Koldioxidsnålare persontransport i Vasaregionen – nulägesanalysen ger grund för diskussion

09.10.2019

ilmasto ja liikenne 1920x1358

I Vasaregionen arbetar man för koldioxidsnåltransport och mobilitet. Inom projektet MoveIT – Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030 har man som mål att ta fram en verksamhetsplan för att främja de koldioxidsnåla transportservicen i vår region. Som bakgrund för utarbetandet av verksamhetsplanen publicerades en nulägesanalys över Vasaregionens transportmål.

– Vi samlade bakgrundsmaterial omfattande från olika förvaltningsområden: vilka lokala och regionala rapporter är viktiga inom detta tema och vilka nationella redogörelser anknyts till ämnet? Och hur kommunicerar man om transport till invånarna? Syftet med analysen är att väcka och, å andra sidan, upprätthålla diskussion, berättar projektspecialist Heli Siirilä från Vasa universitets Levón-institut, som har utarbetat nulägesanalysen.

Olika myndigheter tar på olika sätt ställning till koldioxidsnålhet inom transport. Den administrativa styrningen av transport är utspridd på flera andra myndigheter än bara transport- och kommunikationsministeriet. På landskaps-, regional och kommunal nivå fungerar flera olika myndigheter och deras samarbetsstrukturer, som på ett eller annat sätt berör offentlig eller privat transport.

– Analysen hjälper oss att uppfatta till exempel hur många olika samhällstransporter det finns och hur regionutvecklingsmyndigheter behandlar transporttemat. Transport smyger sig in på flera olika ställen, beskriver Siirilä.

digitalisuus ja liikenne1920x1920

– Kommunerna i regionen gör utvecklingsåtgärder inom ämnet enligt sina resurser. Ofta gör demera än vad dokumenten slutligen anger, konstaterar MoveIT:s projektchef Anna Måtts-Fransén från Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

– Vårt samhälle är rätt så bilcentrerat, vi är mycket beroende av bilar. Hur skulle Vasaregionen hantera det om man av koldioxidsnålhetsskäl ändrade på bilrelaterade skatter, utgifter och stöd, och bilismen blev mycket dyrare än i nuläget? funderar Siirilä.

Nulägesanalysen för transport fungerar nu som bas för verksamhetsplanen som tas fram i samarbete med lokala aktörer. I analysen använder man Åbo, Lahtis och Umeå som exempel på städer där koldioxidsnål transport har utvecklats och testats bland annat med hjälp av Transport som service-modellen (Mobility as a Service, MaaS).

– Tänk om den totala transportmängden blev mindre och mer hållbar? Detta arbete görs nu lite överallt och vi måste delta. Redan år 2035 borde vi röra oss koldioxidsnålt, och det är snart! betonar Måtts-Fransén.

Projektets målgrupper är, utöver regionens myndigheter och förtroendevalda, regionens invånare och företag, det vill säga alla de som rör sig i sin vardag och behöver transportservice. Projektet finansieras av Österbottens förbund med ERUF-finansiering samt Södra Österbottens NTM-central, Vasa stad och Korsholms kommun. Projektet genomförs av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK tillsammans med Vasa universitet.

Nulägesanalysen publiceras i publiceringsserien för Vasa universitets Levón-institut. Ladda ner dokumenten på adressen http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-884-9.‹ Gå till "Nyheter"

Samarbete, nyckeln till framgång

05.06.2020 | Nyheter
Heidi Uskaure verkar som ensamföretagare i ett företag som heter Pieni Idea. Uskaure beskriver sitt företag som “kreativa agenters kontor”, som erbjuder marknadsföringstjänster med låg tröskel till mindre och större behov. Företaget består av en grupp freelancers som utför marknadsföring i Vasaregionen samt annanstans i Finland.  
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

04.06.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Stöd för ensamföretagare

03.06.2020 | Nyheter
Kommunerna beviljar ensamföretagare bidrag för att stabilisera verksamheten till följd av coronaepidemin. Beslutet om bidrag för ensamföretagare fattas i den kommun som företaget i företags- och organisationsregistret har som hemkommun (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela eller Storkyro).
Läs mera

Fredrik förverkligade drömmen om eget trädgårdsföretag

02.06.2020 | Nyheter
Det är högsäsong för trädgårdsföretagen, och sedan förra våren kan Fredrik Skeppar från Övermalax räkna in sig själv i den kategorin. Det första året som egenföretagare i branschen har varit bra och de tips Fredrik fick med sig från Startia och VASEK har tillsammans med ryktet om hans företag haft god utdelning.
Läs mera

Stödpengarna till förmån för regionens företag

01.06.2020 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivningstjänster har använts flitigt under de senaste månaderna. På VASEKs företagstjänster har man hittills hjälpt över 470 olika företag med problemen och utvecklingsbehoven som coronasituationen orsakat.
Läs mera

Nyheter från MoveIT-projektet

26.05.2020 | Nyheter
En ny chaufför för transportprojektet och Vasa stad fick statsunderstöd för branding av kollektivtrafiken.
Läs mera

Vasa.fi går till final i FM i kommunmarknadsföring

25.05.2020 | Nyheter
Den unika regionala webbtjänsten vasa.fi har valts med till FM-finalen i kommunmarknadsföring. Enligt Kommunförbundet utgår de arbeten som har valts ut till finalen från ett omsorgsfullt varumärkesarbete och de har resulterat i förstärkt livskraft och utveckling.
Läs mera

Nyheter från CERM-projektet

20.05.2020 | Nyheter
Finland har sedan 2016 haft en nationell färdplan för cirkulär ekonomi. Nu skall Österbotten få en egen. Tillsammans med utvecklingsbolagen i Österbotten pågår som bäst arbetet med att ta fram en färdplan för hur Österbotten, med fokus på näringslivet, kan bli en föregångare också när det gäller hållbarhet och cirkulär ekonomi.
Läs mera