Konkreta resultat och väl underbyggda underlag

27.09.2019

Uusi laivaDet treåriga MABA II-projektet (Midway Alignment Botnia Atlantica II) når sitt mål i slutet av september. Projektresultaten har sammanställts inför slutrapporteringen och de sista aktiviteterna genomfördes i somras. Förväntningarna för det gränsöverskridande projektet överträffades redan då man i god tid innan projektslut hann beställa den nya specialanpassade färjan.

– MABA II har funnits till för att ta fram underlag, däribland underlag för beslut gällande både myndigheter och finansieringsinstitut. Dessa underlag har varit nödvändiga för att kunna ta juridiskt korrekta och finansiellt sunda beslut, berättar Kvarkenrådets direktör och projektledare Mathias Lindström.

Projektets huvudsakliga förväntade resultat förverkligades: preciserade strategier kring hållbara öst-västliga transportlänkar har utvecklats och underlag skapats för att myndigheter ska kunna fatta beslut om vidare åtgärder.

De sista månaderna av projekttiden användes till att dokumentera och informera nyvalda finska riksdagsledamöter och nyinvalda europaparlamentariker om processen och åtgärderna. Även påverkansarbetet mot nationella och EU-myndigheter kommer att fortgå ända till projektslut. Syftet med påverkansarbetet är att trygga regionens intressen i samband med TEN-T revision.

VASEK var med i MABA II som en projektpartner, och logistikexpert Riitta Björkenheim är väldigt nöjd med det ovanligt konkreta och lyckade projektet:

– MABA II-projekttiden har varit både lärorik och inspirerande. Hela tiden har det varit frågan om att skapa en större helhet, framförallt geografiskt sett. Det har handlat om hur vi tryggar Kvarkentrafiken innovativt och miljövänligt och samtidigt fungerar som en del av den globala världsekonomin.

Läs mera om MABA II-projektet

Baserat på Kvarkenrådets artikel

 ‹ Gå till "Nyheter"

Senaste information angående coronaläget för företagen

02.06.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Fredrik förverkligade drömmen om eget trädgårdsföretag

02.06.2020 | Nyheter
Det är högsäsong för trädgårdsföretagen, och sedan förra våren kan Fredrik Skeppar från Övermalax räkna in sig själv i den kategorin. Det första året som egenföretagare i branschen har varit bra och de tips Fredrik fick med sig från Startia och VASEK har tillsammans med ryktet om hans företag haft god utdelning.
Läs mera

Stödpengarna till förmån för regionens företag

01.06.2020 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivningstjänster har använts flitigt under de senaste månaderna. På VASEKs företagstjänster har man hittills hjälpt över 470 olika företag med problemen och utvecklingsbehoven som coronasituationen orsakat.
Läs mera

Stöd för ensamföretagare

27.05.2020 | Nyheter
Kommunerna beviljar ensamföretagare bidrag för att stabilisera verksamheten till följd av coronaepidemin. Beslutet om bidrag för ensamföretagare fattas i den kommun som företaget i företags- och organisationsregistret har som hemkommun (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela eller Storkyro).
Läs mera

Nyheter från MoveIT-projektet

26.05.2020 | Nyheter
En ny chaufför för transportprojektet och Vasa stad fick statsunderstöd för branding av kollektivtrafiken.
Läs mera

Vasa.fi går till final i FM i kommunmarknadsföring

25.05.2020 | Nyheter
Den unika regionala webbtjänsten vasa.fi har valts med till FM-finalen i kommunmarknadsföring. Enligt Kommunförbundet utgår de arbeten som har valts ut till finalen från ett omsorgsfullt varumärkesarbete och de har resulterat i förstärkt livskraft och utveckling.
Läs mera

Nyheter från CERM-projektet

20.05.2020 | Nyheter
Finland har sedan 2016 haft en nationell färdplan för cirkulär ekonomi. Nu skall Österbotten få en egen. Tillsammans med utvecklingsbolagen i Österbotten pågår som bäst arbetet med att ta fram en färdplan för hur Österbotten, med fokus på näringslivet, kan bli en föregångare också när det gäller hållbarhet och cirkulär ekonomi.
Läs mera

Hög tid att söka krisstöd för ensamföretagare

18.05.2020 | Nyheter
Yksinyrittäjien korona-avustus on ollut haettavissa jo jonkin aikaa. VASEKilla, jossa hakemukset käydään läpi ennen kuin ne lähetetään edelleen yrityksen kotikuntaan päätöksentekoa varten, on jo käsitelty yli 280 hakemusta.
Läs mera