Koldioxidsnålare persontransport i Vasaregionen – nulägesanalysen ger grund för diskussion

09.10.2019

ilmasto ja liikenne 1920x1358

I Vasaregionen arbetar man för koldioxidsnåltransport och mobilitet. Inom projektet MoveIT – Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030 har man som mål att ta fram en verksamhetsplan för att främja de koldioxidsnåla transportservicen i vår region. Som bakgrund för utarbetandet av verksamhetsplanen publicerades en nulägesanalys över Vasaregionens transportmål.

– Vi samlade bakgrundsmaterial omfattande från olika förvaltningsområden: vilka lokala och regionala rapporter är viktiga inom detta tema och vilka nationella redogörelser anknyts till ämnet? Och hur kommunicerar man om transport till invånarna? Syftet med analysen är att väcka och, å andra sidan, upprätthålla diskussion, berättar projektspecialist Heli Siirilä från Vasa universitets Levón-institut, som har utarbetat nulägesanalysen.

Olika myndigheter tar på olika sätt ställning till koldioxidsnålhet inom transport. Den administrativa styrningen av transport är utspridd på flera andra myndigheter än bara transport- och kommunikationsministeriet. På landskaps-, regional och kommunal nivå fungerar flera olika myndigheter och deras samarbetsstrukturer, som på ett eller annat sätt berör offentlig eller privat transport.

– Analysen hjälper oss att uppfatta till exempel hur många olika samhällstransporter det finns och hur regionutvecklingsmyndigheter behandlar transporttemat. Transport smyger sig in på flera olika ställen, beskriver Siirilä.

digitalisuus ja liikenne1920x1920

– Kommunerna i regionen gör utvecklingsåtgärder inom ämnet enligt sina resurser. Ofta gör demera än vad dokumenten slutligen anger, konstaterar MoveIT:s projektchef Anna Måtts-Fransén från Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

– Vårt samhälle är rätt så bilcentrerat, vi är mycket beroende av bilar. Hur skulle Vasaregionen hantera det om man av koldioxidsnålhetsskäl ändrade på bilrelaterade skatter, utgifter och stöd, och bilismen blev mycket dyrare än i nuläget? funderar Siirilä.

Nulägesanalysen för transport fungerar nu som bas för verksamhetsplanen som tas fram i samarbete med lokala aktörer. I analysen använder man Åbo, Lahtis och Umeå som exempel på städer där koldioxidsnål transport har utvecklats och testats bland annat med hjälp av Transport som service-modellen (Mobility as a Service, MaaS).

– Tänk om den totala transportmängden blev mindre och mer hållbar? Detta arbete görs nu lite överallt och vi måste delta. Redan år 2035 borde vi röra oss koldioxidsnålt, och det är snart! betonar Måtts-Fransén.

Projektets målgrupper är, utöver regionens myndigheter och förtroendevalda, regionens invånare och företag, det vill säga alla de som rör sig i sin vardag och behöver transportservice. Projektet finansieras av Österbottens förbund med ERUF-finansiering samt Södra Österbottens NTM-central, Vasa stad och Korsholms kommun. Projektet genomförs av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK tillsammans med Vasa universitet.

Nulägesanalysen publiceras i publiceringsserien för Vasa universitets Levón-institut. Ladda ner dokumenten på adressen http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-884-9.‹ Gå till "Nyheter"

Nurminen Logistics utökar sin internationella verksamhet med en ny spårförbindelse i Sverige

15.04.2024 | Nyheter
Det finländska logistikföretaget Nurminen Logistics öppnar en ny spårförbindelse i Sverige. I samarbete med VÄTE Rail AB går den nya rutten via Haparanda och Umeå till Göteborg, Nordens största hamn.
Läs mera

Om du inte syns finns du inte – by Sand hjälper dig bygga ditt varumärke

11.04.2024 | Nyheter
För att ditt företag ska sticka ut i mängden och fånga intresse hos potentiella kunder behöver du en visuell identitet som skapar en enhetlig bild av ditt företag och ökar förtroendet för ditt varumärke. En snygg logo är en bra början men tar dig tyvärr inte så långt.
Läs mera

Nya men bekanta ansikten till VASEKs styrelse

04.04.2024 | Nyheter
Omsättningen för 2023 uppgick till 2,42 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat för 2023 var drygt 12 tusen euro på plus. Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 3.4.2023 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Fiskare på heltid – en frihet med många utmaningar

02.04.2024 | Nyheter
Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.
Läs mera

Rekordantal besökare på EnergyWeek 2024

25.03.2024 | Nyheter
EnergyWeek 2024 lockade än en gång ett rekordantal besökare som kom till Vasa för evenemangveckans seminarier och mässor.
Läs mera

Stig för verkningsfullhet ger en helhetsbild av arbetet inom innovationsekosystemet

21.03.2024 | Nyheter
Aktörerna inom Vasas ekosystemavtal har skapat en så kallad stig för verkningsfullhet som beskriver målen, insatserna och åtgärderna som görs inom ekosystemavtalet samt belyser framgångarna och hur de mäts.
Läs mera

Serveringstillstånd kräver egenkontroll

18.03.2024 | Nyheter
Restaurang- och caféföretagare i Finland behöver flera olika tillstånd och dokument för att bedriva sin verksamhet lagligt. Om restaurangen eller caféet planerar att servera alkoholhaltiga drycker över 2,8 procent krävs ett serveringstillstånd, som ger rätt att servera alkohol.
Läs mera

Ökad synlighet med små medel i fokus på den första marknadsföringskliniken

08.03.2024 | Nyheter
Den 7 mars samlades ett gäng egenföretagare hos Startia för att få tips på hur de kan förstärka sin marknadsföring och synas bättre bland potentiella kunder. Kvällens diskussion tog avstamp i företagarnas utmaningar och tog sedan riktning på hur man med små resurser kan få utmärkt synlighet – bara man fokuserar på rätt saker.
Läs mera