Kvarken Multimodal Link presenteras i Tallinn på TEN-T dagarna

25.09.2013

Den 16-18 oktober ordnas TEN-T dagarna i Tallinn med temat Connecting Europe – On the Move to the New TEN-T. Evenemanget innefattar både seminarier och utställningar och huvudtalare är Siim Kallas, viceordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för transport. TEN-T dagarna ordnas årligen och målet är att samla ca 700 TEN-T partners för att diskutera och debattera det nuvarande och det kommande TEN-T nätverket.

I samband med evenemanget deltar TEN-T projektet ”The Midway Alignment of the Bothnian Corridor”, även känt som Kvarken Multimodal Link, med en egen utställningsmonter och talare. Målet med utställningen är att informera om och öka synligheten för projektet. Kvarken Multimodal Links insats inleds redan den 15 oktober i Helsingfors i samband med en konferens inför evenemanget i Tallinn. I Helsingfors presenteras projektet av SSPA Sweden AB och näringslivets syn på projektet av Wärtsilä. Samma presentationer hålls även i Tallinn.

TEN-T står för Trans-European Transport Network, och målet med nätverket är att skapa förutsättningar för att gods och människor ska kunna cirkulera enkelt och effektivt mellan medlemsstaterna och försäkra internationella förbindelser. Därtill strävar man efter att nätverket ska innefatta både land-, sjö- och lufttransporter.

Projektet Kvarken Multimodal Link är initierat av Vasa stad och Umeå stad och det innefattar ett transportsystem för både gods och passagerare. Det slutgiltiga målet är att designa och utveckla en ny färja för Kvarken stråket, förbättra hamnaktiviteter och regionala logistiksystem både från en ekonomisk och miljömässig aspekt, öka marknaders dragningskraft, försäkra långsiktig operationell stabilitet, introducera innovativa teknologier och lösningar, samt att sprida ’best practices’ inom EU.

Siim Kallas på Ten-T dagarna år 2012 i Bryssel. (Fotokällan www.tentdays2013.eu)

Närmare uppgifter

Anna Måtts
anna.matts@vasek.fi‹ Gå till "Nyheter"

Nurminen Logistics utökar sin internationella verksamhet med en ny spårförbindelse i Sverige

15.04.2024 | Nyheter
Det finländska logistikföretaget Nurminen Logistics öppnar en ny spårförbindelse i Sverige. I samarbete med VÄTE Rail AB går den nya rutten via Haparanda och Umeå till Göteborg, Nordens största hamn.
Läs mera

Om du inte syns finns du inte – by Sand hjälper dig bygga ditt varumärke

11.04.2024 | Nyheter
För att ditt företag ska sticka ut i mängden och fånga intresse hos potentiella kunder behöver du en visuell identitet som skapar en enhetlig bild av ditt företag och ökar förtroendet för ditt varumärke. En snygg logo är en bra början men tar dig tyvärr inte så långt.
Läs mera

Nya men bekanta ansikten till VASEKs styrelse

04.04.2024 | Nyheter
Omsättningen för 2023 uppgick till 2,42 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat för 2023 var drygt 12 tusen euro på plus. Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 3.4.2023 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Fiskare på heltid – en frihet med många utmaningar

02.04.2024 | Nyheter
Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.
Läs mera

Rekordantal besökare på EnergyWeek 2024

25.03.2024 | Nyheter
EnergyWeek 2024 lockade än en gång ett rekordantal besökare som kom till Vasa för evenemangveckans seminarier och mässor.
Läs mera

Stig för verkningsfullhet ger en helhetsbild av arbetet inom innovationsekosystemet

21.03.2024 | Nyheter
Aktörerna inom Vasas ekosystemavtal har skapat en så kallad stig för verkningsfullhet som beskriver målen, insatserna och åtgärderna som görs inom ekosystemavtalet samt belyser framgångarna och hur de mäts.
Läs mera

Serveringstillstånd kräver egenkontroll

18.03.2024 | Nyheter
Restaurang- och caféföretagare i Finland behöver flera olika tillstånd och dokument för att bedriva sin verksamhet lagligt. Om restaurangen eller caféet planerar att servera alkoholhaltiga drycker över 2,8 procent krävs ett serveringstillstånd, som ger rätt att servera alkohol.
Läs mera

Ökad synlighet med små medel i fokus på den första marknadsföringskliniken

08.03.2024 | Nyheter
Den 7 mars samlades ett gäng egenföretagare hos Startia för att få tips på hur de kan förstärka sin marknadsföring och synas bättre bland potentiella kunder. Kvällens diskussion tog avstamp i företagarnas utmaningar och tog sedan riktning på hur man med små resurser kan få utmärkt synlighet – bara man fokuserar på rätt saker.
Läs mera