Nystart med nya ägare och nya utrymmen

30.09.2020

Ronny Hellström ja Johanna Granlid-Hellström sekä Niclas BåskParet Ronny Hellström och Johanna Granlid-Hellström från Replot är tillsammans med Niclas Båsk från Petalax nya ägare till LJ-Doors eller L Jokela AB som tidigare verkat i Petalax under namnet Lars Jokela KB.

I hallen på Lagervägen 31 på Fågelberget pågår de sista inflyttningsarbetena för L Jokela AB, LJ- Doors. Det har gått ett år sedan nya ägare tog över företaget som tillverkat dörrar och fönster i fyra decennier – tidigare med säte i Petalax, och med nya, ändamålsenliga utrymmen ser de tre nya ägarna nu fram emot att kunna satsa mer på utveckling och tillväxt.

LJ-Doors eller L Jokela AB som fram till ägarskiftet hösten 2019 verkade under namnet Lars Jokela KB, tillverkar och monterar måttbeställda stål- och aluminiumdörrar, fönster, räcken och balkonginglasningar. Produkterna hittas ofta i offentliga miljöer, hos företag och bostadsaktiebolag, till vilka man även tillverkar dörrar med bruten köldbrygga och sektionerade branddörrar. Företaget är även återförsäljare av Daloc innerdörrar. Kunderna är i huvudsak husbolag och myndigheter, men även delvis privatpersoner.

Bakom L Jokela AB  finns numera tre delägare – Ronny Hellström och Johanna Granlid-Hellström samt Niclas Båsk. Båsk har lång arbetserfarenhet av metallsektorn och bland hans tidigare arbetsplatser finns de facto Lars Jokela KB. Han kommer närmast från Easy Test System Solutions, ETSS Oy, som också ägs av Ronny Hellström och som tillverkar testutrustning till elektronikindustrin.

LJ Doors 7LJ-Doors har nu tillsammans med Hellströms tidigare företag, Easy Test System Solutions Oy, flyttat in i gemensamma produktionsutrymmen på Fågelberget i Korsholm. – Det ger oss många fördelar och effektivare processer, förklarar Niclas Båsk och Ronny Hellström.

– Jag grundade ETSS 2012 och det företaget verkade redan här på Fågelberget.  Sedan ägarbytet har syftet varit att försöka hitta mer ändamålsenliga utrymmen för båda företagen under samma tak, förklarar Hellström. Namnbyte från L Jokela AB till LJ-Doors har diskuterats,  men att byta namn på ett gammalt företag är svårt, konstaterar Hellström.

Att han och hustrun Johanna övertog Jokelas verksamhet i Petalax, var egentligen följderna av en slump.

– Vi behövde dörrar till ETSS, för ett projekt som vi då höll på med,  och visste inte var vi kunde få tag i just sådana. Det visste Niclas, som jobbat där. När han var i kontakt med Lars Jokela fick han veta att företaget skulle säljas, och på den vägen är det, berättar Granlid-Hellström.

– Jag tyckte det skulle vara ett bra komplement till deras befintliga företagsverksamhet, tillägger Båsk, som var den som föreslog köpet.

LJ Doors 8LJ-Doors tillverkar och monterar måttbeställda stål- och aluminiumdörrar, fönster, räcken och balkonginglasningar. Nya produkter är även under utveckling och bland dem finns bland annat olika typer av mönster- och logodörrar.

Efter en kort betänketid kontaktades VASEK för rådgivning – Kjell Nydahl, direktör för företagstjänster, som sedan tidigare var välbekant för alla tre.

– Han är den första man alltid vänder sig till när man har frågor kring företagande, konstaterar trion.

Nydahl bistod förutom allmän rådgivning kring företagsköp också med att granska köpeavtal och dylikt, medan de slutliga, praktiska sakerna sköttes med hjälp av säljarens bokföringsbyrå samt råd av den egna bokföraren . Hela processen var klar på ett par månader.

– Vi ville undvika ett avbrott i produktionen, och därför gick det hela kanske lite väl snabbt, ler Hellström.

Följande steg var att hitta ett utrymme stort nog för båda företagen, och även där fick man hjälp av VASEK.

– Genom Lasse Pohjala, Senior Business Advisor på VASEK, fick vi många tips på vägen och till slut hittade vi rätt. Storlek, läge och förstås även hyresnivån avgjorde, konstaterar Granlid-Hellström.

Flytten har skett nu under sensommaren.  Eftersom man kunde nyanställa de tidigare arbetstagarna vid Lars Jokela KB, har man en kunskap och kompetens inom företaget som Båsk beskriver som ”guld värd”.

LJ Doors 6– De är ovärderliga. Att vi nu verkar under samma tak som ETSS OY ger oss också många fördelar och arbetet kan effektiveras inom både företagen, konstaterar han. Tack vare de större utrymmena kan vi nu jobba med fler projekt samtidigt, och vi har redan tre nya produkter under utveckling.

Även där har VASEK varit med på ett hörn.

– Vi har sökt om utvecklingsstöd för det här ändamålet , tillägger Båsk.

Efter flytten ser företagartrion nu fram emot att kunna satsa mer på både utveckling och tillväxt.

– Efterfrågan finns, inte enbart i Vasaregionen utan även i övriga landet, men det innebär också utmaningar då man leder ett företag som har varit verksamt redan i flera år.

– Men vi har en tendens att vilja testa nya saker och utmana oss själva – det är helt enkelt ganska intressant, avslutar frun Johanna med ett leende.

 

Administrationen för de båda företagen sköts gemensamt av Johanna Granlid-Hellström, som egentligen är sjuksköterska men nu lämnar den sektorn för att arbeta inom de egna företagen.


Text: Anna Sand / by Sand
Foto: Anna Sand samt företagets egna bilder

 ‹ Gå till "Nyheter"

Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020 | Nyheter
Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

20.10.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020 | Nyheter
Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden. Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?
Läs mera

Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020 | Nyheter
Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera

Ägarskiftesrådgivningen lugnade inte helt ner sig ens under coronatiden

07.10.2020 | Nyheter
Till följd av coronasituationen fick VASEKs företagsrådgivning omorganisera sina företagstjänster och fokuserade på att hjälpa företag med de ekonomiska problem som orsakades av coronapandemin. Samtidigt skedde en tillfällig minskning av antalet kunder i start- och agärskiftesrådgivningen. – Under våren och sommaren främjades emellertid redan pågående ägar- eller generationsskiftesprocesser.
Läs mera

VASEK och Startia övergår tillfälligt till att betjäna sina kunder på distans

05.10.2020 | Nyheter
VASEK och Nyföretagscentrum Startia övergår som försiktighetsåtgärd från och med måndag 5 oktober att betjäna sina kunder endast på distans. Alla redan bokade möten ändras till distansmöten.
Läs mera

Epidemin upptrappas inom Vasa sjukvårdsdistrikt - Företagare, bekanta dej med rekommendationerna

04.10.2020 | Nyheter
Vår förhoppning är också att butiksägare, upprätthållare av andra offentliga utrymmen samt andra som erbjuder service förutsätter att personal av arbetarskyddsskäl men också kunder använder ansiktsmask. Dessutom bör man säkerställa att 1-2 meters säkerhetsavstånd iakttas i alla lägen.
Läs mera