Namnet på Vasaregionens kollektivtrafik avgörs genom omröstning – är det Blinkka, Lifti eller Vindi?

14.09.2020

HERO kuva web rosta SVE

Vasa stad och Korsholms kommun fick av invånarna in sammanlagt över 600 förslag till namn på den nya regionala kollektivtrafiken, som inleder sin verksamhet år 2022. Kollektivtrafiken planeras och utvecklas tillsammans med invånarna för att den ska fungera och namnet på den väljs genom omröstning. Ett expertråd valde ut följande tre förslag till omröstningen: Blinkka, Lifti och Vindi. Det vinnande namnet i omröstningen offentliggörs tisdagen 22.9. när Bilfria dagen firas under Mobilitetsveckan. 

Blinkka, Lifti eller Vindi – invånarna får bestämma vilket av de nämnda namnen Vasa stads och Korsholms kommuns nya regionala kollektivtrafik startar sin verksamhet med år 2022. Bland över 600 förslag gallrades tre namn ut till den avgörande omröstningen. Finalisterna i namntävlingen valdes ut av ett expertråd, som gladde sig över den stora mängden inlämnade förslag. 

– Vi var verkligen positivt överraskade över mängden förslag. En del av förslagen var likadana men största delen olika och finurliga. Invånarna i Vasaregionen är helt klart bra på det här, berömmer Vasa stads marknadsföringssakkunniga Eevamaria Paasikari

Förslag såsom Körökörö, Josse och Dillmakaroni vittnar om invånarnas humor. Tyvärr uppfyllde de inte de krav som var uppställda i fråga om namnet. Namnet ska vara lätt att komma ihåg och slagkraftigt men användbarheten måste bedömas även i ett vidare perspektiv. 

– Vi funderade länge över vilka förslag som passar ihop med områdets kultur, de lokala språken och talspråk. På valet inverkade delvis även det i hur stor utsträckning ett föreslaget namn användes på annat håll och huruvida en nätsida med namnet var ledig, förklarar Paasikari. 

Namntävlingen gjorde kollektivtrafiken till en ”snackis” 

Vasa stads och Korsholms kommuns gemensamma kollektivtrafik utvecklas och ett varumärke skapas för den genom att invånarna engageras så att de samtidigt kan stanna upp och fundera över sina attityder och värden. Början verkar mycket lovande. 

– Namntävlingen togs emot på ett positivt sätt. Den har fått människor att betrakta den lokala kollektivtrafiken ur en annorlunda synvinkel. Invånarna har funderat på vad de vill kalla den, konstaterar Vasa stads kollektivtrafikplanerare Anastassia Backlund

– Det är bra att diskussionen om kollektivtrafiken också har väckt olika känslor och reaktioner – såväl glädje, hat som allvarliga tankar. Det är helt klart en viktig och aktuell sak. Även uppfattningar om och erfarenheter av kollektivtrafiken har tagits upp till diskussion. Det är meningen att den nya aktören också ska förnya tillvägagångssätten. Den största förnyelsen gäller naturligtvis linjerna, betonar Backlund. 

Gustaf Westerholm, som ansvarar för kommunikationen i Korsholms kommun, berättar att diskussionen har varit livlig framför allt i sociala medier. 

– Ett av målen när det gäller att skapa ett varumärke är att den planerade regionala kollektivtrafiken ska väcka diskussion. Det är enda sättet att få invånarna genuint engagerade i det gemensamma utvecklingsarbetet, säger Westerholm. 

Det namn som vinner i omröstningen offentliggörs på Bilfria dagen 

Du kan rösta på din favorit bland namnen på kollektivtrafiken på Vasa stads webbplats under tiden 14.–17.9.2020. Det namn bland de tre utvalda namnen som får flest röster offentliggörs på Bilfria dagen 22.9.2020 under Mobilitetsveckan. Förhoppningsvis tar invånarna nu ivrigt makten och röstar fram sin favorit. 

– Innan du röstar lönar det sig att fundera över vilket av de tre förslagen som väcker mest positiva känslor, vilket som känns naturligt i tal och vilket som gör oss stolta över vår kollektivtrafik, instruerar Paasikari. 

På Bilfria dagen offentliggörs även de tre som vunnit utlottningspriserna. Bland alla dem som lämnat in namnförslag och kontaktuppgifter utlottas bussresor i ett år, ett halvt år och tre månader. 

– Vi är verkligt tacksamma för alla förslag, även för dem som inte kom med i finalen, berättar Paasikari.

Mer information och möjlighet att delta i omröstningen: Kollektivtrafiken år 2022 

 ‹ Gå till "Nyheter"

Senaste information angående coronaläget för företagen

17.09.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

På HammasSydän står kunden i centrum

16.09.2020 | Nyheter
Henrika Koivusalo, munhygienist från Lillkyro, grundade eget företag 2018 efter att ha fullgjort företagarens yrkesexamen organiserad av Vamia. – Det var rätt tillfälle och skede i livet, och jag ville prova på företagande. Om jag hade haft ett permanent jobb skulle jag nog ha lämnat tanken på att bli förtagare.
Läs mera

Stöd för ensamföretagare

14.09.2020 | Nyheter
Kommunerna beviljar ensamföretagare bidrag för att stabilisera verksamheten till följd av coronaepidemin. Beslutet om bidrag för ensamföretagare fattas i den kommun som företaget i företags- och organisationsregistret har som hemkommun (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela eller Storkyro).
Läs mera

Namnet på Vasaregionens kollektivtrafik avgörs genom omröstning – är det Blinkka, Lifti eller Vindi?

14.09.2020 | Nyheter
Vasa stad och Korsholms kommun fick av invånarna in sammanlagt över 600 förslag till namn på den nya regionala kollektivtrafiken, som inleder sin verksamhet år 2022. Kollektivtrafiken planeras och utvecklas tillsammans med invånarna för att den ska fungera och namnet på den väljs genom omröstning. Ett expertråd valde ut följande tre förslag till omröstningen: Blinkka, Lifti och Vindi.
Läs mera

Förnyade vasa.fi belönades i FM i kommunmarknadsföring

09.09.2020 | Nyheter
Webbtjänsten vasa.fi förnyades förra hösten och erhöll ett hedersomnämnande i FM i kommunmarknadsföring. Webbplatsen, som är ett resultat av samarbete mellan Vasa stad, Visit Vasa, Vasaregionen och UNESCO:s naturarvsobjekt, presenterar service och evenemang i Vasaregionen på en enda webbplats.
Läs mera

Berny’s företagare glada över bra sommar efter den tuffa våren

02.09.2020 | Nyheter
Ett halvår har gått sedan pandemin blev ett faktum och Finland gick in för lockdown. Många var de företagare som över en natt tvingades stänga ner sin verksamhet. Till dem hör Tommy Pellas och Patricia Nedergård, som övertog restaurang Berny’s vid Replot bro för tre år sedan.
Läs mera

Det är lätt att bli företagare eller börja med företagaraktig verksamhet

31.08.2020 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startia sammanträdde den 27.8 med experter inom lättföretagarverksamhet och faktureringstjänster på linjen och inbjöd även de som är intresserade av företagande och företagaraktig verksamhet till rutan. Under en timmes webinarie fick deltagarna lära sig skillnaderna mellan de olika tjänster och hur enkelt det är att bli företagare eller börja med företagaraktig verksamhet.
Läs mera

Tävling - Städa din strand och vinn priser!

26.08.2020 | Nyheter
Tillsammans med Siisti Biitsi – Snygg Beach ordnar vi en skräpsamlartävling i Österbotten för att minska på skräp och plast i havet i vår fina Österbottniska skärgård.
Läs mera