Maria startade eget på eget sätt

04.01.2021

Maritima 1Maria Mannfolk har under hösten startat upp Maritima Bokföringsbyrå i sin hemkommun Korsnäs. Hon övertar stegvis Bror Södergrans kunder, vartefter han själv trappar ner sin verksamhet på Williams Korsnäs Ab – ett bra sätt att bygga upp sin kundkrets, samtidigt som hon har tillgång till en sakkunnig mentor.

Tacksamt att få överta befintlig kundkrets

Att det skulle bli ekonomi och redovisning var inte självklart, men tanken på att bli egen företagare har alltid funnits med i bilden för Maria Mannfolk, som är uppvuxen i en företagarfamilj i Korsnäs. Nu vill hon ge personlig och nära service till alla andra företagare i hemkommunen. Tröskeln till Maritima Bokföringsbyrå ska vara låg.

Maritima 6

Maria hade jobbat som bokförare både inom den privata och offentliga sektorn några år när hon, som så många andra, började jobba på distans i våras. Den långa arbetsvägen in till Vasa saknade hon inte, och distansarbetet fungerade över förväntan. Tanken på att fortsätta jobba hemifrån – men som egen företagare – växte sig allt starkare.

– Jag började med att ringa Williams Korsnäs Ab och traktens mångåriga bokförare Bror Södergran för att höra hans åsikter om framtiden här och om det kunde finnas plats för en till – eftersom jag redan fått en del uppdragsförfrågningar. Det visade sig att Bror gärna ville börja trappa ner på sin egen verksamhet, och vi kom därför överens om att jag stegvis skulle överta hans kunder till den del de själva vill det, förklarar Maria.

Med två föräldrar som båda är egna företagare var processen med att starta eget inte helt obekant för Maria, och både budget och affärsplan gjorde hon själv upp i samband med att hon också kontaktade VASEK.

– Hela processen var klar på en och en halv vecka. Jag ville komma igång snabbt och fick precis så bra och snabb service som jag önskade, vilket var väldigt tacksamt.

Kjell Nydahl, direktör för företagstjänster på VASEK, konstaterar att Maria är en driven, positiv person som ser möjligheter och vill framåt.

– Hon kommer säkert att lyckas, tror han.

Just inom bokföringsbranschen är det relativt vanligt att en byrå övertar en annans kunder, men oftast sker det genom ett företagsköp.

– Oberoende tillvägagångssätt är ett företags ekonomi och redovisning alltid känsliga ämnen och ofta är personlig kemi avgörande. Kunden beslutar själv om vem hen anlitar för sina bokföringstjänster, fortsätter han.

Att företagarna i Korsnäs också i fortsättningen kommer att kunna välja en lokal bokförare är positivt och även Kjell tror att de uppskattar personlig service.

Maritima 3Kameran i hyllan vittnar även om Marias stora fotograferingsintresse och inom ramen för det egna företaget erbjuder Maria också pass- och porträttfotografering av olika slag. – Fotat har jag gjort sedan jag var barn, och även dragit flertalet kurser. Planen är att bygga upp den här verksamheten igen bara pandemin är över, berättar Maria.

Maria har nu inrett kontor med egen ingång i det egna huset i Korsnäs, men jobbar även delvis i på Williams med Bror, inne i byn.

–  Jag är där enligt behov, och Bror fungerar både som sakkunnig och som bollplank. Processen med att ta över hans kunder vartefter sker stegvis och det är en hel del papper att ordna –  fullmakter, kontoplaner och så vidare. Från och med årsskiftet kör jag igång på allvar,  förklarar hon.

Maria är tacksam och glad över arrangemanget och möjligheten hon fått – att inte behöva börja från noll med att bygga upp en ny, egen kundkrets.

–  Som företagare är det inte så ofta man byter bokförare och det är ett stort förtroende jag får av hans kunder. Jag vill erbjuda dem en nära och personlig service – tröskeln till min byrå ska vara låg, poängterar Maria och fortsätter:

– Korsnäs är en kommun med väldigt många företagare, och många är ensamföretagare som inte själva har någon ekonomisk utbildning eller någon att diskutera sin verksamhet med. Där hoppas jag kunna vara till hjälp. Man kan få ut en hel del av alla rader med siffror om man bara tar sig tid att diskutera på ett djupare plan, avslutar hon.

 

Text och bilder: Anna Sand/bySand

 ‹ Gå till "Nyheter"

Senaste information angående coronaläget för företagen

21.01.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Circle's Edge lockar företag som vill bli mera cirkulära och koldioxidneutrala

20.01.2021 | Nyheter
Under året 2021 startas ett nytt affärsbyggprojekt i Vasaregionen. Projektet heter Circle’s Edge och är ett affärsområde på Fågelberget i Korsholm, intill E8-vägen.
Läs mera

Ansökan för andra omgången av kostnadsstödet har inletts – förbered dig noggrant innan du ansöker

20.01.2021 | Nyheter
Den andra omgången av ansökningar om kostnadsstöd som utbetalas av Statskontoret inleddes 21.12.2020. Stödet kan sökas fram till 26.2.2021 kl. 16.15. Kostnadsstödet är avsett för nästan alla företag vars omsättning har minskat med minst 30 procent till följd av coronaviruset.
Läs mera

TietyEVRY utvidgar sin verksamhet i Vasa – omkring 160 nya arbeten

19.01.2021 | Nyheter
TietoEVRY julkaisi 13.1.2021 tiedotteen IT-tukipalveluidensa yhtenäistämisestä osana TietoEVRYn integraatiota. Vaasan seudulle tämä tarkoittaa hienoja uutisia, sillä muutoksen myötä TietoEVRY laajentaa Vaasan toimintaansa ja avaa kaupunkiin uuden IT-tukipalveluiden yksikön suomen- ja ruotsinkielisten asiakkaiden palvelemiseksi.
Läs mera

Företagare, svara på enkäten om kontinuitetsplanering

18.01.2021 | Nyheter
Studerande Ben Wahlberg från Svenska handelshögskolan gör för sin pro gradu-avhandling en enkät för finländska företag om kontinuitetsplanering.
Läs mera

Utveckla, förfina och förbättra – Expertens bästa råd för att starta en webbutik

14.01.2021 | Nyheter
Webbutiker är dagens melodi: år 2019 handlade finländarna för cirka 3,3 miljarder euro på nätet. Man får undra vad som är coronaårets 2020 siffra. Men hur ska en företagare gå till väga med att starta en webbutik? Webcores sakkunnig Joakim Östman gav sina bästa tips på Nyföretagscentrum Startias webbinar den 12 januari.
Läs mera

Företagen behövde råd och stöd under coronaåret 2020 – VASEKs kundantal fördubblades

13.01.2021 | Nyheter
Coronaåret 2020 var naturligtvis utmanande för företagen, vilket återspeglades genast från och med mars 2020 i Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivning. Företagens utmaningar, ekonomiska svårigheter och utvecklingsbehov som coronan orsakat ökade företagsrådgivningsvolymen anmärkningsvärt.
Läs mera

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten utses för första gången

11.01.2021 | Nyheter
När en arbetsplats satsar på jämställdheten mår de anställda bättre. Företag som tänker på jämställdhet har större möjlighet att utvecklas snabbare, är mer innovativa och kan också ofta uppvisa större ekonomisk lönsamhet. För att lyfta fram och hylla företag som aktivt försöker bli mer jämställda kommer priset Årets jämställdhetsföretag i Österbotten att delas ut våren 2021.
Läs mera