Med hjälp av företagarens juridiska dokument undviker man konflikter

07.09.2021

romain dancre doplSDELX7E unsplashDelägaravtal, bolagsordning och bolagsavtal är verktyg för att hantera olika juridiska risker som realiseras ifall det uppstår konflikter mellan ägarna, påminde advokat Oskar Sundback i den andra delen i föreläsningsserien Pappren i skick!, Företagarens viktigaste juridiska dokument. Föreläsningarna ordnades i samarbete med Nyföretagscentrum Startia och Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab.

– Bara coronaviruset har redan visat att allt möjligt kan inträffa i livet och att det är viktigt för företagare att lära sig att förutse situationer, påminde Sundback.

Delägaravtal och bolagsordning i ett aktiebolag

Delägaravtalet är inte obligatoriskt, men det är alltid nödvändigt om det finns mer än en aktieägare i ett bolag. Avsikten med det här avtalet är att reglera spelregler för att undvika konflikter.

– I ett delägaravtal regleras till exempel hur beslutsfattandet i bolaget sköts i praktiken, hur bolagets finansiering organiseras och hur delning av vinst sköts. Man kan till exempel hamna i svårigheter i beslutfattandet i ett delägt företag, om det inte har avtalas i ett delägaravtal.

Sundback påminde också att det är viktigt att skriva in i delägaravtalet hur frågor som gäller konkurrensförbund, tystnadsplikt, delning av vinst samt lön och andra förmåner hanteras. Det är också viktigt att trygga bolagets fortsatta verksamhet om en eller flera aktieägare lämnar bolaget.

Bolagsordningen är ett obligatoriskt dokument i alla aktiebolag och även en offentlig handling. Därför påminner Sundback om att i delägaravtalet borde man komma överens om saker som inte vill offentliggöras  i bolagsordningen.

— Det är skäl att upprätta en fungerande bolagsordning vid bildandet av bolaget, eftersom det kostar att ändra den efteråt.

Bolagsavtal i ett personbolag

Bolagsavtal som gäller personbolag, dvs. öppna bolag och kommanditbolag, är förutsättning för registrering av bolaget. Bolagsavtal bör registreras inom tre månader från det att bolagsavtalet undertecknats; annars förfaller bolagsbildningen.

– Bolagsordning, på samma sätt som bolagsavtal, är också ett offentligt dokument och innehåller i stort sett samma saker.

I fråga om bolagsavtalet bör man särskilt beakta bolagsmännens personliga ansvar för bolagets skulder, regler för privatuttag samt beslutsfattande och arbetsfördelning, listar Sundback.

Delägaravtal, bolagsordning och bolagsavtal är företagarens viktigaste juridiska dokument, och det lönar sig att  vända sig till en expert när man uppgör dem.

– Det är inte värt att använda någon standard modell för dessa dokument, eftersom situationen för varje företag är annorlunda. Vi erbjuder en gratis företagsbesiktning där vi kan gå genom dessa dokument tillsammans, Sundback slutar.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Lyckat företagsköp ger större muskler

19.10.2021 | Nyheter
I våras blev ingenjörsbyrån och underleverantörsföretaget Esko Group en del av Scansolo, och ett halvår efter att företagsaffären gjordes, är nu det praktiska arbetet med att verkställa fusionen i full gång. Det var många pusselbitar som skulle läggas innan köpebreven kunde skrivas under, och VD Markku Rinnasto medger utan omsvep att utan VASEKs hjälp skulle processen ha varit betydligt mer utmanande.
Läs mera

Företagen tror att flygresandet återhämtar sig – det finns behov av flera flygförbindelser

19.10.2021 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Österbottens handelskammare gjorde i oktober en flygenkät, som skickades till cirka 600 företag i Vasaregionen. Även Vasa Företagare skickade enkäten till sina medlemsföretag. 207 företag i regionen svarade på enkäten.
Läs mera

Nya styrelsemedlemmar till VASEKs styrelse vid extra bolagsstämma

14.10.2021 | Nyheter
VASEKs extra bolagsstämma hölls den 11 oktober på begäran av bolagets ägarkommuner. På grund av kommunalvalet ville ägarkommunerna uppdatera sina representanter i styrelsen för det regionala utvecklingsbolaget.
Läs mera

Alla drar nytta av ett hållbart ledarskap: arbetstagaren, arbetsgivaren, i slutändan själva arbetet

14.10.2021 | Nyheter
Under webbinariet som anordnades av projektet Future Cleantech Solutions den 7 oktober höll föreläsare, förändringsledare och utbildaren Ulrika Sedin en föreläsning om hållbart ledarskap i en föränderlig värld. Moderator för webbinariet var Jon Moraeus, internationell affärsutvecklare hos Future Cleantech Solutions. Intresset var stort med över 300 anmälda från både svenska och finska sidan av Kvarken.
Läs mera

Det finns hundratals lediga arbetsplatser i Vasaregionen – företagen lockar talanger tillsammans

13.10.2021 | Nyheter
Sex företag och organisationer i Vasaregionen samt Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Vasa stad satsar på en gemensam rekryteringskampanj för att få kompetent arbetskraft till regionen. Med i kampanjen är Hitachi Energy, Mirka, Vasa Centralsjukhus, Wapice, VEO och Wärtsilä.
Läs mera

EnergyWeek ordnas i mars 2022

12.10.2021 | Nyheter
EnergyWeek, det mest betydelsefulla internationella nätverknings- och businessevenemanget för energibranschen i de Nordiska länderna, kommer återigen den 21–25 mars 2022, denna gång som femdagars evenemang i stället för fyra dagar som tidigare år. Anmälan till evenemanget öppnas i början av nästa år och nu redan har nästan 200 utställare bekräftat sitt deltagande i evenemanget.
Läs mera

Från hemvård till eget tvätteri

05.10.2021 | Nyheter
I en alldeles nybyggd hall i Storkyro hittar vi Katri Soisalo i färd med att mata in mattor i en mattvättningsmaskin – också den splitterny. Katri har alldeles nyligen kommit i gång med sitt företag Yty-Pyykkärit, efter flera månader av förberedelser.
Läs mera

Det går inte att lägga ut företagarens ansvar för företagets ekonomi

04.10.2021 | Nyheter
I bästa fall är en bokföringsbyrå en guldvärdig hjälp för en företagare och särskilt för en ny företagare. Bokföringsbyrån kan bland annat utföra företagets redovisnings- och andra ekonomiförvaltningsuppgifter, så det är inte sak samma vilken bokföringsbyrå man väljer för sitt företag. Flera bokföringsbyråer erbjuder även andra tjänster än bara ekonomiförvaltning.
Läs mera