Lyckat företagsköp ger större muskler

19.10.2021

Scansolo 1Teija Bergendahl, Vesa Esko och Markku Rinnasto är nöjda och tacksamma över den rådgivning och hjälp de fått från VASEK inför köpet av Esko Group. Nu pågår verkställandet av fusionen, som innebär att Scansolo kan utveckla sin verksamhet med egen designtjänst och CAM-programmering.

I våras blev ingenjörsbyrån och underleverantörsföretaget Esko Group en del av Scansolo, och ett halvår efter att företagsaffären gjordes, är nu det praktiska arbetet med att verkställa fusionen i full gång. Det var många pusselbitar som skulle läggas innan köpebreven kunde skrivas under, och VD Markku Rinnasto medger utan omsvep att utan VASEKs hjälp skulle processen ha varit betydligt mer utmanande.

Scansolo grundades för snart 30 år sedan och verkar sedan 2000 i Vörå som underleverantör åt såväl mindre som stora, globala företag inom metallbranschen och industrin. Företaget ägs av Teija Bergendahl, sysselsätter idag 18 personer och närmar sig en omsättning på fyra miljoner euro.

Esko Group i sin tur är ett planerings- och underleverantörsföretag som grundades 2016 av bröderna Vesa och Teemu Esko. De förenade då sina styrkor inom el- och automationsplanering samt mekanik- och maskinplanering och har planeringskontor och maskinverkstad i Lillkyro. Vesa Esko, som fungerar som företagets utvecklingschef, har ett förflutet som anställd på Scansolo och de båda företagen har hela tiden samarbetat och utbytt tjänster.

– När Vesa för ungefär ett år sedan berättade att en försäljning kan bli aktuell, såg vi genast en lösning som skulle vara till fördel för alla parter – också kunderna. Vi hade däremot ingen aning i vilken ände vi skulle börja, och kontaktade därför direkt VASEK, berättar Markku Rinnasto.

Kjell Nydahl, direktör för företagstjänsterna på VASEK, trädde in som rådgivare och bistod sedan de båda företagen i hela processen.

– Dylika företagsköp är alltid relativt långa processer, och det är viktigt att all fakta finns på bordet inför förhandlingarna och att allt också tas upp i köpebrevet, inleder Nydahl.

– Köparen behöver få helt klart för sig vad man köper – det finns i många fall byggnader, fordon, semesterstugor eller annat som de nya ägarna inte är intresserade att överta, utan som först måste avyttras.  Allt gås igenom noggrant, och i det här fallet krävdes fyra möten där även företagens egna jurister deltog, berättar han.

Scansolo 4Esko Groups anställda och maskinpark flyttar småningom in i Scansolos utrymmen på Vörå industriområde, och de praktiska förberedelserna pågår just nu. Scansolos personalstyrka stiger efter fusioner till över 20 personer.

Själva köpebrevet görs oftast upp av juristerna, som står för den expertisen, medan VASEKs rådgivare fungerar som en neutral part som i första hand fokuserar på vilka fakta som ska beaktas.

– En hel del e-postkorrespondens blev det under det halvår som processen tog, konstaterar Vesa Esko, som har erfarenhet av VASEKs tjänster sedan han själv grundade aktiebolag, och är tacksam för den hjälp som där finns att fås.

– Det skulle ha varit betydligt mer utmanande att genomföra affären utan Nydahls hjälp, konstaterar både han och Rinnasto.

De är båda också överens om att det tidigare samarbetet och det faktum att de var bekanta redan innan, var en fördel.

– Förmodligen skulle det hela ha tagit ännu längre tid annars, tror Teija Bergendahl. Vi hade redan förtroende för varandra.

Scansolo 6Scansolo grundades för snart 30 år sedan och verkar sedan 2000 i Vörå som underleverantör åt såväl mindre som stora, globala företag inom metallbranschen och industrin. Företaget ägs av Teija Bergendahl, sysselsätter idag 18 personer och närmar sig en omsättning på fyra miljoner euro.

Affären innebär att Scansolo nu kan utveckla sin verksamhet.

– De planerings- och designtjänster vi tidigare köpt av Esko Group, liksom även underleverantörsarbete, finns nu inom samma hus, konstaterar Rinnasto.
Fusionen verkställs under nästa år när all verksamhet flyttar till Vörå, liksom även Esko Groups anställda.

Kunderna är informerade och de kommentarer man fått på affären har varit enbart positiva – alla berörda har insett att den ger större möjligheter för alla parter. Kjell Nydahl är av samma åsikt:

– Det är en trygghet för alla med ett bolag som har större muskler bakom sig.


Text och bilder: Anna Sand

 ‹ Gå till "Nyheter"

Koll på kosmetikareglerna och dina skyldigheter

21.05.2024 | Nyheter
I Finland behöver du inget förhandstillstånd för att sälja kosmetikaprodukter men när produkten väl är till salu övervakas försäljningen av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Därför är det viktigt att du på förhand har koll på din roll och dina skyldigheter, som du hittar via Tukes hemsida.
Läs mera

Renergi Kick-off: Mot en hållbarare framtid med hjälp av cirkulär ekonomi

17.05.2024 | Nyheter
Det var stor förväntan i luften när över 30 experter och representanter för intressegrupper samlades för Renergis kick-off -evenemang i fågelbergets nya restaurang HÖK den 14.5. Evenemanget fungerade som en språngbräda till nytt tänkande och befrämjande av cirkulär ekonomi och stort intresse väcktes hos de deltagande företagarna, läroanstalterna och de övriga intressegrupperna.
Läs mera

En mer strategisk hamn

16.05.2024 | Nyheter
För närvarande pågår stora utvecklingsprojekt i Vasa hamn, och samtidigt pågår hela tiden planeringen för de kommande åren. Aktörerna inom projektet Framtidens hållbara och smarta hamn från VASEK och Kvarken Ports ordnade den 14 maj en hamnworkshop för att få största möjliga underlag för utvecklingen från branschens aktörer.
Läs mera

Synergifördelar och samarbetsplaner

15.05.2024 | Nyheter
Projektledarna för Ekosystemavtalsprojekten träffades för informationsutbyte den 14.5. Under tillfället fick ledarna för fjorton olika projekt berätta om projektets mål, framskridande, framgångar och utmaningar samt svara på frågor. Och det blev många frågor. Under förmiddagsträffen föddes såväl synergier som samarbetsplaner.
Läs mera

Företagarkassan är företagarens ekonomiska livlina

14.05.2024 | Nyheter
Hur lovande ditt företags framtid än verkar vara, har det, speciellt de senaste åren, blivit tydligt hur viktigt det är att ha något att falla tillbaka på när det oförutsedda händer. Som företagare är Företagarkassan den enda källan till inkomstrelaterad dagpenning ifall du blir arbetslös på grund av avslutad företagsverksamhet.
Läs mera

Trädgårdsintresset blev deltidssyssla

13.05.2024 | Nyheter
Efter en kylig och försenad vår är nu trädgårdssäsongen äntligen igång i Österbotten – något som Minna Saari i Tervajoki också märker som första årets företagare i just den branschen. Telefonen har gått varm de senaste veckorna och kalendern fylls med allt från beskärnings- till planteringsuppdrag.
Läs mera

Vi söker: Projektchef inom bygg- och infrasektorn

08.05.2024 | Nyheter
Vi behöver stärka våra resurser inom region- och företagsutveckling. Som projektchef kommer du att genomföra regionala utvecklingsprojekt inom bygg- och infrasektorn samt främja energieffektivitetsutvecklingen inom den byggda miljön. Det omfattar bl.a. att leda Regional Network towards Sustainable Construction 2025 -utvecklingsarbetet tillsammans med våra intressegrupper.
Läs mera

Bokföringsbyrån är fortfarande företagarens viktigaste partner

26.04.2024 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startias expertpartner Kjell Ahläng från Convido besökte VASEK i april för att träffa företagsrådgivare. Under samtalet delade han med sig av bokföringsbyråernas hälsningar till nya företagare och andra företagskunder, samt förstås till företagsrådgivarna.Enligt Ahläng har de senaste utvecklingsstegen inom ekonomiprogram revolutionerat företagens bokföring:
Läs mera