sigfrids 840px

Beskattningens och ekonomiska förvaltningens expert Karl-Johan Sigfrids berättade om vikten av färdigheter i att skriva en faktura. Företagaren bör notera till exempel det faktum att ska man marknadsföra sina tjänster som persontransporteringar eller guidade utfärder.

Ett tjugotal företagare fick ett omfattande informationspaket om mervärdesskatt för turismtjänster på infotillfället, som VASEK i samråd med VisitVaasa arrangerade den 12. december. På tillställningen talade Certums Karl-Johan Sigfrids, som är expert på beskattning och ekonomisk förvaltning.

I början av infotillfället behandlades rätt skattesats. Den rätta momsprocenten för guidade utflykter är 24%, men 10% för exempelvis persontransporter. Researrangören bör analysera noggrant om den erbjudna tjänsten är transport eller en guidad utflykt.

Om kunderna transporteras till skärgården med båt, kan det tillämpas med 10% mervärdesskatt. Under transporten är det naturligtvis möjligt att berätta om det omgivande landskapet eller exempelvis informera kunderna om fåglarna som kan skådas från båtens däck. Dock måste företagaren vara noggrann i sin marknadsföring och även fakturering av utfärden.

-Av marknadsförings- och faktureringsuppgifter bör framgå att det gäller transport till en specifik destination och inte är en guidad utfärd, säger Sigfrids.

På tillställningar som är öppna för allmänheten är skattesatsen 10 procent

Under infotillfället informerade Sigfrids om skattesatsen på underhållningsevenemang, vilket är 10 procent. Det tillämpas på tillställningar som är öppna för allmänheten, såsom musik- och dansföreställningar, utställningar, sportevenemang, djurparker och museer.

Sigfrids nämnde också ett beslut som Högsta förvaltningsdomstolens har fattat, utifrån vilket tjänster kunde säljas för en skattesats på 10 procent. Det var frågan om ett företag som arrangerar björnskådningsutfärd. Kunderna transporterades till skjulet i terrängen, och en matsäck och även övernattning hörde till tjänsten. Av säkerhetsskäl var det inte möjligt att lämna skjulet under natten.

-Björnskådningsutfärden och de övriga tjänster som särskilt inriktades på kundernas säkerhet, utgjorde en enda helhet, som skulle beskattas enligt huvudprestationen, som skulle anses vara björnskådningen. Man skulle inte ha kunnat sälja tjänsterna separat, och därför tillämpades en lägre skattesats på 10 %, säger Sigfrids.

ryhmakuva 840px

 

Cirka 20 turismföretagare deltog i tillställningen, som väckte livlig diskussion.

 

 

 

 

 

 

"Ett aktuellt och intressant tema"

Som beskattningsunderlag vid resebyråtjänsterna fungerar vinstmarginalen utan skatteandel. Marginalbeskattningsförfarandet tillämpas bland annat när en researrangör säljer varor och tjänster i eget namn som hen köpt av en annan näringsidkare för att direkt utnyttjas av en resande

- Marginalskatten gäller inte vidarebefordrade tjänster eller tjänster som produceras av försäljaren själv, påpekar Sigfrids.

Infotillfället väckte bland företagarna en hel del frågor i olika typer av fall och deras tillämpning på det egna företags verksamhet. Jukka Viita-aho från Meribjörkö ansåg att tillställningen var en framgång:

-Det var ett intressant och aktuellt ämne. Turismföretagarna måste kunna hantera även komplicerade helheter, som hindras av moms-förändringarna, konstaterar Viita-aho.

Affärsrådgivare Sari Saarikoski betonade vikten av bokföring
-Man skall alltid anlita en kvalificerad redovisningsbyrå. Det slutliga ansvaret för de rätta skattesatserna och avgifterna har dock alltid företagaren själv. Vid behov kontakta gärna en affärsrådgivare på VASEK. Vi hjälper dig att komma igång och om det behövs, och vägleder dina frågor vidare exempelvis till våra samarbetspartners, säger Saarikoski.

Ny lagstiftning om paketresor träder i kraft sommaren 2018, vilket sannolikt också påverkar ovan nämnda skattepraxis.
-När det gäller den nya paketreselagen strävar vi till att hålla ett infotillfälle under våren. Det här är så pass viktiga frågor för turismföretagaren att det lönar sig att repetera flera gånger, säger Peter Källberg, projektledare på VASEK.

Presentation

Seminariet ordnades av Tillväxt genom information-projektet. Läs mer

ELY LB03 FiSv 2L B3 RGB 200px 72dpilippu ja tunnuslause svenska 300px

‹ Gå till "Nyheter"