Maria startade eget på eget sätt

04.01.2021

Maritima 1Maria Mannfolk har under hösten startat upp Maritima Bokföringsbyrå i sin hemkommun Korsnäs. Hon övertar stegvis Bror Södergrans kunder, vartefter han själv trappar ner sin verksamhet på Williams Korsnäs Ab – ett bra sätt att bygga upp sin kundkrets, samtidigt som hon har tillgång till en sakkunnig mentor.

Tacksamt att få överta befintlig kundkrets

Att det skulle bli ekonomi och redovisning var inte självklart, men tanken på att bli egen företagare har alltid funnits med i bilden för Maria Mannfolk, som är uppvuxen i en företagarfamilj i Korsnäs. Nu vill hon ge personlig och nära service till alla andra företagare i hemkommunen. Tröskeln till Maritima Bokföringsbyrå ska vara låg.

Maritima 6

Maria hade jobbat som bokförare både inom den privata och offentliga sektorn några år när hon, som så många andra, började jobba på distans i våras. Den långa arbetsvägen in till Vasa saknade hon inte, och distansarbetet fungerade över förväntan. Tanken på att fortsätta jobba hemifrån – men som egen företagare – växte sig allt starkare.

– Jag började med att ringa Williams Korsnäs Ab och traktens mångåriga bokförare Bror Södergran för att höra hans åsikter om framtiden här och om det kunde finnas plats för en till – eftersom jag redan fått en del uppdragsförfrågningar. Det visade sig att Bror gärna ville börja trappa ner på sin egen verksamhet, och vi kom därför överens om att jag stegvis skulle överta hans kunder till den del de själva vill det, förklarar Maria.

Med två föräldrar som båda är egna företagare var processen med att starta eget inte helt obekant för Maria, och både budget och affärsplan gjorde hon själv upp i samband med att hon också kontaktade VASEK.

– Hela processen var klar på en och en halv vecka. Jag ville komma igång snabbt och fick precis så bra och snabb service som jag önskade, vilket var väldigt tacksamt.

Kjell Nydahl, direktör för företagstjänster på VASEK, konstaterar att Maria är en driven, positiv person som ser möjligheter och vill framåt.

– Hon kommer säkert att lyckas, tror han.

Just inom bokföringsbranschen är det relativt vanligt att en byrå övertar en annans kunder, men oftast sker det genom ett företagsköp.

– Oberoende tillvägagångssätt är ett företags ekonomi och redovisning alltid känsliga ämnen och ofta är personlig kemi avgörande. Kunden beslutar själv om vem hen anlitar för sina bokföringstjänster, fortsätter han.

Att företagarna i Korsnäs också i fortsättningen kommer att kunna välja en lokal bokförare är positivt och även Kjell tror att de uppskattar personlig service.

Maritima 3Kameran i hyllan vittnar även om Marias stora fotograferingsintresse och inom ramen för det egna företaget erbjuder Maria också pass- och porträttfotografering av olika slag. – Fotat har jag gjort sedan jag var barn, och även dragit flertalet kurser. Planen är att bygga upp den här verksamheten igen bara pandemin är över, berättar Maria.

Maria har nu inrett kontor med egen ingång i det egna huset i Korsnäs, men jobbar även delvis i på Williams med Bror, inne i byn.

–  Jag är där enligt behov, och Bror fungerar både som sakkunnig och som bollplank. Processen med att ta över hans kunder vartefter sker stegvis och det är en hel del papper att ordna –  fullmakter, kontoplaner och så vidare. Från och med årsskiftet kör jag igång på allvar,  förklarar hon.

Maria är tacksam och glad över arrangemanget och möjligheten hon fått – att inte behöva börja från noll med att bygga upp en ny, egen kundkrets.

–  Som företagare är det inte så ofta man byter bokförare och det är ett stort förtroende jag får av hans kunder. Jag vill erbjuda dem en nära och personlig service – tröskeln till min byrå ska vara låg, poängterar Maria och fortsätter:

– Korsnäs är en kommun med väldigt många företagare, och många är ensamföretagare som inte själva har någon ekonomisk utbildning eller någon att diskutera sin verksamhet med. Där hoppas jag kunna vara till hjälp. Man kan få ut en hel del av alla rader med siffror om man bara tar sig tid att diskutera på ett djupare plan, avslutar hon.

 

Text och bilder: Anna Sand/bySand

 ‹ Gå till "Nyheter"

Hållbarhetskväll för turismföretag

22.09.2022 | Nyheter
Projektet Hållbart Österbotten ordnade 6.9 en informationskväll med hållbarhetsinspiration på Nanoq i Jakobstad. Som inspiratör fungerade Gustav Stenbeck som har bland annat jobbat som hållbarhetschef för Petter Stordalen (Nordic Choice Hotels) och hjälpt företag som ICA, Coca-Cola, DB SChenker, Electrolux och Swedbank att utveckla sitt hållbarhetsarbete.
Läs mera

Köpare letar efter företag inom produktion och handel

21.09.2022 | Nyheter
Företagsrådgivare på Startia och VASEK föreslår som ett alternativ för dem som planerar att starta eget att köpa ett företag som redan är verksamt. Men även de som är intresserade av att köpa ett företag är ofta i kontakt med VASEK och frågar vilka typer av företag som är till salu.
Läs mera

Bli en del av lösningen genom att göra mer än minimikraven

15.09.2022 | Nyheter
Under eftermiddagsseminariet som ordnades av Projektet Byggnadsbranschens hållbara framtid i Vasaregionen och Green Building Council Finland den 7 september förberedde man sig för den cirkulära ekonomin och funderade på hur byggbranschen bör förnya sig själv. Ella Lahtinen från Green Building Council Finland påpekade att byggbranschen också vill vara en del av lösningen och inte bara en del av problemet, vilket...
Läs mera

Från hobby till projektodling och aktiebolag

13.09.2022 | Nyheter
”Market Gardening” är en form av odlingskoncept som fokuserar på jordhälsa och ekologisk odling. Kännetecknande för metoden är att man odlar många olika grödor småskaligt, men samtidigt också effektivt. Ulrica Taylor driver vid sidan om sitt normala arbete företaget Ecogai Ab inom just denna bransch.
Läs mera

Startia 30 år - Startia tidningen delas ut till varje hushåll

07.09.2022 | Nyheter
Hur startar du ett företag? Vilken hjälp kan du få för att starta eget? Vilka är de bästa tipsen för nya företagare från företag som är verksamma i Vasaregionen? Du hittar svar på dessa i Startia-tidningen, som delas ut idag 7.9. till varje hushåll i Vasaregionen.
Läs mera

Den andra ERUF-projektansökan i ekosystemavtalet öppnas 15.9

06.09.2022 | Nyheter
Den första ERUF-projektansökan med anknytning till ekosystemavtalen utlystes i maj och den andra ansökningsomgången öppnas 15.9. Den här gången finns det cirka 565 000 euro att dela ut i finansiering för projekt, som främjar de tre åtgärdshelhetsmålen som fastslagits i Vasas ekosystemavtal: ett klimatneutralt Vasa 202X, utvecklande av hamnområdet och utvecklande av forskningsinfrastrukturen. Ansökningstiden går ut 19.10.2022.
Läs mera

Kvarken Brewery är Startias Årets Nyföretagare 2022 i Vasaregionen

05.09.2022 | Nyheter
Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia har utsett Korsholmsbaserade Kvarken Bryggeri Ab till Årets Nyföretagare 2022 i Vasaregionen. Företaget, som går under marknadsföringsnamnet Kvarken Brewery, grundades 2017 av Patrik Willför, Patrik Björkman och Tore Björkman.
Läs mera

Ändringar i avtalet mellan aktörerna på GigaVaasa-området – den aktiva diskussionen om hur man ska g

02.09.2022 | Nyheter
Det finska bolaget Grafintec Oy och det indiska Epsilon Advanced Materials, som har gjort en tomtreservering på GigaVaasa-området, har i ett börsmeddelande meddelat att de häver sitt samarbetsavtal. Vasa stad fortsätter dock förhandlingarna med båda företagen.
Läs mera