Koldioxidsnålare persontransport i Vasaregionen – nulägesanalysen ger grund för diskussion

09.10.2019

ilmasto ja liikenne 1920x1358

I Vasaregionen arbetar man för koldioxidsnåltransport och mobilitet. Inom projektet MoveIT – Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030 har man som mål att ta fram en verksamhetsplan för att främja de koldioxidsnåla transportservicen i vår region. Som bakgrund för utarbetandet av verksamhetsplanen publicerades en nulägesanalys över Vasaregionens transportmål.

– Vi samlade bakgrundsmaterial omfattande från olika förvaltningsområden: vilka lokala och regionala rapporter är viktiga inom detta tema och vilka nationella redogörelser anknyts till ämnet? Och hur kommunicerar man om transport till invånarna? Syftet med analysen är att väcka och, å andra sidan, upprätthålla diskussion, berättar projektspecialist Heli Siirilä från Vasa universitets Levón-institut, som har utarbetat nulägesanalysen.

Olika myndigheter tar på olika sätt ställning till koldioxidsnålhet inom transport. Den administrativa styrningen av transport är utspridd på flera andra myndigheter än bara transport- och kommunikationsministeriet. På landskaps-, regional och kommunal nivå fungerar flera olika myndigheter och deras samarbetsstrukturer, som på ett eller annat sätt berör offentlig eller privat transport.

– Analysen hjälper oss att uppfatta till exempel hur många olika samhällstransporter det finns och hur regionutvecklingsmyndigheter behandlar transporttemat. Transport smyger sig in på flera olika ställen, beskriver Siirilä.

digitalisuus ja liikenne1920x1920

– Kommunerna i regionen gör utvecklingsåtgärder inom ämnet enligt sina resurser. Ofta gör demera än vad dokumenten slutligen anger, konstaterar MoveIT:s projektchef Anna Måtts-Fransén från Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

– Vårt samhälle är rätt så bilcentrerat, vi är mycket beroende av bilar. Hur skulle Vasaregionen hantera det om man av koldioxidsnålhetsskäl ändrade på bilrelaterade skatter, utgifter och stöd, och bilismen blev mycket dyrare än i nuläget? funderar Siirilä.

Nulägesanalysen för transport fungerar nu som bas för verksamhetsplanen som tas fram i samarbete med lokala aktörer. I analysen använder man Åbo, Lahtis och Umeå som exempel på städer där koldioxidsnål transport har utvecklats och testats bland annat med hjälp av Transport som service-modellen (Mobility as a Service, MaaS).

– Tänk om den totala transportmängden blev mindre och mer hållbar? Detta arbete görs nu lite överallt och vi måste delta. Redan år 2035 borde vi röra oss koldioxidsnålt, och det är snart! betonar Måtts-Fransén.

Projektets målgrupper är, utöver regionens myndigheter och förtroendevalda, regionens invånare och företag, det vill säga alla de som rör sig i sin vardag och behöver transportservice. Projektet finansieras av Österbottens förbund med ERUF-finansiering samt Södra Österbottens NTM-central, Vasa stad och Korsholms kommun. Projektet genomförs av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK tillsammans med Vasa universitet.

Nulägesanalysen publiceras i publiceringsserien för Vasa universitets Levón-institut. Ladda ner dokumenten på adressen http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-884-9.‹ Gå till "Nyheter"

Senaste information angående coronaläget för företagen

17.09.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

På HammasSydän står kunden i centrum

16.09.2020 | Nyheter
Henrika Koivusalo, munhygienist från Lillkyro, grundade eget företag 2018 efter att ha fullgjort företagarens yrkesexamen organiserad av Vamia. – Det var rätt tillfälle och skede i livet, och jag ville prova på företagande. Om jag hade haft ett permanent jobb skulle jag nog ha lämnat tanken på att bli förtagare.
Läs mera

Stöd för ensamföretagare

14.09.2020 | Nyheter
Kommunerna beviljar ensamföretagare bidrag för att stabilisera verksamheten till följd av coronaepidemin. Beslutet om bidrag för ensamföretagare fattas i den kommun som företaget i företags- och organisationsregistret har som hemkommun (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela eller Storkyro).
Läs mera

Namnet på Vasaregionens kollektivtrafik avgörs genom omröstning – är det Blinkka, Lifti eller Vindi?

14.09.2020 | Nyheter
Vasa stad och Korsholms kommun fick av invånarna in sammanlagt över 600 förslag till namn på den nya regionala kollektivtrafiken, som inleder sin verksamhet år 2022. Kollektivtrafiken planeras och utvecklas tillsammans med invånarna för att den ska fungera och namnet på den väljs genom omröstning. Ett expertråd valde ut följande tre förslag till omröstningen: Blinkka, Lifti och Vindi.
Läs mera

Förnyade vasa.fi belönades i FM i kommunmarknadsföring

09.09.2020 | Nyheter
Webbtjänsten vasa.fi förnyades förra hösten och erhöll ett hedersomnämnande i FM i kommunmarknadsföring. Webbplatsen, som är ett resultat av samarbete mellan Vasa stad, Visit Vasa, Vasaregionen och UNESCO:s naturarvsobjekt, presenterar service och evenemang i Vasaregionen på en enda webbplats.
Läs mera

Berny’s företagare glada över bra sommar efter den tuffa våren

02.09.2020 | Nyheter
Ett halvår har gått sedan pandemin blev ett faktum och Finland gick in för lockdown. Många var de företagare som över en natt tvingades stänga ner sin verksamhet. Till dem hör Tommy Pellas och Patricia Nedergård, som övertog restaurang Berny’s vid Replot bro för tre år sedan.
Läs mera

Det är lätt att bli företagare eller börja med företagaraktig verksamhet

31.08.2020 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startia sammanträdde den 27.8 med experter inom lättföretagarverksamhet och faktureringstjänster på linjen och inbjöd även de som är intresserade av företagande och företagaraktig verksamhet till rutan. Under en timmes webinarie fick deltagarna lära sig skillnaderna mellan de olika tjänster och hur enkelt det är att bli företagare eller börja med företagaraktig verksamhet.
Läs mera

Tävling - Städa din strand och vinn priser!

26.08.2020 | Nyheter
Tillsammans med Siisti Biitsi – Snygg Beach ordnar vi en skräpsamlartävling i Österbotten för att minska på skräp och plast i havet i vår fina Österbottniska skärgård.
Läs mera