Kunden skall inte betala för luft – Creamarketing vill förstå kundens unika särdrag

16.05.2022

IMG 2567Karl-Johan Smeds till vänster och Tina Storsjö till höger

Yrkesstolthet, kompetens, noggrannhet och kundbetjäning. Bland annat dessa termer framkommer när VD Karl-Johan Smeds och projektledare Tina Storsjö beskriver Creamarketing Ab som leverantör av webbaserade marknadsföringslösningar.

I inledningsfasen var Creamarketing i huvudsak fokuserad på webbsidor, men så småningom utvidgade sig verksamheten till nätbutiker, bokningsprogram och olika skräddarsydda lösningar för kommunikation så som intranät och extranät samt info-TV-lösningar.

Av dessa har exempelvis e-handelns betydelse vuxit anmärkningsvärt under de senaste fem åren. Creamarketing har även satsat mycket på sitt kursbokningsprogram som de flesta österbottniska medborgar- och arbetarinstitut använder. Bland annat har man gjort en stor uppgradering av programmet för att förbättra kvalitén ytterligare. 

IMG 2581Creamarketing strävar till att ligga i framkanten av nyaste produktutveckling

En bransch i snabb utveckling ställer krav

Enligt Smeds utvecklas produktionen snabbt i och med att nya mera komplexa lösningar uppkommer ständigt.

­­­­­– Det här sätter press på utvecklarna i att adaptera ny teknologi och att verkligen göra det på rätt sätt. Följden har blivit att det ställs allt mera krav på leverantören i byggandet av hemsidor och nätbutiker, vilket samtidigt innebär att det blir allt viktigare för kunden att verkligen välja en tillräckligt kompetent partner, menar Smeds.

Särskilt under pandemitiden har behovet av nätbutiker betonats ytterligare då många företag varit tvungen att anpassa sin affärsmodell och överföra fokus allt mera till den digitala världen. Mycket tyder på att denna snabbt växande trend fortsätter.

Viktigt att ta en diskussion på förhand

Hur skall man då som ett mindre företag gå tillväga när man bygger en hemsida eller en nätbutik? Enligt Smeds är det essentiellt att kartlägga först vad man vill uppnå med sitt företag och vilken ambitionsnivå man har. Först då kan man avgöra vilken typ av lösning som lämpar sig bäst.

– Vi rekommenderar varmt att ta en diskussion med oss innan man skaffar en webbsida eller nätbutik. Det är viktigt att noggrant gå igenom och analysera behov och olika möjligheter, säger Smeds.

IMG 2588Besöksadressen för Creamarketing är Bangatan 7

Enligt Smeds är det viktigt att leverantören verkligen förstår kundens produkter och tjänster med alla dess unika särdrag för att på bästa möjliga vis kunna bedöma vilken typ av digital marknadsföringslösning som fungerar bäst för just den kunden. För att möjliggöra detta kan Creamarketing också besöka kundens företag fysiskt för att lära sig om affärsverksamheten.

Enligt Storsjö handlar det mycket också om rättvisa.

– Vi vill ge rättvisa offerter som är så pass anpassade enligt kundens behov att det verkligen är vad kunden behöver. Kunden skall inte betala för luft i vårt företag.

Bra kundbetjäning är något som man prioriterar starkt på Creamarketing.

– Ingen kund som kommer till oss är för liten eller för stor, utan alla som kommer till oss bemöts som människor och vi betjänar dem som vi själv skulle vilja bli betjänade, fastslår Storsjö.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Första steget var det största

04.12.2023 | Nyheter
Trots 23 års erfarenhet av företagande och ett omfattande företagsköp för några år sedan, hade Jukka Hämäläinen inte tidigare använt sig av VASEK: s tjänster. När han nu genom en investeringsstödsansökan fått bättre insikt i organisationens serviceutbud, vill han rekommendera alla företagare att då och då ta sig tid för att stanna upp och fundera på vilken hjälp man skulle...
Läs mera

GigaVaasa-arbetet har varit mer som en ultramaraton än en maraton

30.11.2023 | Nyheter
Marko Kuokkanen, försäljnings- och marknadsföringschef för GigaVaasa, har arbetat med batterifabriksområdet i fem år. Arbetet möjliggörs delvis genom projektet Smart och hållbar batterivärdekedja, som genomförs inom ramen för innovations- och ekosystemavtalet.
Läs mera

EnergyVaasas internationaliseringspris är en gemensam prestation

24.11.2023 | Nyheter
Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar.
Läs mera

Vill du ha ett blomstrande företag ännu om 5 år?

20.11.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen ställer krav på alla typer av företag, inom alla branscher. Dessa krav kan gälla koldioxidavtryck, spårbarhet och material. Kraven ställs av såväl myndigheter, kunder som leverantörer. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för just ditt företag, hur du kan gå till väga för att uppfylla de krav och förfrågningar som ställs.
Läs mera

Garnbutiken och studion fick nya lokaler på några dagar

13.11.2023 | Nyheter
Ibland faller pusselbitarna på plats utan extra ansträngning. Detta var vad som hände i höst: Esa Siltaloppi, fotograf som ägde en lokal i hörnet av Långviksgatan och Verkstadsgatan, tog kontakt med VASEKs VD Stefan Råback och bad om tips på företag som kanske skulle vara intresserade av lokalen som blivit ledig.
Läs mera

Färsk företagare förser Österbotten med fiber

07.11.2023 | Nyheter
Det har snart gått två år sedan Joni-Pekka Kangasmäki från Laihela fick frågan av sin dåvarande arbetsgivare om han var intresserad av att köpa och driva företaget vidare. Joni-Pekka, som då jobbat med svetsning av fiberkabel för Kai Myllyniemi Oy i drygt fem år, hade aldrig tänkt tanken på att själv vara företagare.
Läs mera

Hållbarhet och investeringar diskuterades under VASEKs jubileumsturné

31.10.2023 | Nyheter
Under VASEKs 20-årsjubileum besökte Hållbarhetsturnén samtliga av VASEKs ägarkommuner. Turnén startade i mitten av september och avslutades i slutet av oktober. Totalt deltog närmare 200 personer för att nätverka, samt lära sig om företagets hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation, tillgängliga företagsstöd och förberedelser för stora investeringar planerade för Vasaregionen.
Läs mera

Förbindelsen mellan Vasa och Umeå utvecklas till en grön sjöfartskorridor

25.10.2023 | Nyheter
Vasa stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline och Kvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa.
Läs mera