Momentum för utveckling av transportservice i Vasaregionen är nu

16.04.2019

0517848rMålet med MoveIT – Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030-projektet är att skapa förutsättningar för Vasaregionen att möta de förändringar som nu sker i Finland gällande transportservice, kopplat till digitalisering och koldioxidneutrala transporter. Transportservicelagens första fas trädde i kraft 2018. Det är tänkt att lagen ändrar synen på kollektivtrafik till den grad att själva begreppet stegvis ersätts med transportservice och resekedjor, och kommunikation i fortsättningen ses som ett femte transportmedel.

– I regionen kan vi nu konstateras ha momentum för transportserviceutveckling, säger projektledare Anna Måtts-Fransén från VASEK och nämner som exempel Vasa stads införskaffande av biogasbussar, förändringar i trafikflöden kopplat till nyinvesteringar på Vasklot, GigaVaasa-arbetet, en stadigt växande Kvarkenförbindelse och den nya färjan, tågtrafikens betydelse både för pendling och turism samt goda flygförbindelser.

Trots detta konstaterar Måtts-Fransén att det ännu idag är utmanande att förankra metoder för hållbar utveckling och ändra på invanda transportmönster:

– Detta är något vi har respekt för, och vi kommer att bemöta det från olika synvinklar, så som till exempel tätorters kontra glesbygdens behov, och hur digitaliseringstjänster kan underlätta vardagen i form av transparens och informationsutbyte.

Projektets mål är även att olika transportrelaterade myndigheter och aktörer bättre ska kunna samordna sina åtgärder för att framöver kunna bidra till koldioxidsnåla mål i Vasaregionen.

0534471rProjektspecialist Heli Siirilä från Levón-institutet vid Vasa universitet anser att projektet fungerar som en efterlängtad resurs till sådant koordineringsarbete som inte direkt hör till någon organisations uppgifter och som alla parter ändå drar nytta av.

– Vi samlade idéer från utvecklingsarbete som görs i andra städer och tillsammans valde vi av dem de som bäst lämpar sig för behoven och förhållandena i Vasa, konstaterar Siirilä.

Projektidén är ett resultat av en längre process, där projektparterna sökt nya samarbetsformer för att möta rådande klimatmål i Vasaregionen och trender inom kollektivtrafiksutvecklingen. Arbetet dras av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och förverkligas tillsammans med Vasa universitet, Levón-institutet, Södra-Österbottens NTM-Central, Vasa stad och Korsholms kommun.

– Jag är extra glad att vi i detta arbete får kombinera värdefull kunskap från olika aktörer och hoppas även på näringslivets deltagande bland annat i de två piloter vi kommer att utföra, säger Måtts-Fransén.

Den första piloten kommer att koncentrera sig på dem som arbetar i Vasklot och deras framtida pendeltrafik. I piloten begrundar man hur man ska minska på pendeltrafik med personbil samt hur digitaliseringen kunde utnyttjas i detta. I den andra piloten däremot planerar man användningen av sambruksbilar i Korsholm och Malax.

– Det centrala i båda piloterna är att ändra på attityderna och tankesättet, påminner Måtts-Fransén.

Pilotprojekten behandlas i tillställningen som ordnas i juni. I väntan på det hälsar vi alla välkomna att delta i hela projektets första workshop ”Tervetuloa innostumaan liikennepalveluista” på onsdagen den 24.4 i Vasa. Tilläggsinformation och anmälingar

 

 ‹ Gå till "Nyheter"

Företagare tror ändå på framtiden – trots den svåra situationen

26.10.2020 | Nyheter
Coronakrisen som drabbade Finland under våren har påverkat alla företag på något sätt. Många företag har stött på stora ekonomiska svårigheter, de allra flesta kämpar framåt, vissa har dragit nytta av coronan, vissa har tvingats av krisen att söka nya möjligheter och utveckla verksamheten. Tjänstesektorerna, särskilt turistsektorn och resebranschen, har drabbats hårdast.
Läs mera

EnergyVaasa Talks-webbinarier presenterar energiteknologiteman hela året 2021

22.10.2020 | Nyheter
Arrangörerna för energibranschens internationella toppevenemang EnergyWeek startar i januari 2021 en ny webbinarserie: EnergyVaasa Talks. Webbinarserien sträcker sig över hela året 2021 och ämnena som behandlas har stark koppling till energiteknologin.
Läs mera

Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020 | Nyheter
Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

20.10.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020 | Nyheter
Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden. Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?
Läs mera

Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020 | Nyheter
Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera

Ägarskiftesrådgivningen lugnade inte helt ner sig ens under coronatiden

07.10.2020 | Nyheter
Till följd av coronasituationen fick VASEKs företagsrådgivning omorganisera sina företagstjänster och fokuserade på att hjälpa företag med de ekonomiska problem som orsakades av coronapandemin. Samtidigt skedde en tillfällig minskning av antalet kunder i start- och agärskiftesrådgivningen. – Under våren och sommaren främjades emellertid redan pågående ägar- eller generationsskiftesprocesser.
Läs mera