Kreativt tänkande och vilda visioner i Kyrolandets turismprojekts andra workshop

22.04.2021

KM toinenworkshop

Turismföretagare från Kyrolandet och aktörer med anknytning till områdets turism samlades i slutet av mars redan för andra gången för att delta i en virtuell workshop inom Kyrolandets turismprojekt. Heidi Savolainen från turismföretaget Seikkailuapinat inledde evenemanget genom att gå igenom vad som behandlats under den första workshopen, samt sparrade deltagarna att låta tankarna flöda fritt och skapa vilda visioner.

– Målet med workshopen är att vi lär oss att fördomsfritt innovera tillsammans. Turismen kommer att komma igång på nytt efter den här utmanande situationen och då måste vi vara redo, sa hon.

Efter inledningen delades deltagarna i tre grupper där var och en presenterade sig för sin grupp med hjälp av en så kallad elevator pitch.

– Det är meningen att ni under det här projektet lär känna de andra aktörerna inom ert eget område så väl att ni genast vet vem ni ska kontakta, när någon bra samarbetsmöjlighet dyker upp, konstaterade Savolainen.

Göra området känt med hjälp av ett evenemang

Under den egentliga workshopen indelades deltagarna igen i tre grupper. Alla hade som uppgift att tillsammans komma med idéer till ett evenemang som skulle få besökarna att vistas längre i området och öka dess välbekanthet.

– Vad skulle vara roligt att genomföra? Vad är vi bra på, hurdant hemligt kunnande har vi? slängde Savolainen som tankeväckare.

Som avslutning för workshopen presenterade varje grupp vad de hittat på:

  1. Gammaldags idrottsevenemang. Hålls mot slutet av juli, ett veckoslutsevenemang för hela familjen. Genomförs turvis i tre kommuner (Storkyro, Laihela, Lillkyro), alla deltar i att arrangera. Olika grenar, där man utnyttjar områdets historia och kunnande. Olika kategorier för deltagarna: familjer, tävlingsserie, osv.
  2. Förlängt 1700-talsevenemang. Det ursprungliga evenemanget samlar årligen cirka 20 000 besökare, så det lönar sig att utnyttja sådant som redan finns. Hela familjens evenemang, som går att kombinera i praktiken med vad som helst. Exempel: övernattningsmöjlighet för husvagnsturister.
  3. 10 broar runt vid Kyro älv. Ett förlängt veckoslutsevenemang, som i början ordnas endast på sommaren men senare även på vintern. Evenemanget skulle gå ut på att springa, gå eller cykla en runda. Olika serier för tävling och nöje. Möjligt att genomföra även som lagtävling och kombinera med andra grenar.

Vad till näst?

Den relativt korta idéproduktionen resulterade i tre fullständigt genomförbara evenemangsidéer.

– Även på kort tid kan man få mycket gjort. Det är bra om ni fick en känsla att ni vågar ringa företagarkompisen om ni får någon bra idé, uppmuntrade Savolainen.

Det nästa steget inom projektet är att fundera hur workshopens idéer kunde utnyttjas på bästa möjliga sätt.

– Det kräver förmodligen ett separat projekt där man koncentrerar sig enbart på att genomföra någon av de evenemangsidéer som kläcktes i den här workshopen. Därför uppmanar jag alla företagare och aktörer i regionen som är intresserade att kontakta mig, så kan vi tillsammans planera hur vi går vidare med saken. Det finns flera alternativ, men var och en av dem förutsätter att lokala aktörer själva deltar i planeringen och genomförandet, uppmanar projektchef Peter Källberg från VASEK.

– En förhoppningsvis livlig turistsäsong står för dörren, och de flesta företagare har sin dagliga verksamhet att tänka på. Därför blir det också en liten paus när det gäller infotillfällen och workshops, och vi återkommer på hösten med nya teman. Då skall vi hoppas att vi kan träffas även fysiskt, fortsätter han.

 

 ‹ Gå till "Nyheter"

Vi söker en visstidsanställd informatör-översättare (vikariat)

12.05.2021 | Nyheter
Du behärskar finska, svenska och engelska och har erfarenhet av att översätta olika slags texter. Av din arbetstid går cirka hälften till översättnings- och språkgranskningsuppgifter, huvudsakligen finska-svenska, men även svenska-finska och finska-engelska. Du deltar i genomförandet av VASEKs och Vasaregionens kommunikation, så vi hoppas att du är bra på att skriva såväl pressmeddelanden som webbtexter och artiklar.
Läs mera

Att lyssna på ungdomar – Sökande efter attraktion och hållningskraft

07.05.2021 | Nyheter
Vasa är sett till gatubilden en ungdomlig stad och faktiskt Finlands största studentstad i relation till dess befolkning. Så många som en av fem av dem man möter på gatan är universitetsstuderande. – När man lägger till ett internationellt energiteknologikluster med 160 företag och en ständig brist på sakkunniga i ekvationen behöver man inte fundera varför ett av de viktigaste...
Läs mera

Företagarivern ökade – 56 % ökning i antalet företag som grundats med hjälp av Startia

06.05.2021 | Nyheter
Grundandet av nya företag via Nyföretagarcentralerna har varit livligare än väntat sedan förra sommaren. Under januari-mars i år grundades sammanlagt 64 nya företag via Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, jämfört med 41 förra året. Antalet nystartade företag ökade alltså med hisnande 56 procent.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

06.05.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Tredje ansökningsomgången av företagens kostnadsstöd – till vem, hur och vem hjälper till?

06.05.2021 | Nyheter
Ansökningstiden för kostnadsstöd tre börjar den 27 april. Kostnadsstödet ansöks via Statskontorets elektroniska ansökningskanal (e-tjänsten).
Läs mera

Vasa efterlyser den lyckligaste människan i världen – de tre lyckligaste får Maria Veitola på besök

05.05.2021 | Nyheter
Vasa, som strävar efter att bli världens lyckligaste stad, söker den lyckligaste människan i världen för att göra känt hemligheterna till ett lyckligt liv. Medbjuden på upptäcktsresan är även mediepersonen Maria Veitola, som kommer att fördjupa sig i kandidaternas levnadshistorier och lyckoelement i en videoserie som hon gör för Vasa.
Läs mera

Husdjursgården bjuder på mys och umgänge

04.05.2021 | Nyheter
Alla som någon gång umgåtts med djur vet hur givande och lugnande det kan vara. På Aava Kertun Kotitila, husdjursgården som Anna Salmi och hennes familj driver i Södra Vallgrund, sker umgänget med stor respekt för både djur och natur.
Läs mera

Två nya för hela Kvarkenregionen betydelsefulla projekt fick finansiering

30.04.2021 | Nyheter
Med Kvarkenrådet i spetsen har Kvarkenregionen i ett brett partnerskap beviljats finansiering för två betydelsefulla projekt som ligger i tiden i och med nyheterna som lanserats de senaste veckorna.
Läs mera