När alla bitar faller på plats

02.01.2019

JH Tilipalvelu2 www
Jonna Hiivanainen blev chef på sin egen arbetsplats i november då hon övertog bokföringsbyrån hon själv arbetat på de senaste åren. Företaget heter numera JH Tilipalvelu.

Under luppen JH Tilipalvelu

En långvarig dröm om att få vara sin egen chef och själv få styra över sina arbetsdagar ledde i höstas till att Jonna Hiivanainen fattade ett avgörande beslut. Det som i flera år varit hennes arbetsplats – en bokföringsbyrå i Lillkyro – blev hennes eget företag, och efter ett par bråda månader har nu de flesta bitarna fallit på plats.

Ägarbytet gjordes officiellt i november, men då hade Jonna redan förberett sig en tid för vad som komma skulle. Tack vare sin arbetserfarenhet har hon fått kunskap om vilka skyldigheter en företagare i Finland har, så mycket var bekant för henne.

– Tanken på att ta över företaget föddes då byråns tidigare ägare Kaisu Mäkinen meddelade att hon planerar att sluta. Det var på eget initiativ, eftersom jag alltid drömt om att vara egen företagare, berättar Jonna.

Under hösten har hon förberett sig – något som i första hand skett på det mentala planet enligt Jonna själv.

– Jag har förstås också diskuterat med vänner, beaktat risker samt gjort nödvändiga beräkningar, många gånger om, tillägger Jonna.

För att få konkret hjälp med företagsaffären vände hon sig till VASEK, där företagsrådgivare Antti Alasaari har bistått och besvarat alla Jonnas frågor.

– Mottagandet jag fick på VASEK var mycket positivt. Jag fick genast stöd för min idé och har också fått konkret hjälp med att göra upp affärsplan, budget och dylikt.

– Vi ansökte även om startbidrag åt Jonna samt gjorde en uppskattning av affärsverksamhetens värde. Dessutom bistod jag med olika dokumentmallar, såsom köpebrev, avtal och dylikt, tillägger Antti.

JH Tilipalvelu3 www
– Att bli chef var en av de saker jag oroade mig mest för, berättar Jonna, som övertog både byråns kunder samt anställda, på bild  också Kirsi Hemminki.

Genom affären fördes hela verksamheten, inklusive kunder och anställda, över på Jonna. Till kunderna hör olika typer av lokala småföretag, men även jordbrukare.

– Tiotals olika branscher finns representerade bland kunderna – här ryms alla in, konstaterar Jonna.

Hösten har varit en bråd tid för Jonna, som vid sidan om företagsköpet även studerat.

– Jag har gått Ekonomiadministrationsförbundets egen utbildning för att bli KLT-bokförare.

Den KLT-examen som krävs för bokföringsbyråernas auktorisering är ett starkt säljargument och vittnar om en hög standard på byråns tjänster.

– Det har varit ganska krävande, men nu är det gjort, och sakta men säkert faller även alla bitar på plats på byrån. Det har varit en hel del praktiska saker att ordna och ta hand om, och många telefonsamtal att ringa.

JH Tilipalvelu5 wwwI företaget har ny programvara också tagits i bruk, så att kunderna om de så önskar nu kan följa med sin bokföring i realtid.

– Ett extra arbetsrum byggs även om till mötesrum, så att man vid behov kan ha kundmöten lite mer privat, berättar Jonna.

Framöver ser hon fram emot att kunna bygga ut sitt nätverk och delta i fler evenemang som VASEK och andra aktörer arrangerar för företagare.

– I höst har tiden inte räckt till för det, men jag tar ett steg i taget och nu känner jag att det mesta börjar ha klarnat, avslutar Jonna.


 

 

 

Det har varit en stressig höst för Jonna, som även avlagt KLT-examen i samband med företagsaffären. – Jag tar ett steg i taget och nu känner jag att det mesta börjar ha klarnat, konstaterar Jonna.

 

Text och bilder: Anna Sand / bySand

 

Hjälp med ägarskiften

Läs mera om VASEKs företagstjänster

Läs mera om projektet Ett planerat ägarskifte

Läs mera Under luppen - berättelser om företagandet

 ‹ Gå till "Nyheter"

Koldioxidsnålare persontransport i Vasaregionen – nulägesanalysen ger grund för diskussion

09.10.2019 | Nyheter
I Vasaregionen arbetar man för koldioxidsnåltransport och mobilitet. Inom projektet MoveIT – Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030 har man som mål att ta fram en verksamhetsplan för att främja de koldioxidsnåla transportservicen i vår region. Som bakgrund för utarbetandet av verksamhetsplanen publicerades en nulägesanalys över Vasaregionens transportmål.
Läs mera

Företagen lockar teknikstuderande vid Aalto-universitetet att jobba i Vasa

08.10.2019 | Nyheter
Arbetsgivare från Vasa åker tillsammans till Otnäs i Esbo på Karriärcoccare 25.10 för att locka diplomingenjörs- och arkitektstuderande vid Aalto-universitetet att komma och jobba i Vasa. Med är Wärtsilä, ABB, YIT, WasaGroup, Wapice, Devatus, TK-Engineering och Vasa stad.
Läs mera

Vasaregionens evenemangskalender har förnyats

03.10.2019 | Nyheter
Regionens båda stora evenemangskalendrar har gått samman för att kunna betjäna publiken och evenemangsarrangörerna i Vasaregionen och Österbotten på bästa sätt.
Läs mera

Flygande start

30.09.2019 | Nyheter
Efter semestersäsongen tog vi ett steg närmare hösten och fick en flygande start i takt med att bland annat konkreta byggandet av den nya färjan påbörjades och vi fick positiva statsbudgetbeslut.
Läs mera