Lyckat företagsköp ger större muskler

19.10.2021

Scansolo 1Teija Bergendahl, Vesa Esko och Markku Rinnasto är nöjda och tacksamma över den rådgivning och hjälp de fått från VASEK inför köpet av Esko Group. Nu pågår verkställandet av fusionen, som innebär att Scansolo kan utveckla sin verksamhet med egen designtjänst och CAM-programmering.

I våras blev ingenjörsbyrån och underleverantörsföretaget Esko Group en del av Scansolo, och ett halvår efter att företagsaffären gjordes, är nu det praktiska arbetet med att verkställa fusionen i full gång. Det var många pusselbitar som skulle läggas innan köpebreven kunde skrivas under, och VD Markku Rinnasto medger utan omsvep att utan VASEKs hjälp skulle processen ha varit betydligt mer utmanande.

Scansolo grundades för snart 30 år sedan och verkar sedan 2000 i Vörå som underleverantör åt såväl mindre som stora, globala företag inom metallbranschen och industrin. Företaget ägs av Teija Bergendahl, sysselsätter idag 18 personer och närmar sig en omsättning på fyra miljoner euro.

Esko Group i sin tur är ett planerings- och underleverantörsföretag som grundades 2016 av bröderna Vesa och Teemu Esko. De förenade då sina styrkor inom el- och automationsplanering samt mekanik- och maskinplanering och har planeringskontor och maskinverkstad i Lillkyro. Vesa Esko, som fungerar som företagets utvecklingschef, har ett förflutet som anställd på Scansolo och de båda företagen har hela tiden samarbetat och utbytt tjänster.

– När Vesa för ungefär ett år sedan berättade att en försäljning kan bli aktuell, såg vi genast en lösning som skulle vara till fördel för alla parter – också kunderna. Vi hade däremot ingen aning i vilken ände vi skulle börja, och kontaktade därför direkt VASEK, berättar Markku Rinnasto.

Kjell Nydahl, direktör för företagstjänsterna på VASEK, trädde in som rådgivare och bistod sedan de båda företagen i hela processen.

– Dylika företagsköp är alltid relativt långa processer, och det är viktigt att all fakta finns på bordet inför förhandlingarna och att allt också tas upp i köpebrevet, inleder Nydahl.

– Köparen behöver få helt klart för sig vad man köper – det finns i många fall byggnader, fordon, semesterstugor eller annat som de nya ägarna inte är intresserade att överta, utan som först måste avyttras.  Allt gås igenom noggrant, och i det här fallet krävdes fyra möten där även företagens egna jurister deltog, berättar han.

Scansolo 4Esko Groups anställda och maskinpark flyttar småningom in i Scansolos utrymmen på Vörå industriområde, och de praktiska förberedelserna pågår just nu. Scansolos personalstyrka stiger efter fusioner till över 20 personer.

Själva köpebrevet görs oftast upp av juristerna, som står för den expertisen, medan VASEKs rådgivare fungerar som en neutral part som i första hand fokuserar på vilka fakta som ska beaktas.

– En hel del e-postkorrespondens blev det under det halvår som processen tog, konstaterar Vesa Esko, som har erfarenhet av VASEKs tjänster sedan han själv grundade aktiebolag, och är tacksam för den hjälp som där finns att fås.

– Det skulle ha varit betydligt mer utmanande att genomföra affären utan Nydahls hjälp, konstaterar både han och Rinnasto.

De är båda också överens om att det tidigare samarbetet och det faktum att de var bekanta redan innan, var en fördel.

– Förmodligen skulle det hela ha tagit ännu längre tid annars, tror Teija Bergendahl. Vi hade redan förtroende för varandra.

Scansolo 6Scansolo grundades för snart 30 år sedan och verkar sedan 2000 i Vörå som underleverantör åt såväl mindre som stora, globala företag inom metallbranschen och industrin. Företaget ägs av Teija Bergendahl, sysselsätter idag 18 personer och närmar sig en omsättning på fyra miljoner euro.

Affären innebär att Scansolo nu kan utveckla sin verksamhet.

– De planerings- och designtjänster vi tidigare köpt av Esko Group, liksom även underleverantörsarbete, finns nu inom samma hus, konstaterar Rinnasto.
Fusionen verkställs under nästa år när all verksamhet flyttar till Vörå, liksom även Esko Groups anställda.

Kunderna är informerade och de kommentarer man fått på affären har varit enbart positiva – alla berörda har insett att den ger större möjligheter för alla parter. Kjell Nydahl är av samma åsikt:

– Det är en trygghet för alla med ett bolag som har större muskler bakom sig.


Text och bilder: Anna Sand

 ‹ Gå till "Nyheter"

Hållbarhetsarbete är en fortgående process i turismbranschen

29.11.2021 | Nyheter
26 företagare från hela Österbotten hade samlats 18.11 för att delta i en informationskväll på temat Vad är hållbar och ansvarsfullt utvecklande av Turismen?
Läs mera

Rekryterings- och anställningsfrågor bör hanteras sakligt och öppet

22.11.2021 | Nyheter
DKCO Advokatbyrås sakkunniga Nathalie Myrskog, Aki Aapio och Sofia Saarikko gav deltagarna en järndos av information om rekryterings- och anställningsfrågor vid evenemanget som arrangerades av VASEK och Kust-Österbottens Företagare den 18 november.
Läs mera

Vätgasnätverket knöt nya kontakter i Vasa

16.11.2021 | Nyheter
Den 11 november 2021 samlades det nationella vätgasnätverket i Vasa. Programmet för dagen inkluderade bland annat ett vätgasseminarium i Hankens auditorium som arrangerades gemensamt av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och projektet H2 Ecosystem Roadmap. Presentationerna under seminariet gav upphov till livliga diskussioner och en hel del nya kontakter knöts.
Läs mera

Förhandlingarna om tomterna på GigaVaasa-området fortgår

12.11.2021 | Nyheter
Johnson Matthey myy akkumateriaaliliiketoimintansa, Vaasa tulee jatkamaan neuvotteluja uuden omistajan kanssa. GigaVaasa-alueen muistakin tonteista käydään keskusteluja useiden toimijoiden kanssa.
Läs mera

Prao visar arbetslivets olika möjligheter – Prao elevens tankar

12.11.2021 | Nyheter
Hej, jag är en prao elev på Vasaregionens Utveckling VASEK den här veckan.
Läs mera

Vardagslycka – medarbetarnas lycka är också viktigt för företag

11.11.2021 | Nyheter
Hur kan arbete och lycka hjälpa oss att nå framgång? Detta diskuterades på torsdag 4.11 i ett ledarskapsseminarium som anordnades i samarbete med Vasa universitetets Executive Education, Vasa stad och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK. Evenemanget lockade representanter från företagsvärlden i Vasa, både på plats i Wasa Innovation Center och på distans.
Läs mera

Lantbruksmaskiner och -byggnader är Johans nisch

09.11.2021 | Nyheter
Det är sen höst och dimman ligger tät över Vörå när vi hälsar på i Johan Asplunds verkstad på Bergbyvägen. Sedan 2007 tillbaka driver han företaget Johans Service med fokus på service och reparationer av i huvudsak lantbruksmaskiner. Största delen av arbetstiden tillbringar han ute på fält, ofta hemma hos kunden, men för två år sedan investerade han i ett...
Läs mera

Nya företag startas aktivt – Nyföretagarcentralerna i Finland rf. uppmuntrar också till ägarskiften

08.11.2021 | Nyheter
Under perioden januari–september grundades det sammanlagt 150 nya företag med hjälp av Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, vilket var 6 % mer än under motsvarande period i 2020. Att starta företag från noll är fortfarande det vanligaste sättet att bli företagare, men Nyföretagarcentralerna i Finland rf. uppmuntrar också att överväga som ett alternativ att ta över ett fungerande företag.
Läs mera