Minneslista underlättar vid företagsköp – Noggrann förberedelse i nyckelroll

03.11.2022

097A1970 800px

När man talar om ägarskiften återkommer ofta samma teman och behov: Processerna är långa, och därför måste företagaren, som överlåter företaget, i god tid börja förbereda sig för att sälja verksamheten. Processerna är också ofta komplexa och varje fall och företag är olika. Både köpare och säljare behöver både omfattande material och personlig service under processen.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Dynamo Närpes och Kristinestads näringslivscentral har tagit itu med just dessa behov. Utvecklingsbolagen ger avgiftsfri och konfidentiell rådgivning till företag inom sina verksamhetsområden om ägar- och generationsskiften. Dessutom kompletteras personlig rådgivning med material som finns i både digital och tryckt form på finska och svenska.

Syftet med Företagets minneslista som nyligen publicerats är att ta fram väsentlig information om och identifiera risker i ett företag som är föremål för en företagsaffär.

– Minneslistan som kan användas till Due Diligence-granskning är avsedd för köparen, men säljaren kan också dra nytta av den och i en förhandsgranskning upptäcka brister vilka kan åtgärdas innan affären och sätta dokumenten i skick, konstaterar direktör för företagstjänster och ägarskiftesexpert Kjell Nydahl från VASEK.

– Köparen är skyldig att omsorgsfullt granska köpeobjektet innan affären och säljaren för sin del bör ge ut all för affären väsentlig information om objektet. På så sätt vet köparen vad hen köper och det blir inga tvister efteråt, vilka kan vara arbetsdryga och dyra att lösa genom rättsliga förfaranden, betonar företagsrådgivare Kari Myllymäki från Concordia.

Minneslistan innehåller tematiska listor om företagets egendom, personalärenden, kommersiellt material, ekonomi och finansiering, avtal och juridiska ärenden, miljöaspekter samt försäkringar, informationssystem och skatteärenden.

– Varje företag är unikt, vilket innebär att alla punkter på minneslistan inte är relevanta för alla företag. Därför är det värt att noggrant gå igenom listan och spegla den mot den egna verksamheten. Du kan knappast samla all information och alla dokument på en gång, men det är värt att fortsätta stegvis och dokumentera noggrant, uppmuntrar vd. Stefan Malm från Dynamo Närpes.

Företagsrådgivare Antti Alasaari från VASEK kompletterar:

– Företagaren kommer säkert att få ett bra timpris för sitt arbete med att samla in information och dokument som nämns i minneslistan om hen som resultat får ett bättre pris på företaget. Ett företag med saker i ordning och dokumenten uppdaterade och tillgängliga är ett attraktivt köpeobjekt och det kommer också att återspeglas i köpesumman, försäkrar Alasaari.

Utvecklingsbolagen i Österbotten ger ägarskiftesrådgivning på både finska och svenska samt på engelska. Ju mer komplicerade saker det är fråga om desto mer personlig hjälp krävs:

– Man klarar inte av företagsköpsprocessen bara genom att läsa materialet och gå igenom minneslistan, utan diskussioner med experter behövs också. Vi rekommenderar att man bekantar sig med minneslistan, vägkartor och ägarskiftesguider och sedan kontaktar en ägarskiftesrådgivare, uppmuntrar Anthony Hannus från Kristinestads näringslivscentral.

 

Sustaining Businesses in Ostrobothnia-projektets mål är att öka medvetenheten om möjligheten att bli företagare genom företagsköp och vikten av att hålla sitt företag i försäljningsskick. I projektinsatserna ingår att genom information stöda potentiella företagsköpare och -säljare i deras process så att ett ägarskifte kan ske på ett kontrollerat och smidigt sätt. Projektpartners: Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Företagshuset Dynamo, Kristinestads näringslivscentral. Projektets finansiering kommer från Landsbygdsprogrammet.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Framtidens hållbara samhälle kräver fördomsfrihet

28.09.2023 | Nyheter
Under Hållbarhetsveckan som pågick från den 25 till den 28 september, hölls i Vasa även Green Skills Week. Under denna vecka fick studerande från Vasa universitet, Vamia och Novia höra experter föreläsa om den gröna övergången, välfärdsteknologi, hållbarhet, cirkulär ekonomi och arbetslivet i framtiden.
Läs mera

Familjeföretaget Wellmedic från Korsholm till finalen i den nationella årets nyföretagare-tävlingen

26.09.2023 | Nyheter
Finlands nyföretagarcentrum delar årligen ut pris i årets nationella nyföretagare. Förutom priset i årets nyföretagare som väljs ut av en panel, kommer även ett pris i publikens favorit att delas ut genom en öppen omröstning. Du kan rösta på din favorit online från 26 september till 9 oktober 2023.
Läs mera

SOF-projektet vill lyfta fram Österbotten som ett nav för hållbarhet och cirkularitet

20.09.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen är i full gång och vi vill hjälpa Österbottniska företag att ställa om och vara rustade för de krav som ställs.
Läs mera

Finnair lägger till en ny tur på måndagsmorgnar

14.09.2023 | Nyheter
Lentoyhtiö Finnair lisää 30.10. alkaen maanantaiaamuihin Vaasa-Helsinki välille uudet lentoyhteydet seuraavasti:
Läs mera

Jordbrukare - men framförallt entreprenör med stor E

11.09.2023 | Nyheter
Spannmålsdammet ligger i luften och torken går för fullt hos Aulis Nuuja i Tuurala i Storkyro. Även om Nuuja själv också är jordbrukare utgör den egna odlingsarealen endast en liten del av hans verksamhet, som omfattar allt från maskinförsäljning till fastighetsuthyrning, entreprenadarbeten och egen produkttillverkning.
Läs mera

VASEK-anställda belönades med handelskammarens förtjänsttecken

06.09.2023 | Nyheter
VASEK firade sitt 20-årsjubileum den 5 september och hedrade samtidigt anställda som har tjänstgjort i företaget med handelskammarens förtjänsttecken enligt följande:
Läs mera

VASEK 20 år – betydande resultat genom samarbete

05.09.2023 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, ett utvecklingsbolag som ägs av sju kommuner i Vasaregionen, firar 20-årsjubileum den 5 september på företagardagen. Vasaregionens kommuner grundade VASEK år 2003.
Läs mera

Vasaregionen i utveckling -jubileumsboken erbjuder flera synvinklar på VASEKs verksamhet

05.09.2023 | Nyheter
I jubileumsboken Vasaregionen i utveckling, som gavs ut på Företagardagen den 5 september, presenteras de viktigaste händelserna under VASEKs första 20 verksamhetsår. Boken beskriver hur vi jobbar som utvecklingsbolag och den kopplar också verksamheten till större skeenden i samhället och näringslivet.
Läs mera