Kvarken Multimodal Link presenteras i Tallinn på TEN-T dagarna

25.09.2013

Den 16-18 oktober ordnas TEN-T dagarna i Tallinn med temat Connecting Europe – On the Move to the New TEN-T. Evenemanget innefattar både seminarier och utställningar och huvudtalare är Siim Kallas, viceordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för transport. TEN-T dagarna ordnas årligen och målet är att samla ca 700 TEN-T partners för att diskutera och debattera det nuvarande och det kommande TEN-T nätverket.

I samband med evenemanget deltar TEN-T projektet ”The Midway Alignment of the Bothnian Corridor”, även känt som Kvarken Multimodal Link, med en egen utställningsmonter och talare. Målet med utställningen är att informera om och öka synligheten för projektet. Kvarken Multimodal Links insats inleds redan den 15 oktober i Helsingfors i samband med en konferens inför evenemanget i Tallinn. I Helsingfors presenteras projektet av SSPA Sweden AB och näringslivets syn på projektet av Wärtsilä. Samma presentationer hålls även i Tallinn.

TEN-T står för Trans-European Transport Network, och målet med nätverket är att skapa förutsättningar för att gods och människor ska kunna cirkulera enkelt och effektivt mellan medlemsstaterna och försäkra internationella förbindelser. Därtill strävar man efter att nätverket ska innefatta både land-, sjö- och lufttransporter.

Projektet Kvarken Multimodal Link är initierat av Vasa stad och Umeå stad och det innefattar ett transportsystem för både gods och passagerare. Det slutgiltiga målet är att designa och utveckla en ny färja för Kvarken stråket, förbättra hamnaktiviteter och regionala logistiksystem både från en ekonomisk och miljömässig aspekt, öka marknaders dragningskraft, försäkra långsiktig operationell stabilitet, introducera innovativa teknologier och lösningar, samt att sprida ’best practices’ inom EU.

Siim Kallas på Ten-T dagarna år 2012 i Bryssel. (Fotokällan www.tentdays2013.eu)

Närmare uppgifter

Anna Måtts
anna.matts@vasek.fi‹ Gå till "Nyheter"

VASEKs företagsrådgivare nu del av det nationella nätverket för Företagarens ekonomihjälp

26.02.2024 | Nyheter
Fakturorna hopar sig, kassan ser tom ut, försäljningen går trögt, och det är svårt att hitta kunder. Företagarens vardag kan ibland vara utmanande. Genom Företagarens ekonomihjälp får företagaren förtroligt, kostnadsfritt och sakkunnigt stöd och rådgivning.
Läs mera

Starta eget-guide för blivande företagare 2024 har publicerats

15.02.2024 | Nyheter
I den nya Starta eget-guiden hittar du aktuell information som hjälper dig när du grundar ditt företag.
Läs mera

Ny flygfrakttjänst från Vasa – Jetpak levererar från dörr till dörr

06.02.2024 | Nyheter
Från och med i höst har Jetpak erbjudit sina tjänster för utgående frakt också från Vasa. Jetpak erbjuder snabba leveranser med flygfrakt från dörr till dörr.
Läs mera

Från föräldraledig till företagare och chef

30.01.2024 | Nyheter
När föräldraledigheten var slut och det var dags att återgå till arbetet, började Caroline Silfver fundera på alternativ. Helg- och kvällsarbetet inom service- och restaurangbranschen där hon jobbat som restonom lockade inte längre, och istället valde hon att förverkliga idén om att grunda eget städföretag.
Läs mera

Verkningarna av de investeringar som planerats inom GigaVaasa sträcker sig över hela Finland

22.01.2024 | Nyheter
I modellen för verkningsfullheten har de direkta och indirekta verkningarna på sysselsättningen, produktionen, värdeökningen och skatteinkomsterna av projekthelheten av de investeringar i batteriklustret som planerats i GigaVaasa-området i Vasa och Korsholm bedömts liksom också den regionala inriktningen av verkningarna på Vasaregionen och hela landet.
Läs mera

Pilotgrupp ger nystart till hållbarhetsarbete och cirkulärt tänkande

19.01.2024 | Nyheter
Pilotgruppen för projektet Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner samlades för första gången den 17 januari. Över 30 företag var på plats vid kick-off-evenemanget för att nätverka och lära känna varandra.
Läs mera

Kundantalet både sjunker och stiger

16.01.2024 | Nyheter
Statistiken för verksamhetsåret 2023 visar tillväxt inom startrådgivningen på Nyföretagscentrum Startia, medan befintliga företag inte sökte sig lika ofta till rådgivningstjänsterna. Under året nådde verksamheten hos VASEK och Startia sammanlagt 874 företag (2022: 1 193) och 639 personer som planerade att starta företag (2022: 524).
Läs mera

Projektet Bothnian Coastal Route gör debut på norra Europas största resemässa

16.01.2024 | Nyheter
Bothnian Coastal Route är ett projekt som innefattar 13 destinationer längs kustrutten runt Bottenviken och över Kvarken. Under 2024 kommer projektet att delta i 8-10 mycket viktiga europeiska marknadsföringsevenemang som riktar sig till researrangörer. Det första är Matka Workshop Day i Helsingfors i januari.
Läs mera