Klustret inom spelindustrin beroende av samarbete och nätverk

28.09.2017

Jussi LoukiainenVasa yrkeshögskolas projekt West Coast Game Lab har som mål att generera ett spelkluster till Vasaregionen. Jussi Loukiainen från Muova är projektchef för Game Lab och befrämjar spelbranschen, där företag normalt bildas genom hobby och passion.

– I våra Game Lab -lokaler på YLE på Brändö finns för tillfället totalt fyra företag som har hyrt lokaler och därtill är det också möjligt att arbeta i de gemensamma utrymmen. I regionen finns det ett tiotal företag inom spelindrustin och därtill ett fåtal spelutvecklingsteam, som planerar att starta ett företag. Gemensamma utrymmen är viktiga eftersom branschen utvecklas, och företag kan få medvind, bara genom samarbete och nätverk. På internet kan man hitta information om utveckling av spel, men nog är det viktigare med ett ömsesidigt stöd. När alla siktar på samma globala marknader, är företagen inte konkurrenter med varandra och samarbetet och utbytet av know-how kommer naturligt, berättar Loukiainen.

– Medlemmarna i spelutvecklingsteamen är ofta utspridda runtom i Finland, och nya företag eller team har inte alla nödvändiga kompetenser. Genom Game Labs nätverk kan vi söka det expertis som ska behövas, såsom grafiska formgivare, musikbranschkunniga, specialister inom marknadsföring och finansiering eller exempelvis experter inom intäktsgenerering, som är en viktig del för spelen.

peliala1– VASEK och Nyföretagscentrum Startia har varit en god samarbetspartner för oss, eftersom ett spelföretag, som börjar via Startia, får smidigt och enkelt all det hjälp som behövs med att utarbeta en affärsplan och starta ett företag. Från Nedre torget har man i sin tur skickat vidare till oss de företag, som behöver nätverk och just till spelindustrin hörande hjälp, säger Loukiainen tacksamt.

Målet är, enligt Loukiainen, att vid året 2020 skulle West Coast Game Lab vara Europas bästa ställe att göra spel. Klustret söker tillväxt genom nya, framväxande företag och syftar till att komma med åtminstone ett par framgångsrika spel ut på världsmarknaden.

– Exempelvis till Apples AppStore kommer det 600 nya spel dagligen, så spelen behöver verkligen sticka ut från mängden för att lyckas. Företag inom spelindustrin bör redan från början fundera på en systematisk marknadsföring och hantera professionellt hela projektet.

peliala2I det regionala spelindustriklustret går man enligt Loukiainen lite mot de nuvarande trenderna, eftersom många företag gör primärt PC-spel, där det finns mindre konkurrens än vid mobilspel.

– Att dela ditt eget spel på nätet är verkligen populärt och även e-sport har ökat kraftigt. Att umgås är en viktig faktor, eftersom genom spel kan du ansluta med dina vänner, fastän de fysiskt kan vara runt om i världen.

Loukiainen har haft energibranschens kluster som en förebild för spelindustrins klustermodell, eftersom även företag inom EnergyVaasa, både stora och små, samarbetar tätt och aktivt när de siktar på exportmarknaderna. Enligt hans uppfattning, kan även energisektorn få ett ordentligt lyft från spelindustrin.

– Enligt internationella undersökningar har tiden, som används för att arbeta, minskat medan man spenderar mera tid med spelen än tidigare. Anledningen till detta är förutom att spelen är bra också att framgång i spelen ger en vanebildande känsla om kontroll. Den här känslan borde man kunna föra över till en industrimiljö, där det kunde orsaka ett språng i företags produktivitet, när man arbetar nästan bara för skojs skull.

 

Företagsrådgivning för företag inom spelbranschen erbjuds av Nyföretagscentrum Startia. Boka en tid till hos företagsrådgivare här.

 

 ‹ Gå till "Nyheter"

Senaste information angående coronaläget för företagen

21.01.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Circle's Edge lockar företag som vill bli mera cirkulära och koldioxidneutrala

20.01.2021 | Nyheter
Under året 2021 startas ett nytt affärsbyggprojekt i Vasaregionen. Projektet heter Circle’s Edge och är ett affärsområde på Fågelberget i Korsholm, intill E8-vägen.
Läs mera

Ansökan för andra omgången av kostnadsstödet har inletts – förbered dig noggrant innan du ansöker

20.01.2021 | Nyheter
Den andra omgången av ansökningar om kostnadsstöd som utbetalas av Statskontoret inleddes 21.12.2020. Stödet kan sökas fram till 26.2.2021 kl. 16.15. Kostnadsstödet är avsett för nästan alla företag vars omsättning har minskat med minst 30 procent till följd av coronaviruset.
Läs mera

TietyEVRY utvidgar sin verksamhet i Vasa – omkring 160 nya arbeten

19.01.2021 | Nyheter
TietoEVRY julkaisi 13.1.2021 tiedotteen IT-tukipalveluidensa yhtenäistämisestä osana TietoEVRYn integraatiota. Vaasan seudulle tämä tarkoittaa hienoja uutisia, sillä muutoksen myötä TietoEVRY laajentaa Vaasan toimintaansa ja avaa kaupunkiin uuden IT-tukipalveluiden yksikön suomen- ja ruotsinkielisten asiakkaiden palvelemiseksi.
Läs mera

Företagare, svara på enkäten om kontinuitetsplanering

18.01.2021 | Nyheter
Studerande Ben Wahlberg från Svenska handelshögskolan gör för sin pro gradu-avhandling en enkät för finländska företag om kontinuitetsplanering.
Läs mera

Utveckla, förfina och förbättra – Expertens bästa råd för att starta en webbutik

14.01.2021 | Nyheter
Webbutiker är dagens melodi: år 2019 handlade finländarna för cirka 3,3 miljarder euro på nätet. Man får undra vad som är coronaårets 2020 siffra. Men hur ska en företagare gå till väga med att starta en webbutik? Webcores sakkunnig Joakim Östman gav sina bästa tips på Nyföretagscentrum Startias webbinar den 12 januari.
Läs mera

Företagen behövde råd och stöd under coronaåret 2020 – VASEKs kundantal fördubblades

13.01.2021 | Nyheter
Coronaåret 2020 var naturligtvis utmanande för företagen, vilket återspeglades genast från och med mars 2020 i Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivning. Företagens utmaningar, ekonomiska svårigheter och utvecklingsbehov som coronan orsakat ökade företagsrådgivningsvolymen anmärkningsvärt.
Läs mera

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten utses för första gången

11.01.2021 | Nyheter
När en arbetsplats satsar på jämställdheten mår de anställda bättre. Företag som tänker på jämställdhet har större möjlighet att utvecklas snabbare, är mer innovativa och kan också ofta uppvisa större ekonomisk lönsamhet. För att lyfta fram och hylla företag som aktivt försöker bli mer jämställda kommer priset Årets jämställdhetsföretag i Österbotten att delas ut våren 2021.
Läs mera