Med koll på företagets ekonomi kan företagaren fatta goda beslut

05.02.2021

taloushallintowebinaari 600

Nyföretagscentrum Startia och bokföringsbyrå Nooga skolade nya företagare i ekonomiförvaltning den 27 januari (på finska) och den 28 januari (på svenska). Tretimmarsskolningarna var väldigt populära, och inte utan anledning: det är oerhört viktigt för företagaren att ha bra koll på sin egen ekonomi. Utbildaren gick igenom grunderna i de obligatoriska administrativa rutinerna, gav en insikt i beskattningsfrågor samt företagarens personliga ansvar och gav praktiska tips om hur företagaren kan tolka företagets finansiella information samt planera sin verksamhet på basis av den.

– Det är helt centralt för företagaren att vara medveten om sitt företags nyckeltal och att kunna tolka sitt bokslut, konstaterar Startias direktör Tommi Virkama.

Ordning och reda A och O i bokföring

Enligt Ville Hautala, utbildaren från Nooga, är företagen på väg att gå från manuell fakturahantering till digital – tiden för papperskvittohögarna börjar alltså vara över.

– Ordning och reda är A och O, vilket system man än använder. Både i företagsvärlden och på den offentliga sidan är man dock på väg åt det digitala hållet. Det är möjligt att ha helt digital ekonomisk förvaltning med rimliga kostnader, berättar Hautala.

Bokföring är obligatorisk för företagaren, det förpliktar bokföringslagen till, och försummelse kan leda till allvarliga konsekvenser. Bokföringsskyldigheterna för olika bolagsformer skiljer sig, men målen för alla är desamma:

  • Skapa information om företagets lönsamhet och resultatutveckling.
  • Skilja åt personliga och affärstillgångar.
  • Hjälpa styra verksamheten.
  • Skapa information för finansiärer och andra intressenter samt för beskattningsändamål.

Externalisera bokföringen, koncentrera dig på ditt kärnkunnande

– Å ena sidan är alltså bokföring allvarligt, för det måste verkligen göras, men å andra sidan behöver man inte se det som något obligatoriskt ont, utan ett medel som man har nytta av i planeringen av verksamheten och beslutsfattande. Det kräver dock tid och kunskap, så jag rekommenderar att man anlitar en professionell bokförare och själv koncentrerar sig på sitt kärnkunnande, konstaterar Hautala.

När du väljer bokförningspartner bör du tänka på hurdant mervärde bokföraren kan tillföra ditt företag. Har bolaget kompetens inom ditt område och kanske andra kunder i samma storleksklass?

 – Det är värt att upprätthålla en nära relation med bokföraren, till exempel komma överens om regelbundna möten, så att båda vet vad som pågår. Ju bättre bokföraren förstår företagarens affärsverksamhet, desto bättre kan hen vara till nytta och skapa mervärde för företaget, påminner Hautala.

Budget är verksamhetsplanen i pengar

När man utarbetar en budget, ska man enligt Hautala börja från visionen och strategin. Den verksamhetsplan som utarbetats på grundval av dessa är grunden för budgeten – budgeten är faktiskt det som man vill göra under det kommande året, men i pengar.

– Att utarbeta en budget borde alltså inte betyda mekanisk kopiering av siffror från fjolåret. I bästa fall satsar företagaren på verksamheten genom en verksamhetsplan och bokföraren hjälper till att göra planen till en budget, beskriver Hautala.

Känn till dina förpliktelser och be om hjälp vid behov

Det är viktigt för företagaren att vara medveten om sina förpliktelser när det gäller ekonomiförvaltning, men man behöver inte kunna allt själv, utan man kan och får be om hjälp.

– Vi på Startia hjälper företagaren i gång med att starta eget, medan våra sakkunnigpartner, som Nooga, kan erbjuda sitt specialkunnande till företagarnas förfogande. Om man inte vet hur man ska gå till väga, kan man boka tid till företagsrådgivaren, så styr vi vid behov vidare kunden till en sakkunnig, lovar Virkama.

 

 

Boka tid hos företagsrådgivaren

Startias sakkunnig-organisationer‹ Gå till "Nyheter"

Statistisk information om Vasaregionen – senaste information för alla

26.02.2021 | Nyheter
VASEK har publicerat en statistiktjänst där man samlat in den viktigaste statistiken som beskriver Vasaregionens befolkning, sysselsättning, företagsverksamhet och regionalekonomi samt regionens dragningskraft.
Läs mera

Mål och mellanhållplatser till vägkartan för koldioxidneutral transport skapades i MoveIT-workshop

25.02.2021 | Nyheter
Till workshopen för koldioxidneutral mobilitet den 18 februari hade sammankallats framförallt representanter för projektområdets landsbygdskommuner för att diskutera de gemensamma målen och mellanhållplatserna för vägkartan Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030 före år 2030.
Läs mera

West Coast Rib Charter satsar vidare – nu på hydrokoptercharter

25.02.2021 | Nyheter
Sedan i somras erbjuder Molpe-företaget West Coast Rib Charter som första företag i Österbotten båtutflykter med ribbåt. Nu kan företaget även erbjuda havsutflykter under vinterhalvåret, tack vare sin senaste investering – en hydrokopter.
Läs mera

Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi ger företagen verktyg

24.02.2021 | Nyheter
CERM-projektets aktörer VASEK, Concordia, Företagshuset Dynamo och Kristinestads Näringslivscentral lanserar 24.2.2021 en drygt 80 sidor lång färdplan för att hjälpa företagen i främjandet av sin verksamhet mot cirkulär ekonomi och hållbarhet. Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi innehåller praktiska exempel med vars hjälp företag kan inleda sitt eget hållbarhetsarbete och utveckla hållbarhetstänket
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

24.02.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Vasa Maskin och verktyg Ab fortsätter Konemyynti Hannu Harju Oy:s verksamhet

19.02.2021 | Nyheter
Sedan en månad tillbaka har det drygt 20 år gamla företaget Konemyynti Hannu Harju Oy, beläget på Fågelberget i Korsholm, nya ägare. Hannu Harju går under våren i pension och verksamheten drivs vidare av Jani Uusitalo, också han med lång erfarenhet av företagande – dock i vårt grannland Sverige.
Läs mera

Sparra ditt företag i toppform kostnadsfritt med stöd av en erfaren företagsledare

17.02.2021 | Nyheter
Har du under din företagarkarriär funderat på vilken riktning du skall välja för att ta dig vidare? Skulle du behöva ett bollplank för att testa dina idéer?
Läs mera

Coronaåret gav en knuff åt dem som går i företagartankar

15.02.2021 | Nyheter
Under 2020 grundades via Nyföretagarcentralerna 10 procent mindre företag i Finland än året innan. Den största minskningen av antalet grundade företag syntes direkt när coronakrisen började mellan april och juni både nationellt och i Vasaregionen. Därefter ökade företagarintresset avsevärt. Den försvagade sysselsättningen fick många att förverkliga sina länge dolda företagardrömmar.
Läs mera