Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020

NT Service 5Niklas Sjödahl i Molpe byggde upp sin serviceverkstad vid sidan om ett kommunalt heltidsarbete. Sedan två år tillbaka är han tillsammans med äldste sonen och sambon heltidsföretagare.

Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.

Det brinnande intresset för motorer har följt honom hela livet.

– Det har aldrig funnits något annat, konstaterar Niklas.

Han är självlärd när det gäller motorer och utbildad till svetsare. När byborna började anlita honom för servicearbeten grundade han företag 2007. Han skötte uppdragen på kvällstid och helger hemma på gården, i det gamla svinhuset som stod tomt.

NT Service 6Sonen Jimmy, i mitten, har valt samma bana som sin far och jobbar numera i familjeföretaget. Till höger Filip Sandholm som varit på läroavtal och anställdes i april.

När äldste sonen Jimmy, som hade ärvt Niklas motorintresse, började studera på YA:s bil- och transportlinje avlade Niklas ett löfte:

– Jag lovade att om han går ut skolan ska jag bygga en ny verkstad åt honom.

När andra årskursen var avklarad skred han till verket och byggde den utlovade hallen – med egna medel, utan investeringsstöd.

– Eftersom jag var deltidsföretagare hade jag inte möjlighet att söka några stöd, förklarar Niklas.

NT Service 3I verkstaden finns två billiftar och för att få plats med en tredje byggs nu verkstaden ut. Den kommer inom ett år att sysselsätta fem personer.

Arbetsmängden ökade vartefter, och när Niklas plötsligt hade en kollega i form av sin egen son, och även antog en studerande för läroavtalsutbildning, var det dags att fatta ett beslut.

– Det var svårt att säga upp en bra och fast tjänst på Korsnäs kommun, men läget blev ett annat när jag inte längre jobbade ensam i företaget, förklarar Niklas.

Det har nu gått två år sedan dess och under tiden har även sambon Taina hunnit säga upp sig från sitt jobb inom butiksbranschen.

– Hon sköter numera all administration – fakturering, beställningar och också alla reservdelsinköp i Vasa, berättar Niklas.

Även parets yngre son valde samma studieinriktning som sin bror, och kommer efter julen också han att börja jobba i verkstaden på läroavtal. Det är nu därför aktuellt med en förstoring av verkstaden.

– Vi bygger ut det gamla svinhuset och ska där installera en tredje billyft, berättar Niklas.

Inte heller den här gången har han sökt om några investeringsstöd.

– Det är ett val jag gjort, att bygga upp företaget helt på egen hand, konstaterar han.

NT Service 1Snabb service prioriteras i verkstaden, vilket också uppskattas av kunderna.

Ett bollplank och en företagsmentor har ändå haft tillgång till under alla år i form av Kjell Nydahl, direktör för företagstjänster på VASEK.

– Kjell har gett mig många goda råd och tips, hur det lönar sig att göra och vad man ska satsa på eller inte, konstaterar Niklas.

Kjell Nydahl å sin sida konstaterar att Niklas är en oerhört händig person.

– Det gäller allt som rör fordon. Lägg rätt verktyg i handen på honom och han löser problemet, fastslår Nydahl.

Flest åtaganden har NT-Service i form av besiktningsservice för personbilar, men till NT-Service kan man komma med vilket fordon som helst som har en motor.

– Vi servar allt från småmaskiner, såsom gräsklippare, till båtmotorer, fyrhjulingar och traktorer. Dessutom tar vi hand om krockskadereparationer, andra plåtslageriarbeten och målningsarbeten, berättar Niklas.

Jimmy SjödahlFlest uppdrag gäller besiktningsservice på personbilar, men på NT-Service servar man allt med motor på.

Största utmaningen i branschen idag är alla elfel som nya bilar kan få, men största delen av dem kan NT-Service lösa med sin utrustning. 

– Vid behov samarbetar vi med märkesverkstäderna, tillägger Niklas.

Ryktet har skött marknadsföringen och någon brist på jobb är det inte. Ledordet är snabb service – några långa kötider accepterar varken kunderna eller Niklas själv, och helst ska problemet tas itu med senast dagen efter att kunden ringt.

När arbetsdagen är slut fortsätter Niklas ofta att skruva på något av alla sina egna fordonsprojekt. Bakom väggarna i det gamla svinhuset döljer sig allt från amerikanska veteranbilar till en nyrenoverad Pontiac och tiotals mopeder.

Text och foto: Anna Sand

 ‹ Gå till "Nyheter"

Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020 | Nyheter
Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

20.10.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020 | Nyheter
Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden. Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?
Läs mera

Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020 | Nyheter
Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera

Ägarskiftesrådgivningen lugnade inte helt ner sig ens under coronatiden

07.10.2020 | Nyheter
Till följd av coronasituationen fick VASEKs företagsrådgivning omorganisera sina företagstjänster och fokuserade på att hjälpa företag med de ekonomiska problem som orsakades av coronapandemin. Samtidigt skedde en tillfällig minskning av antalet kunder i start- och agärskiftesrådgivningen. – Under våren och sommaren främjades emellertid redan pågående ägar- eller generationsskiftesprocesser.
Läs mera

VASEK och Startia övergår tillfälligt till att betjäna sina kunder på distans

05.10.2020 | Nyheter
VASEK och Nyföretagscentrum Startia övergår som försiktighetsåtgärd från och med måndag 5 oktober att betjäna sina kunder endast på distans. Alla redan bokade möten ändras till distansmöten.
Läs mera

Epidemin upptrappas inom Vasa sjukvårdsdistrikt - Företagare, bekanta dej med rekommendationerna

04.10.2020 | Nyheter
Vår förhoppning är också att butiksägare, upprätthållare av andra offentliga utrymmen samt andra som erbjuder service förutsätter att personal av arbetarskyddsskäl men också kunder använder ansiktsmask. Dessutom bör man säkerställa att 1-2 meters säkerhetsavstånd iakttas i alla lägen.
Läs mera