”Ni gör ett mycket bra jobb för regionen” – skolbetyget för VASEKs verksamhet till och med 8,6

01.07.2021

Piktogrammi kuvanaI maj skickade Vasaregionens Utveckling Ab VASEK sin årliga intressentenkät till cirka 180 personer. Bland dem fanns representanter för näringslivet, regionutvecklingsmyndigheter och utbildningssektorn samt genomförare av utvecklingsprojekt. Ordförandena för ägarkommunernas kommunfullmäktige samt -styrelser fick också besvara enkäten. Svarsprocenten var 31.

– Under coronaåret 2020 hoppade vi över intressentenkäten, men nu fick vi jämföra resultaten med enkäten som genomfördes 2019 och hade samma innehåll. Det väldigt fina var att enligt svaren hade vi lyckats med genomförandet av alla våra tre huvuduppgifter ännu mer framgångsrikt än tidigare. Den här gången fick vi också nästan 20 stycken fler svar än förra gången, berömmer vd Stefan Råback

Ett axplock ur enkätresultaten: 

 • 92,86 % av de som svarade var av samma eller helt samma åsikt om att VASEK har lyckats väldigt bra med sitt arbete inom företags- och näringslivstjänster. På en skala 1–4 var medeltalet 3,67 (2019: medeltal 3,5). 
 • För region- och branschutveckling var medeltalet 3,45 (2019: medeltal 3,35) 
 • och 3,26 för marknadsföring av regionen (2019: medeltal 3,03). 

 

 • Med påståendet ”VASEK reagerar aktivt på förändringssituationer i regionen” var 92,85 % av samma eller helt samma åsikt, medeltal 3,59 (2019: medeltal 3,3). 
 • VASEK ansågs också aktivt ta tag i nya möjligheter (medeltal 3,45; 2019: 3,47) 
 • och kunna se och tolka framtidens behov väl (medeltal 3,36; 2019: 3,19). 
 • Respondenterna ansåg att VASEK är samarbetsvillig, vilket gav det högsta betyget i enkäten (medeltal 3,73; 2019: 3,61) 
 • och att VASEK tar initiativ för att skapa samarbete (medeltal 3,33; 2019: 3,22). 

 

 • Målsättningarna för utvecklingsbolaget var välkända (76,79 % av respondenterna av samma eller helt samma åsikt). 
 • 82,15 % av respondenterna kände också till uppgifterna väl, 
 • och resultaten av utvecklingsbolagets verksamhet var välkända för 73,21 %. 

 

 • Bland VASEKs företagstjänster ansågs rådgivning vid företagsstart (83,93 %; 2019: 86,8 %), ägar- och generationsskiftesservice (58,93 %; 2019: 44,7 %) och utveckling av verksamma företag (46,43 %; 2019: 44,7 %) vara de viktigaste. Utvecklingen av klustret för cirkulär ekonomi, som lyfts med som ett helt nytt svarsalternativ, kilade in på fjärde plats (32,14 %). 
 • Av utvecklingstjänsterna ansåg respondenterna regionala strategier och program (51,79 %; 2019: 68,4 %), intressebevakning och rådgivning om hur man hittar olika finansieringskanaler och helhetslösningar (50 %, ett nytt svarsalternativ) samt genomförandet av VASEKs egna utvecklingsprojekt (48,21 %; 2019: 55,3 %) vara de viktigaste. 
 • När det gäller regionkommunikation och -marknadsföring ansåg respondenterna lockandet av kunnig arbetskraft och nya invånare till regionen (89,29 %; 2019: 71,1 %), lockandet av nya företag till regionen (80,36 %; 2019: 73,7 %) samt marknadsföring av EnergyVaasa-klustret (64,29 %; 2019: 78,9 %) vara de viktigaste. 

 

Till följd av coronan hade en fråga om VASEKs stöd till företag i coronarelaterade frågor lyfts med i enkäten. VASEKs rådgivning om olika stödformer, finansiell rådgivning och kommunikationen relaterad till dessa ansågs också ha varit framgångsrika ur intressenternas perspektiv. 

– Vi har fått via våra kundnöjdhetsenkäter mycket positiv feedback om våra tjänster relaterade till coronautmaningar från företagen i området, vilka är den faktiska målgruppen, kompletterar Råback. 

60,71 % av intressentenkätens respondenter gav berömligt skolvitsord (10 eller 9) för VASEKs verksamhet som helhet. Medeltalet var nu till och med 8,61, med en liten ökning jämfört med 2019 (8,5). 

I de öppna frågorna uttryckte respondenterna ett stort antal åsikter om vad VASEK borde ägna särskild uppmärksamhet åt samt gav tips om observerade utvecklingsbehov. 

– Vi fick mycket beröm och uppmuntran i de öppna svaren, men också olika önskemål. Resultaten ger oss en viktig indikation på att vi är på rätt spår, och vilka betoningar man hoppas på i framtiden. Resultaten från enkäten har behandlats i bolaget både i styrelsen och med personalen och de kommer också att utnyttjas i bolagets strategiuppdatering i början av hösten, konstaterar Råback. 

 ‹ Gå till "Nyheter"

Nationellt företagarpris 2021 till Dermoshop

25.09.2021 | Nyheter
Dermoshops framgång bygger på ett starkt varumärke Dermosil och en webbshop. Företaget lanserade den första versionen av webbshopen redan för 25 år sedan.
Läs mera

Projektet Hållbart Österbotten medverkar på Hållbarhetsveckan måndagen 27.9.

21.09.2021 | Nyheter
Projektet Hållbart Österbotten medverkar på Hållbarhetsveckan måndagen 27.9. Under Hållbarhetsveckan i Österbotten erbjuds turismaktörerna i området ett bra tillfälle att få höra bl.a. • Varför begreppet Hållbar turism blir allt viktigare och • Om vikten av Sustainable Travel Finland (STF)-programmet för hållbar turism som konkurrensmedel.
Läs mera

Gårds Smak Ab Startias Årets 2021 nyföretagare i Vasaregionen

20.09.2021 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startia har valt vöråföretaget Gårds Smak Ab till årets 2021 nyföretagare i Vasaregionen.
Läs mera

Hela Finland kan nu rösta på världens lyckligaste person

15.09.2021 | Nyheter
Journalisten Maria Veitola besökte Vasaregionen i augusti för att fördjupa sig i lyckan på världens lyckligaste plats. Veitola träffade tre personer som bor i Vasaregionen och som hittades genom en efterlysning och nominerades till den lyckligaste personen i världen. På basis av Maria & världens lyckligaste-videoserien, som har sammanställts från besöken, kan alla rösta på den av trion som de...
Läs mera

Energy Academy samlar Vasaregionens toppföretag och högskolor till ett unikt samarbete

13.09.2021 | Nyheter
I Nordens energihuvudstad Vasa finns ett växande energikluster och nyheterna om utvecklingen i batteriindustrin förstärker regionens goda framtidsutsikter. Med högskolornas och företagens nya gemensamma verksamhetsmodell Energy Academy förstärks regionens dragningskraft bland studerande och utexaminerade än mer.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

09.09.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Med vildmarken och naturen som arbetsplats

08.09.2021 | Nyheter
För ett och ett halvt år sedan förändrades världen och många stod plötsligt inför en ny och annorlunda vardag. Under våren 2020 kom skogen och naturen därför att spela en avgörande roll för många finländares välmående, och intresset för friluftsliv har fortsatt att öka sedan dess.
Läs mera

Med hjälp av företagarens juridiska dokument undviker man konflikter

07.09.2021 | Nyheter
Delägaravtal, bolagsordning och bolagsavtal är verktyg för att hantera olika juridiska risker som realiseras ifall det uppstår konflikter mellan ägarna, påminde advokat Oskar Sundback i den andra delen i föreläsningsserien Pappren i skick!, Företagarens viktigaste juridiska dokument. Föreläsningarna ordnades i samarbete med Nyföretagscentrum Startia och Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab.
Läs mera