Ny bransch, nya utmaningar – Bo-Erik sadlade om efter 30 år i pälsdjursbranschen

07.06.2022

Glasberg 4

Bo-Erik Glasberg öppnade sin massagemottagning i ett nyrenoverat utrymme hemma på gården i kyrkbyn i Maxmo i höstas. Nu jobbar han på att utöka sin kundkrets och att göra folk medvetna om hans företag.

Företagande i sig är inget nytt för Bo-Erik Glasberg i Maxmo, som varit pälsdjursuppfödare i tre decennier. Efter en helomvändning i livet bytte han dock bransch helt och hållet, och driver sedan i höstas egen massagemottagning – något som kräver betydligt mer både i form av försäljning och marknadsföring samt kundkontakter, än vad hans tidigare bransch gjorde.

Konjunkturerna i pälsbranschen har varierat en del under de 30 år som Bo-Erik Glasberg drev sin farm – först tillsammans med sina föräldrar och därefter på egen hand.

– För 25 år sedan hade vi lågkonjunktur i Finland och det såg mörkt ut. Jag valde då att utbilda mig både till el- och VVS-montör, men lyckades inte hitta något jobb utan fortsatte med farmen, inleder Bo-Erik.

Glasberg 1

För drygt två år sedan kom den slutliga vändpunkten, när ytterligare en nedgång i priserna kom och Bo-Erik dessutom fick in sjukdom på sin farm – något som skulle ha krävt en totalsanering och nystart.

– Det fanns ingen ekonomi i det, så jag bestämde mig för att sluta och söka en ny lösning.

På grund av det lager med skinn som fanns – men som inte gick att sälja – beviljades han ingen arbetslöshetsersättning, och hade inte heller möjlighet till vuxenstudiestöd via FPA. Räddningen blev Sysselsättningsfonden.

– Det började egentligen med att min fru behövde massage, och lite skämtsamt sade att jag skulle börja med det eftersom byns massör hade lagt ned sin verksamhet, minns Bo-Erik.

I samband med ett träningspass på Norrvalla såg han deras annons om massörsutbildningen och bestämde sig för att söka.

Studierna inleddes mitt under brinnande pandemi på försommaren 2020, och ett år senare kunde Bo-Erik titulera sig massör. Att han skulle starta eget var hela tiden en självklarhet.

– Jag har trivts bra som företagare och vi hade ett lämpligt utrymme hemma på gården i form av min snickarverkstad, som vi byggde om förra sommaren. Sedan startade jag upp verksamheten i augusti, fortsätter han.

Glasberg 3Bo-Erik har varit företagare så gott som hela sitt vuxna liv och det i sig var inget nytt för honom. Hans nya bransch kräver dock betydligt mer av honom som försäljare, marknadsförare och i form av kundkontakter – något som inte existerade i hans tidigare yrke.

Att man kunde vända sig till Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia för att få hjälp med bland annat ansökan om startpeng, visste Bo-Erik tack vare en studieuppgift han genomfört, och genom företagsrådgivare Olav Nylund har han fått konkret hjälp med ifyllandet av alla nödvändiga blanketter samt en del goda råd och tips på vägen. Bo-Erik valde att grunda ett helt nytt företag som enskild näringsidkare.

– Det tidigare företaget var ett aktiebolag, en bolagsform som inte är lika lämpad för den här typen av verksamhet, förklarar han.

Start up-skedet i höstas gick riktigt bra.

– Sedan blev jag tvungen att genomföra en operation med tre månaders sjukskrivning som följd. När det var dags att återuppta verksamheten, visade det sig också vara dags för en tredje lockdown i landet. Sedan dess har det inte flutit på riktigt som jag skulle önska, konstaterar han.

Glasberg 7Snickarverkstaden förvandlas till massagemottagning och tack vare det slipper Bo-Erik onödiga hyresutgifter. Än så länge kommer de flesta kunderna från Maxmo och Vörå, men förbindelserna till Maxmo är goda och alla är välkomna.

Det nya yrket kräver betydligt mer av honom som företagare då det gäller marknadsföring, försäljning och kundkontakter, vilket Bo-Erik också tycker ha varit det svåraste med omställningen.

– Men det går bättre och bättre vartefter man får öva på det, ler han.

Bo-Erik har även planer på att när tillfälle fins vidareutbilda sig och skaffa en specialyrkesexamen.

– Jag sörjer inte att det blev som det blev – tvärtom, avslutar han.

Företagsrådgivare Olav Nylund konstaterar att efterfrågan på massörstjänster borde hållas ganska konstant i vårt samhälle.

– Å ena sidan har mycket av tungt och slitsamt kroppsarbete försvunnit, men å andra sidan sitter vi mer än någonsin framför våra skärmar. Sjuka ryggar och stela axlar borde ge massörerna jobb. Grattis till Maxmoborna, som återigen kan få sina ryggar behandlade – dessutom mitt i centrum!

Text och bilder: Anna Sand

 ‹ Gå till "Nyheter"

Mångsidig advokatbyrå ger råd även på sociala medier

28.06.2022 | Nyheter
Startias långvarige expertpartner Näsman & Båsk är en mångkunnig advokatbyrå. Byrån administrerar inte bara civilrättsliga och straffrättsliga frågor, men också administrativa frågor och har både företags- och privatkunder.
Läs mera

Hållbarhetsarbete på företagsbesök

27.06.2022 | Nyheter
Vöråföretaget Orapac från Oravais producerar förpackningar och har utsett ett eller flera miljömål för sin verksamhet för varje verksamhetsår. Företaget organiserade en hållbarhetseftermiddag för sin personal i torsdags före midsommar. Göran Östberg, VASEKs projektchef för cirkulär ekonomi, och projektchef Tomas Knuts, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, var inbjudna för att prata om hållbarhet och leda en diskussion om hur hållbarhet kan...
Läs mera

VASEKs öppethållningstider på sommaren - observera pausen i TE-byråns startpengsbehandling i juli

20.06.2022 | Nyheter
VASEK har stängt i juli veckorna 28, 29 och 30, det vill säga 11.–29.7.2022. Österbottens TE-byrå har sommaruppehåll i startpengsbehandlingen 4.7.–31.7.2022.
Läs mera

Sommarbusstrafiken fortsätter runt om i tre kommuner även under den kommande sommaren

17.06.2022 | Nyheter
Förra sommaren genomfördes i samarbete med Vasaregionens Utveckling VASEK och Visit Vasa lanseringen av sommarbussen dvs. en gemensam transport till de mest populära besöksmålen i vår region. Projektet, som fick finansiering från arbets- och näringsministeriet, hade som mål att inleda en pilot för att öka antalet besökare till de olika företagen och besöksmålen på ett mer miljövänligt sätt.
Läs mera

Vet detta om startpeng och undvik fallgroparna

16.06.2022 | Nyheter
Syftet med startpeng är att trygga företagarens utkomst tills företagsverksamheten kommer ordentligt igång. Startpengen är ett inkomsttillägg för företagaren, inte företagets pengar. En företagare måste kunna leva och kanske försörja sin familj även när det inte går att betala ut tillräckligt med lön åt sig själv i början av företagsverksamheten.
Läs mera

Företagsrådgivare anträffbara även i kommunhuset – boka alltid tid på förhand

15.06.2022 | Nyheter
Via online-bokningskalendern kan du boka möte, videomöte eller telefontid med en företagsrådgivare till en tidpunkt som passar dig.
Läs mera

Besökscentret Meteoria fick utmärkelsen som grön föregångare

14.06.2022 | Nyheter
Besökscentret Meteoria fick status som föregångare för hållbar utveckling och STF Sustainable Travel Finland -certifikatet. Meteorian som attraktion är den första STF-föregångaren inom Visit Vaasas område och bland de första i hela landet. STF-utmärkelsen beviljas på basen av olika miljömässiga, sociokulturella och ekonomiska kriterier. Utmärkelsen kan sägas vara en belöning för det systematiska arbete som man målmedvetet genomfört kring besökscentret...
Läs mera

VASEK på en hållbar resa

10.06.2022 | Nyheter
I slutet av 2021 utarbetade VASEK i enlighet med tidigare strategi en hållbarhetsplan. Under ledning av VASEKs hållbarhetsarbetsgrupp valde hela personalen tillsammans under våren 2021 ut tre huvudmål för organisationen samt deras delmål i FN:s globala agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. Personalen bestämde att sträva efter att uppnå målen inom områden; jämställdhet, minskad ojämlikhet och hållbar konsumtion i vardagen...
Läs mera