Koldioxidsnålare persontransport i Vasaregionen – nulägesanalysen ger grund för diskussion

09.10.2019

ilmasto ja liikenne 1920x1358

I Vasaregionen arbetar man för koldioxidsnåltransport och mobilitet. Inom projektet MoveIT – Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030 har man som mål att ta fram en verksamhetsplan för att främja de koldioxidsnåla transportservicen i vår region. Som bakgrund för utarbetandet av verksamhetsplanen publicerades en nulägesanalys över Vasaregionens transportmål.

– Vi samlade bakgrundsmaterial omfattande från olika förvaltningsområden: vilka lokala och regionala rapporter är viktiga inom detta tema och vilka nationella redogörelser anknyts till ämnet? Och hur kommunicerar man om transport till invånarna? Syftet med analysen är att väcka och, å andra sidan, upprätthålla diskussion, berättar projektspecialist Heli Siirilä från Vasa universitets Levón-institut, som har utarbetat nulägesanalysen.

Olika myndigheter tar på olika sätt ställning till koldioxidsnålhet inom transport. Den administrativa styrningen av transport är utspridd på flera andra myndigheter än bara transport- och kommunikationsministeriet. På landskaps-, regional och kommunal nivå fungerar flera olika myndigheter och deras samarbetsstrukturer, som på ett eller annat sätt berör offentlig eller privat transport.

– Analysen hjälper oss att uppfatta till exempel hur många olika samhällstransporter det finns och hur regionutvecklingsmyndigheter behandlar transporttemat. Transport smyger sig in på flera olika ställen, beskriver Siirilä.

digitalisuus ja liikenne1920x1920

– Kommunerna i regionen gör utvecklingsåtgärder inom ämnet enligt sina resurser. Ofta gör demera än vad dokumenten slutligen anger, konstaterar MoveIT:s projektchef Anna Måtts-Fransén från Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

– Vårt samhälle är rätt så bilcentrerat, vi är mycket beroende av bilar. Hur skulle Vasaregionen hantera det om man av koldioxidsnålhetsskäl ändrade på bilrelaterade skatter, utgifter och stöd, och bilismen blev mycket dyrare än i nuläget? funderar Siirilä.

Nulägesanalysen för transport fungerar nu som bas för verksamhetsplanen som tas fram i samarbete med lokala aktörer. I analysen använder man Åbo, Lahtis och Umeå som exempel på städer där koldioxidsnål transport har utvecklats och testats bland annat med hjälp av Transport som service-modellen (Mobility as a Service, MaaS).

– Tänk om den totala transportmängden blev mindre och mer hållbar? Detta arbete görs nu lite överallt och vi måste delta. Redan år 2035 borde vi röra oss koldioxidsnålt, och det är snart! betonar Måtts-Fransén.

Projektets målgrupper är, utöver regionens myndigheter och förtroendevalda, regionens invånare och företag, det vill säga alla de som rör sig i sin vardag och behöver transportservice. Projektet finansieras av Österbottens förbund med ERUF-finansiering samt Södra Österbottens NTM-central, Vasa stad och Korsholms kommun. Projektet genomförs av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK tillsammans med Vasa universitet.

Nulägesanalysen publiceras i publiceringsserien för Vasa universitets Levón-institut. Ladda ner dokumenten på adressen http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-884-9.‹ Gå till "Nyheter"

Lämna bilen hemma och låt samåkningsapplikationen sköta transporten

13.11.2019 | Nyheter
Tänk om du kunde lämna bilen hemma och i stället logga in i mobilapplikationen för att se om någon i närområdet har plats för en i sin bil eller taxi. Eller välja egen bil och kolla i appen ifall någon är på väg åt samma håll och behöver skjuts.
Läs mera

Vasaregionen väl framme i ryska resemedia

11.11.2019 | Nyheter
I juli besökte fyra representanter från ryska turisminriktade medier Vasaregionen för att bekanta sig med våra attraktioner och den vackra naturen. Det var inget slumpmässigt besök, även om området nog väckt intresse i grannlandet i öst på sistone, utan bakom det hela ligger företagsgruppsprojektet Archipelago Attractions.
Läs mera

Kjell Nydahl är Årets 2019 ägarskiftesexpert

06.11.2019 | Nyheter
Direktör för företagstjänster Kjell Nydahl från Vasaregionens Utveckling Ab VASEK belönades som Årets 2019 ägarskiftesexpert. Priset utdelades på Ägarskifte 2019-konferensen i Helsingfors.
Läs mera

Från passion till butik

04.11.2019 | Nyheter
Att en ny affär slår upp dörrarna i centrum av Laihela hör inte till vardagen, men i september hände det. Mia Thel, som i flera år innan redan haft sin hobby som ett deltidsföretag, valde att satsa fullt ut på sin passion – hundar – och erbjuder förutom olika skolningstjänster nu också en fysisk butik med det mesta som rör hundar.
Läs mera

Otnässtuderanden imponerades över företagslivet i Vasa

31.10.2019 | Nyheter
Arbetsgivare från Vasa reste tillsammans till Otnäs i Esbo för att locka diplomingenjör- och arkitektstuderanden att komma och arbeta i Vasa. Studerandena imponerades över regionens mångsidiga arbetsmöjligheter.
Läs mera

Företagsmentorn ger företagaren moraliskt stöd

30.10.2019 | Nyheter
Att vara egenföretagare behöver inte betyda att allt ska göras på egen hand, utan det lönar sig för företagare att stödja sig på mer erfarna företagsexperter. Att kontakta en företagsmentor är ett beaktansvärt alternativ för småföretagare som behöver en erfaren och sakkunnig mentor som stöd. Företagsmentorns uppgift är att sparra sin adept till exempel när det gäller beslutsfattande.
Läs mera

Norwegian lanserar 1.11 ny inrikeslinje till Vasa från Helsingfors

24.10.2019 | Nyheter
Norwegian fortsätter att utveckla linjenätet i Finland och lanserar ny inrikeslinje mellan Helsingfors-Vanda och Vasa. Med start första november kommer Norwegian att flyga mellan Helsingfors och Vasa två gånger i veckan, på måndagar och fredagar.
Läs mera

Vasa kräver: Vasagatorna bör ges en Vasaidentitet

23.10.2019 | Nyheter
I Vasa har man med oro lagt märke till att Vasagator på olika håll i Finland – och rentav i världen – inte just alls påminner om det äkta Vasa. Vasagatorna saknar såväl havsutsikt, Strömsö som även världsarv. Inte ens antalet soliga dagar motsvarar nivån i Vasa.
Läs mera