Minneslista underlättar vid företagsköp – Noggrann förberedelse i nyckelroll

03.11.2022

097A1970 800px

När man talar om ägarskiften återkommer ofta samma teman och behov: Processerna är långa, och därför måste företagaren, som överlåter företaget, i god tid börja förbereda sig för att sälja verksamheten. Processerna är också ofta komplexa och varje fall och företag är olika. Både köpare och säljare behöver både omfattande material och personlig service under processen.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Dynamo Närpes och Kristinestads näringslivscentral har tagit itu med just dessa behov. Utvecklingsbolagen ger avgiftsfri och konfidentiell rådgivning till företag inom sina verksamhetsområden om ägar- och generationsskiften. Dessutom kompletteras personlig rådgivning med material som finns i både digital och tryckt form på finska och svenska.

Syftet med Företagets minneslista som nyligen publicerats är att ta fram väsentlig information om och identifiera risker i ett företag som är föremål för en företagsaffär.

– Minneslistan som kan användas till Due Diligence-granskning är avsedd för köparen, men säljaren kan också dra nytta av den och i en förhandsgranskning upptäcka brister vilka kan åtgärdas innan affären och sätta dokumenten i skick, konstaterar direktör för företagstjänster och ägarskiftesexpert Kjell Nydahl från VASEK.

– Köparen är skyldig att omsorgsfullt granska köpeobjektet innan affären och säljaren för sin del bör ge ut all för affären väsentlig information om objektet. På så sätt vet köparen vad hen köper och det blir inga tvister efteråt, vilka kan vara arbetsdryga och dyra att lösa genom rättsliga förfaranden, betonar företagsrådgivare Kari Myllymäki från Concordia.

Minneslistan innehåller tematiska listor om företagets egendom, personalärenden, kommersiellt material, ekonomi och finansiering, avtal och juridiska ärenden, miljöaspekter samt försäkringar, informationssystem och skatteärenden.

– Varje företag är unikt, vilket innebär att alla punkter på minneslistan inte är relevanta för alla företag. Därför är det värt att noggrant gå igenom listan och spegla den mot den egna verksamheten. Du kan knappast samla all information och alla dokument på en gång, men det är värt att fortsätta stegvis och dokumentera noggrant, uppmuntrar vd. Stefan Malm från Dynamo Närpes.

Företagsrådgivare Antti Alasaari från VASEK kompletterar:

– Företagaren kommer säkert att få ett bra timpris för sitt arbete med att samla in information och dokument som nämns i minneslistan om hen som resultat får ett bättre pris på företaget. Ett företag med saker i ordning och dokumenten uppdaterade och tillgängliga är ett attraktivt köpeobjekt och det kommer också att återspeglas i köpesumman, försäkrar Alasaari.

Utvecklingsbolagen i Österbotten ger ägarskiftesrådgivning på både finska och svenska samt på engelska. Ju mer komplicerade saker det är fråga om desto mer personlig hjälp krävs:

– Man klarar inte av företagsköpsprocessen bara genom att läsa materialet och gå igenom minneslistan, utan diskussioner med experter behövs också. Vi rekommenderar att man bekantar sig med minneslistan, vägkartor och ägarskiftesguider och sedan kontaktar en ägarskiftesrådgivare, uppmuntrar Anthony Hannus från Kristinestads näringslivscentral.

 

Sustaining Businesses in Ostrobothnia-projektets mål är att öka medvetenheten om möjligheten att bli företagare genom företagsköp och vikten av att hålla sitt företag i försäljningsskick. I projektinsatserna ingår att genom information stöda potentiella företagsköpare och -säljare i deras process så att ett ägarskifte kan ske på ett kontrollerat och smidigt sätt. Projektpartners: Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Företagshuset Dynamo, Kristinestads näringslivscentral. Projektets finansiering kommer från Landsbygdsprogrammet.

 ‹ Gå till "Nyheter"

”Det är lätt att fortsätta verksamhet som står på en stark grund” –Ekosoppi fortsätter med nya ägare

25.11.2022 | Nyheter
Cirkeln stängdes och började om från början i somras när Hannu och Jaana Paloposki sålde sin ekoshop Ekosoppi till Iivari Viljanen och Sofia Kuula. Hannu Paloposki grundade sitt företag för 16 år sedan med hjälp av Nyföretagscentrum Startia, och nu med hjälp av VASEKs ägarskiftesexpert Antti Alasaari köptes företaget av nya ägare.
Läs mera

Nya agilityhallen erbjuder utrymmen och målinriktad coachning

18.11.2022 | Nyheter
Svart päls bara svischar och skällande ekar när unga företagare Emilia och Ida Lindströms agilityhundar springer på Myranhallens konstgräs och hoppar över splitternya agilityhinder. 19-åriga Emilia grundade Looström Agility Ab tillsammans med Ann-Sofi Loo i augusti.
Läs mera

Fennia hjälper nystartade företag med försäkringar

14.11.2022 | Nyheter
Checklistan för nya företagare är lång och försäkringar är en av dess viktigaste punkter. Du bör alltid gå igenom ditt företags försäkringsbehov i samarbete med en expert, till exempel Fennia, som är en av Vasaregionens Nyföretagscentrum Startias sakkunnigpartners.
Läs mera

Stödberättigade investeringar för energibesparing

09.11.2022 | Nyheter
Det har knappast undgått någon företagare hur utvecklingen sett ut gällande energipriserna det senaste året. Allt fler söker nu alternativa lösningar för att få ned sina uppvärmningskostnader och sin elförbrukning. Det finns möjlighet att ansöka om stöd för investeringarna – något som bland andra Ab Jarla-Products Oy i Malax har utnyttjat.
Läs mera

Minneslista underlättar vid företagsköp – Noggrann förberedelse i nyckelroll

03.11.2022 | Nyheter
När man talar om ägarskiften återkommer ofta samma teman och behov: Processerna är långa, och därför måste företagaren, som överlåter företaget, i god tid börja förbereda sig för att sälja verksamheten. Processerna är också ofta komplexa och varje fall och företag är olika. Både köpare och säljare behöver både omfattande material och personlig service under processen.
Läs mera

Finansiering och stöd för företag - bekanta dig med möjligheterna

02.11.2022 | Nyheter
Bränslestödet kompenserar för plötsligt förhöjda priser på flytande bränslen i februari 2022 till följd av Rysslands attack mot Ukraina. Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan för sin del ansöka om stöd för att täcka en tredjedel av kostnaderna för övergången till förnybar energi.
Läs mera

Tjäna pengar på din egendom – dra nytta av semesterbostäder

01.11.2022 | Nyheter
Gruppen av nuvarande och framtida ägare av semesterbostäder samlades i Storkyro på Kyrö Distillery i mitten av oktober för ett tvådagars ”Tuottava loma-asunto” infotillfälle. Många deltagare hade som mål att bedriva uthyrningsverksamhet lukrativt när det inte finns någon egen användning för det. Tillställningen leddes av Tuomas Kankaala, försäljnings- och digital marknadsföringsspecialist på Luotain Consulting Oy.
Läs mera

Företag grundas inte lika aktivt som tidigare – arbetsmarknaden återhämtar sig efter coronan

01.11.2022 | Nyheter
Under perioden januari-september grundades sammanlagt 4 803 nya företag via Finlands nyföretagarcentraler. Detta är fyra procent mindre än under jämförelseperioden år 2021 och en procent mindre än innan coronatiden år 2019. Orsaken till minskningen kan vara att arbetsmarknaden fungerar väl efter coronan och permitteringarna. Även om antalet grundade företag har minskat, får företagsrådgivningen allt oftare besök när man funderar på...
Läs mera