Man måste förbinda sig i kontinuitet och öka FoUI-bidragen över regeringsperioder

07.10.2022

TomasHayry TommiAnttonen

VASEKs styrelseordförande, Vasas stadsdirektör Tomas Häyry, är vice ordförande i styrgruppen för det nationella Innostäder-nätverket (Innovoivat kaupungit ja yhteisöt). Vasa stad är en av 18 städer som har ingått ett innovationsekosystemavtal med arbets- och näringsministeriet. Avtalet gäller åren 2021–2027.

Häyry bedömer att ekosystemavtalets långa tidsperiod ger möjlighet för Vasa att utvecklas i enlighet med de mål som anges i avtalet. Han är också nöjd att aktörer från olika städer har gått samman för första gången och bildat Innostäder-nätverket:

– Så skapar vi förståelse i olika delar av Finland. I Innostädernas styrgrupp kan vi höra vad som planeras och implementeras någon annanstans och vi kan presentera våra egna planer.

– När det gäller innovationsverksamhet är trenden mycket bra, för även om finansieringen av ekosystemavtal är liten i sig hoppas vi att utvecklingsprojekt som får finansiering kommer att användas för att söka och få annan finansiering. Att man söker Horizon- eller annan större finansiering, till exempel.

Häyry hoppas att fortsättningen av ekosystemavtal blir tydlig.

– Det första spännande skedet är det kommande riksdagsvalet och den nya regeringen. Huruvida den nya regeringen kommer att förbinda sig till ett så långt avtal, finns ingen säkerhet. Viktigast är att det sjuåriga avtalet bör vara föremål för mellanutvärderingar och man måste ändra målsättningen vid behov, eftersom verksamhetsområden förändras väldigt snabbt, betonar Häyry och fortsätter:

– Det var utmanande för ett par år sedan att bedöma FoU-behov för sju kommande åren, och därför är det nödvändigt att se över planerna med intervaller och justera målsättningarna. Jag anser att mellanutvärderingarna är ett utmärkt tillfälle för oss att verifiera starka framsteg på utvalda teman och samtidigt kontrollera de nya behoven i en förändrad värld.

Häyry skickar också hälsningar till det kommande regeringsprogrammet:

– Vasaregionen följer på ett hälsosamt sätt morgondagens omfattande industripolitik, och det är vad Finland behöver. För att vi ska vara ett ledande industriland 2030 behövs kunskap,  och man måste ta i beaktande logistik- och infrastrukturbehov samt industriella behov för att kunna främja tillväxt och utveckling.

Häyry vill påminna om att alla städer kände i skinnet hur lång var processen innan man fick igång ekosystemavtalen.

– Mer än hälften av regeringsperioden gick innan man kunde göra konkreta åtgärder. I det nya regeringsprogrammet har vi inte råd med det, utan man måste förbinda sig till kontinuitet och ökning av FoU-bidragen över regeringsperioder.

Innostädernas styrgrupp har hittills bildat en nationell lägesbild och riktning, samt gjort en mellangranskning.

– Första resultaten och deras effektivitet. Ändra mål för att få ut mer kraft av resultaten. Det är nationellt riktigt bra att olika regioner är involverade i diskussionerna och att de inte äger rum endast inom ministeriet. Vi hoppas på tålamod och förståelse, eftersom en helt ny process tar tid innan man kan visa dess effektivitet, avslutar Häyry.

Vilket ekosystemavtal?

  • Ekosystemet är en samarbetsmodell som för samman företag, högskolor, forskningsinstitut, finansiärer och andra intressentgrupper inom FoUI-verksamhet för att sätta fart på innovationer, ny affärsverksamhet och nya lösningar för att förbättra invånarnas välfärd. Ekosystemet möjliggör till exempel unika pilot- och testmiljöer för utvecklande av produkter och tjänster. 

  • Ekosystemavtalen möjliggör ett tätare samarbete än tidigare mellan städerna och staten för att stödja forskning, utveckling och innovationer. 

  • Syftet med ekosystemavtalet är också att få mera EU-finansiering till regionen för olika utvecklingsprojekt och investeringar.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Första steget var det största

04.12.2023 | Nyheter
Trots 23 års erfarenhet av företagande och ett omfattande företagsköp för några år sedan, hade Jukka Hämäläinen inte tidigare använt sig av VASEK: s tjänster. När han nu genom en investeringsstödsansökan fått bättre insikt i organisationens serviceutbud, vill han rekommendera alla företagare att då och då ta sig tid för att stanna upp och fundera på vilken hjälp man skulle...
Läs mera

GigaVaasa-arbetet har varit mer som en ultramaraton än en maraton

30.11.2023 | Nyheter
Marko Kuokkanen, försäljnings- och marknadsföringschef för GigaVaasa, har arbetat med batterifabriksområdet i fem år. Arbetet möjliggörs delvis genom projektet Smart och hållbar batterivärdekedja, som genomförs inom ramen för innovations- och ekosystemavtalet.
Läs mera

EnergyVaasas internationaliseringspris är en gemensam prestation

24.11.2023 | Nyheter
Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar.
Läs mera

Vill du ha ett blomstrande företag ännu om 5 år?

20.11.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen ställer krav på alla typer av företag, inom alla branscher. Dessa krav kan gälla koldioxidavtryck, spårbarhet och material. Kraven ställs av såväl myndigheter, kunder som leverantörer. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för just ditt företag, hur du kan gå till väga för att uppfylla de krav och förfrågningar som ställs.
Läs mera

Garnbutiken och studion fick nya lokaler på några dagar

13.11.2023 | Nyheter
Ibland faller pusselbitarna på plats utan extra ansträngning. Detta var vad som hände i höst: Esa Siltaloppi, fotograf som ägde en lokal i hörnet av Långviksgatan och Verkstadsgatan, tog kontakt med VASEKs VD Stefan Råback och bad om tips på företag som kanske skulle vara intresserade av lokalen som blivit ledig.
Läs mera

Färsk företagare förser Österbotten med fiber

07.11.2023 | Nyheter
Det har snart gått två år sedan Joni-Pekka Kangasmäki från Laihela fick frågan av sin dåvarande arbetsgivare om han var intresserad av att köpa och driva företaget vidare. Joni-Pekka, som då jobbat med svetsning av fiberkabel för Kai Myllyniemi Oy i drygt fem år, hade aldrig tänkt tanken på att själv vara företagare.
Läs mera

Hållbarhet och investeringar diskuterades under VASEKs jubileumsturné

31.10.2023 | Nyheter
Under VASEKs 20-årsjubileum besökte Hållbarhetsturnén samtliga av VASEKs ägarkommuner. Turnén startade i mitten av september och avslutades i slutet av oktober. Totalt deltog närmare 200 personer för att nätverka, samt lära sig om företagets hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation, tillgängliga företagsstöd och förberedelser för stora investeringar planerade för Vasaregionen.
Läs mera

Förbindelsen mellan Vasa och Umeå utvecklas till en grön sjöfartskorridor

25.10.2023 | Nyheter
Vasa stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline och Kvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa.
Läs mera