Kjell Nydahl är Årets 2019 ägarskiftesexpert

06.11.2019

Kjell2Direktör för företagstjänster Kjell Nydahl från Vasaregionens Utveckling Ab VASEK belönades som Årets 2019 ägarskiftesexpert. Priset utdelades på Ägarskifte 2019-konferensen i Helsingfors.

– Kjell Nydahl har på ett okonstlat sätt bidragit till hundratals lyckade ägarskiften och främjat ägarskiften i hela Österbotten, motiverade Företagarna i Finlands vice vd Anssi Kujala valet.

– Att främja ägarskiften har varit lätt på VASEK, eftersom vi sköter om företagen under hela deras livscykel. Ofta händer det att jag får hjälpa till med att starta företaget, utveckla det i olika skeden och även stöda i ägarskiftesprocessen, konstaterar Nydahl.

Kujala delade ut priset å Ägarskiftesforumets (Omistajanvaihdosfoorumi) vägnar. Ägarskiftesforumet gjorde valet på basis av förslagen som deltog i konferensen. Med valet av Ägarskiftesexperten vill man fästa uppmärksamhet vid mikro- och sm-företagsmarknaderna och deras utveckling. Årets ägarskiftesexpert utsågs nu för den nionde gången.

– Tack vare det arbete som Kjell Nydahl gjort har professionell verksamhet för att främja ägarskiften utvidgats även till Jakobstadsregionen och Kristinestadsregionen, säger Kujala.

Enligt Kujala har Nydahls arbete även varit nationellt betydande bland annat i skapandet av tvåspråkigt material.

– Österbotten är också ett bra exempel på hur man inkluderat ägarskiftesarbetet i etablerade företagstjänster. I det åldrande Finland kan ägarskiftesverksamheten ju inte vara projektarbete, utan den ska tilldelas tillräckliga och bestående resurser, påpekar Kujala.

– VASEKs ägarkommuner har ansett främjandet av ägarskiften vara en viktig del av våra företagstjänster och gett en möjlighet att utveckla dem. Vi har bland annat tagit fram Börja i tid-ägarskiftesguiden och annat material för att underlätta företagarnas vardag, berättar Nydahl.

Ägarskiftesforumet är styrgruppen för ägarskiftesprojektet förvaltat av Företagarna i Finland. Medlemmarna i forumet är arbets- och näringsministeriet, Finlands Näringsliv EK, Företagarna i Finland, Perheyritysten liitto, Finnvera, Business Finland, Deloitte, Nordea, Danske Bank, Suomen Yrityskaupat, Nyföretagarcentralerna i Finland, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt, Finlands Företagsmentorer, Seinäjoen
Ammattikorkeakoulu och Lappeenrannan-Lahden Teknillinen Yliopisto.

Cirka 250 företagsköpare och -säljare samt experter från hela Finland samlas på Ägarskifte 2019-konferensen.

Mer information

Årets 2019 ägarskiftesexpert, direktör för företagstjänster Kjell Nydahl, tfn 050 368 2686, kjell.nydahl@vasek.fi
Projektchef Mika Haavisto, Företagare i Finland, tfn 050 550 1993, mika.haavisto@yrittajat.fi 

 ‹ Gå till "Nyheter"

Karriärsitz-evenemanget som ordnades i Umeå redan för andra gången lyckades bra!

05.12.2019 | Nyheter
Rekryteringsevenemanget Karriärsitz ordnades för andra gången vid Umeå universitet fredag 22.11.2019. I evenemanget deltog från Umeå 35 studerande från följande branscher: teknik, medicin, social- och hälsosektorn, ekonomi samt media. På plats från Vasa fanns Vasa centralsjukhus, Vasa stad, Folkhälsan och KWH-koncernen.
Läs mera

Malax Bageri & Conditori förstorar

03.12.2019 | Nyheter
Ritningarna är klara, stödansökan inlämnad och alldeles strax ska utbyggnadsarbetet påbörjas vid Malax Bageri & Conditori. Ägare Mats Udd hoppas att allt ska vara klart till våren, och ser fram emot att kunna höja produktionen på konditorisidan.
Läs mera

Komatsu Forest knyter kontakter i Österbotten

29.11.2019 | Nyheter
Komatsu Forest är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner med två tillverkningsenheter och kontor i elva länder runtom i världen. Bolaget håller som bäst på att bygga en koldioxidneutral fabrik i Umeå och därför besökte bolagets fabrikschefer Martin Ärlestig och Krister Rosendahl Vasa – de ville träffa finländska företag för att möjligen hitta nya samarbetspartners och underleverantörer till den...
Läs mera

Sättet att förflytta sig förändrar vi tillsammans – det hänger inte bara på att någon borde

27.11.2019 | Nyheter
I ett strategiseminarium arrangerat av projektet MoveIT den 21 november, diskuterades konkreta saker livligt, dvs. på vilka sätt man kan komma närmare en situation där koldioxidsnåla transporttjänster på riktigt skulle stå till buds i Vasaregionen.
Läs mera

Om tillväxtföretag

24.11.2019 | Nyheter
För att lyckas med att höja Finlands sysselsättningsgrad till 75 procent, är det väldigt viktigt att få även små och medelstora företag samt ensamföretagare att växa och sysselsätta. Företagsköp har en viktig roll även här.
Läs mera

Stefan Råback till SEKES styrelse

21.11.2019 | Nyheter
Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry valitsi vuosikokouksessaan 21.11.2019 yhdistykselle hallituksen vuodelle 2020.
Läs mera

Företagsbyn erbjuder upplevelser och stöder företagarfostran

20.11.2019 | Nyheter
Vad sysslar Nyföretagscentrum Startias företagsrådgivare med egentligen? Hurdana projekt leder Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs projektchefer? Dessa frågor får sjätteklassister i regionen svar på under det pågående skolåret när de besöker Företagsbyn för lågstadier i Österbotten, för nu kan de för första gången välja företagsrådgivare eller projektchef som yrke för en dag.
Läs mera