtplanernas konkreta genomförande

10.02.2021 | Nyheter
Tillväxtstig-sparringen är avsedd för företag i Österbotten och Mellersta Österbotten. Företagen får hjälp bland annat till återhämtning efter coronapandemin, utökandet av sina finansieringskunskaper samt till försäljning och marknadsföring.
Läs mera

Vasa i betydelsefullt avtal om utvecklande av ett innovationskluster

09.02.2021 | Nyheter
Vasa stad har undertecknat ett ekosystemavtal för innovationsverksamhet med Arbets- och näringsministeriet för åren 2021-2027. Ekosystemavtalen är en del av regeringens åtgärder, med vilka man av Finland vill skapa världens mest fungerande försöks- och innovationsmiljö.
Läs mera

Med koll på företagets ekonomi kan företagaren fatta goda beslut

05.02.2021 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startia och bokföringsbyrå Nooga skolade nya företagare i ekonomiförvaltning den 27 januari (på finska) och den 28 januari (på svenska). Tretimmarsskolningarna var väldigt populära, och inte utan anledning: det är oerhört viktigt för företagaren att ha bra koll på sin egen ekonomi. Utbildaren gick igenom grunderna i de obligatoriska administrativa rutinerna, gav en insikt i beskattningsfrågor samt företagarens personliga...
Läs mera