Kristoffer Jansson ny EnergyVaasa Communications & Brand Manager

04.02.2019

Kristoffer Jansson1 320 pxKristoffer Jansson, 37, från Korsholm, har utsetts till koordinator för energiklustret EnergyVaasas kommunikation och marknadsföring. Till utbildningen är Jansson ingenjör (högre YH). Han börjar på VASEK 18.2.2019. Sammanlagt 20 personer sökte uppgiften som Communications & Brand Manager.

Jansson är utexaminerad ingenjör inom informationsteknik från Yrkeshögskolan Novia. Efter examen har han kompletterat sina studier med högre yrkeshögskoleexamen Master of Engineering. Jansson kommer från posten som teknologimanager vid Vasaföretaget UpCode, där han under 12 år har varit i projektledningsuppgifter och ansvarat bland annat för internationella kundrelationer, produktutveckling och helhetsleveranser av system.

– Kristoffer känner väl till EnergyVaasa-miljön, företagen och de andra aktörerna. Han är bra på att uppträda och organisera och dessutom är han språkkunnig och van med att arbeta på ett mångsidigt sätt med lokala, inhemska och utländska kunder. Hans arbetserfarenhet kommer säkerligen att ge nytt perspektiv till marknadsföringen av EnergyVaasa och EnergyWeek speciellt internationellt, berömmer vd Stefan Råback och fortsätter:

– Kristoffer har till exempel ansvarat för arrangemangen för TEDxVasa, så det är inget främmande för honom att arrangera och koordinera ett internationellt evenemang. Han kan genast börja jobba med arrangemangen för EnergyWeek som ordnas i mars.

EW19 pysty– Det finns gott om innovation och ett starkt energikluster i Vasaregionen, vilket gör att sysselsättningsgraden är hög och nyutexaminerade hittar arbete snabbt. Regionen har ett ständigt behov av studerande och kunnig arbetskraft. Regionens energiteknologiska kunnande lockar också nya företag för att etablera sig och bli en del av energiklustret. TEDxVasa var ett sätt att få Vasaregionen på kartan och min nya uppgift känns som ett naturligt sätt att fortsätta med detta arbete, kommenterar Jansson sin nya uppgift.

Communications & Brand Manager ska marknadsföra regionen speciellt som ett kompetenscentrum för energiteknologi samt leda och koordinera det årligen återkommande internationella evenemanget EnergyWeek.

  

Nordens största koncentration för energiteknologi EnergyVaasa finns i Vasaregionen och sysselsätter ca 11 000 personer i över 140 företag. Företagens sammanlagda omsättning överstiger 4 md euro/år och över 80 % av produktionen exporteras. Under de senaste åren har regionens konkurrenskraft i ett flertal undersökningar konstaterats vara i den nationella toppen.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK är ett närings- och utvecklingsbolag som ägs av kommunerna i Vasaregionen. Bolagets huvuduppgifter är näringslivsrådgivning, regional utvecklingsverksamhet och marknadsföring av regionen. VASEK samarbetar intensivt med näringslivet, kommunerna och utbildningssektorn med målet att ständigt stärka regionens internationella konkurrenskraft.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Senaste information angående coronaläget för företagen

21.01.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Circle's Edge lockar företag som vill bli mera cirkulära och koldioxidneutrala

20.01.2021 | Nyheter
Under året 2021 startas ett nytt affärsbyggprojekt i Vasaregionen. Projektet heter Circle’s Edge och är ett affärsområde på Fågelberget i Korsholm, intill E8-vägen.
Läs mera

Ansökan för andra omgången av kostnadsstödet har inletts – förbered dig noggrant innan du ansöker

20.01.2021 | Nyheter
Den andra omgången av ansökningar om kostnadsstöd som utbetalas av Statskontoret inleddes 21.12.2020. Stödet kan sökas fram till 26.2.2021 kl. 16.15. Kostnadsstödet är avsett för nästan alla företag vars omsättning har minskat med minst 30 procent till följd av coronaviruset.
Läs mera

TietyEVRY utvidgar sin verksamhet i Vasa – omkring 160 nya arbeten

19.01.2021 | Nyheter
TietoEVRY julkaisi 13.1.2021 tiedotteen IT-tukipalveluidensa yhtenäistämisestä osana TietoEVRYn integraatiota. Vaasan seudulle tämä tarkoittaa hienoja uutisia, sillä muutoksen myötä TietoEVRY laajentaa Vaasan toimintaansa ja avaa kaupunkiin uuden IT-tukipalveluiden yksikön suomen- ja ruotsinkielisten asiakkaiden palvelemiseksi.
Läs mera

Företagare, svara på enkäten om kontinuitetsplanering

18.01.2021 | Nyheter
Studerande Ben Wahlberg från Svenska handelshögskolan gör för sin pro gradu-avhandling en enkät för finländska företag om kontinuitetsplanering.
Läs mera

Utveckla, förfina och förbättra – Expertens bästa råd för att starta en webbutik

14.01.2021 | Nyheter
Webbutiker är dagens melodi: år 2019 handlade finländarna för cirka 3,3 miljarder euro på nätet. Man får undra vad som är coronaårets 2020 siffra. Men hur ska en företagare gå till väga med att starta en webbutik? Webcores sakkunnig Joakim Östman gav sina bästa tips på Nyföretagscentrum Startias webbinar den 12 januari.
Läs mera

Företagen behövde råd och stöd under coronaåret 2020 – VASEKs kundantal fördubblades

13.01.2021 | Nyheter
Coronaåret 2020 var naturligtvis utmanande för företagen, vilket återspeglades genast från och med mars 2020 i Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivning. Företagens utmaningar, ekonomiska svårigheter och utvecklingsbehov som coronan orsakat ökade företagsrådgivningsvolymen anmärkningsvärt.
Läs mera

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten utses för första gången

11.01.2021 | Nyheter
När en arbetsplats satsar på jämställdheten mår de anställda bättre. Företag som tänker på jämställdhet har större möjlighet att utvecklas snabbare, är mer innovativa och kan också ofta uppvisa större ekonomisk lönsamhet. För att lyfta fram och hylla företag som aktivt försöker bli mer jämställda kommer priset Årets jämställdhetsföretag i Österbotten att delas ut våren 2021.
Läs mera